airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Angerlarsimaffiup avataanut inissiineq

Kommunerisannuinnaq aalajangersimasunik paasissutissaqarpoq

Kommune toqqaruk
Nalinginnaasumik paasissutissiineq

Angerlarsimaffiup avataanut inissiineq tassaavoq, meeqqat imaluunniit inuusuttut angerlarsimaffimminniit allanut nuunneqarneri. Meeraq imaluunniit inuusuttoq angajoqqaarsianut imaluunniit ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmut inissinneqarsinnaavoq.

Meeqqap ilaqutaaniit peerlugu angerlarsimaffiup avataanut inissiineq pisoq imaannaanngitsupilussuuvoq, aatsaallu meeqqamut tunngatillugu ajornartorsiutaasut ilaqutariinnit iluarsineqarsinnaanngitsutut nalilerneqaraangata kommune meeqqamik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarpoq.

Angajoqqaatut oqartussaassuseqartut akuersiteqqaarlugit aammali akuersiteqqaarnagit kommune meeqqamik angerlarsimaffiup avataanut inissiisinnaavoq. Angajoqqaat akuersiteqqaarnagit pippat, pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissiineq matumani pineqassaaq.

Meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartinnagu iliuusissatut pilersaarummik suliaqaqqaartoqassaaq. Tassanngaannartumik meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarpat, iliuusissatut pilersaarut kingusinnerpaamik angerlarsimaffiup avataanut inissiinerup pineranit ullut 14-it qaangiuppata suliarineqareersimassaaq.

Angajoqqaat aningaasaqarnerat kommunimit nalilerneqassaaq, tassanilu aalajangerneqassaaq angerlarsimaffiup avataanut inissiineq angajoqqaat tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik akiliissanersut.

Meeraq imaluunniit inuusuttoq angerlarsimaffia qimallugu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasoq angajoqqaavinut angerlarteqqinneqarnialerpat imaluunniit namminerisamik initaarnialerpat, angerlartitsineq pitsaanerpaaq Isumaginninnermut Ingerlatsivimmit qulakkeerneqassaaq. Taamaaliortoqassaarlu iliuusissatut nangitsinertut ittumik suliaqarnikkut.

 

Piumasaqaatit

Meeqqap peqqissusaa imaluunniit ineriartornera ajoqusersorniarneqartillugu meeraq imaluunniit inuusuttoq angerlarsimaffiup avataanut kommunimit inissinneqarsinnaavoq.

Ilaatigut imaattoqaraangat:
• Meeqqap ineriartornissaanut angajoqqaat meerartik naammattumik isumassunngippassuk imaluunniit tapersersunngippassuk
• Meeraq annersarneqarsimappat imaluunniit kinguaassiuutitigut atornerlunneqarsimappat
• Meeraq pinerlunniartuuppat, atornerluinermik ajornartorsiuteqarpat imaluunniit inuuniarnikkut allatigut imaannaanngitsunik ajornartorsiuteqarpat
• Meeqqap pissusilersornermik imaluunniit naleqqussarniarnermik ajornartorsiuteqarpat

Kommune aalajangiisarpoq:
• Meeraq sumut inissinneqassanersoq
• Meeraq kingusinnerusukkut allamut nuunneqassanersoq
• Meeqqap ilaquttani qanoq ilagitigissanerai aamma qanoq

 

Pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissiineq

Angajoqqaat angajoqqaatut suliassartik naammassisinnaanngippassuk imaluunniit naammasserusunngippassuk, imaluunniit meeqqap ineriartornera navianartorsiortoq nalilersorsinnaanngippassuk, meeraq illersorniarlugu kommune iliuuseqarnissamut pisussaaffeqarpoq.

Tamanna ima paasisassaavoq, pisuni immikkut ittuni angajoqqaat akuersiteqqaarnagit misissuineq ikiorsiissutissallu kommunimit pinngitsaaliissummik suliarineqarsinnaapput. Tassaasinnaavoq assersuutigalugu meeqqap angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarnera imaluunniit angajoqqaat akuersiteqqaarnagit meeqqat angerlarsimaffianni meeqqamik misissuititsineq.

Illersuisoqarneq aamma iliuusissatut pilersaarut
Isumaginninnermut Ataatsimiititaliap naliliinera naapertorlugu angajoqqaat akuersiteqqaarnagit meeqqamik imaluunniit inuusuttumik angerlarsimaffiup avataanut inissiinissaq pisariaqartoq, kommunip angajoqqaat – imaluunniit meeraq 15-ileereersimasoq – illersuisussaqarnissaannik neqeroorfigissavai angerlarsimaffiullu avataanut inissiinermut tunngavilersuutaasut pillugit paasissutissillugit.

Tamanna ima isumaqarpoq, angerlarsimaffiup avataanut inissiineq pillugu aalajangiinermut paasissutissat attuumassuteqartut tamaasa angajoqqaatut oqartussaassuseqartunut takutinneqassapput. Paasissutissallu tassaasinnaapput nalunaarutit, meeqqerivimmit oqaaseqaatit aamma misissuinermi nalunaarusiat.

Angajoqqaatut oqartussaassuseqartut meeqqallu ingerlariaqqinnissaminnut inuttut siunnersortimik tapersersuisinnaasumik peqarnissaminnut pisinnaatitaaffeqarput. Meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartinnagu tassanngaannartumik angerlarsimaffiup avataanut inissiinerunngippat iliuusissatut pilersaarummik suliaqartoqassaaq.

Meeraq kommunimit tassanngaannartumik angerlarsimaffiup avataanut inissinneqassappat, aalajangiinerup kingorna kingusinnerpaamik 24 tiimit qaangiuppata tamanna angajoqqaatut oqartussaassusilinnut nalunaarutigineqassaaq.

Kommune pisussaaffeqarpoq:
• Angajoqqaatut oqartussaassuseqartut suliami paasissutissanut tunngatillugu oqaaseqarnissaannik periarfississallugit
• Meeqqat inuusuttullu 10-niit qummut ukiullit suliamut tunngatillugu namminneq oqaluttuarnissaannut periarfississallugit
• Angajoqqaatut oqartussaassuseqartoq inuttut siunnersorteqarsinnaatitaasoq (illersuisoq) aamma angerlarsimaffiup avataanut inissiinerup kingorna kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiuppata iliuusissatut pilersaarusiortoqassasoq paasissutississallugu

Naammagittaalliuteqarneq
Aalajangiineq tunngavilersorlugu naammagittaalliuteqarnissamut ilitsersuutitalik allakkatigut angajoqqaatut oqartussaassusillip pinissaanut pisinnaatitaaffeqarpoq. Meeqqavit pinngitsaaliissummik angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarneranut kommunip aalajangerneranut naammagittaalliuteqarniaruit, Isumaginninnermut Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliuteqarsinnaavutit. Aamma meeqqavit angerlartinneqarnissaanut aalajangerneq naammagittaalliutigisinnaavat.

Ikiorsiissutit pillugit suliani naammagittaalliuteqarnissamut paasissutissat atuakkit uani

 

Angerlarsimaffiup avataanut inissiinerup nalaani

Meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimagallartillugu meeqqap najugaqarfigisaa meeqqat angerlarsimaffigippagu imaluunniit angajoqqaarsiat angerlarsimaffigippagu, kommunimit ikinnerpaamik ukiumut ataasiarluni nakkutilliiffigineqariartortassaaq. Tamanna ima paasineqassaaq, angerlarsimaffiup avataanut inissiineq ikinnerpaamik ukiumut ataasiarluni nalilersorneqartassaaq.

Meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasoq angajoqqaami peqatigisarnissaanut pisinnaatitaaffeqarpoq. Taamaattumik kommunip angajoqqaat angerlarsimaffiullu avataanut inissiiviusut peqatigalugit meeqqap angajoqqaani najortarnissaanut isumaqatigiissusiortassapput. Meeqqap pisariaqartitai pingaarnertut malillugit najortigiittarnissaq aaqqissuunneqartassaaq.

Angerlarsimaffiup avataanut inissiineq angajoqqaat akuersiteqqaarnagit pisimappat, meeqqap angajoqqaami najornissaanut kommune kisiartaavoq tamassuminnga aalajangiisinnaasoq. Taamatut pisoqartillugu meeraq eqqarsaatigalugu meeqqap angajoqqaami najornerini nakkutigisaasumik ingerlanneqarnissaa aalajangiunneqarsinnaavoq.

 

Angerlartitsineq

Ajornartorsiutit meeqqap angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarneranut peqqutaasut angerlarsimaffiup iluani iluarsineqarsinnaasutut nalilerneqarpata, meeqqamik angerlartitsineq pisinnaavoq.

Meeqqamik imaluunniit inuusuttumik angerlartitsisoqartinnagu, angerlartitsinissaq meeqqamut imaluunniit inuusuttumut pitsaanerpaanersoq angajoqqaarsianit imaluunniit angerlarsimaffiup avataanut inissiivimmit nalilerneqaqqaassaaq. Kommunip angerlartitsinermut naliliinermini angajoqqaarsiat imaluunniit ulloq unnuarlu angerlarsimaffik peqataatissavai.

 

Angerlartitsereernerup kingorna iliuusissatut nangitsineq

Isumaginninnermut ingerlatsivik angerlartitsereernerup kingorna iliuusissatut nangitsinissamut pisussaaffeqarpoq. Angerlartitsereernerup kingorna iliuusissatut nangitsinermi meeqqap imaluunniit inuusuttup kisimiinnginnissaa siunertarineqarpoq.

Iliuusissatut nangitsineq aallartinniarlugu iliuusissatut pilersaarummik suliaqartoqartariaqarpoq. Tassani meeqqap imaluunniit inuusuttup inissisimanera allaaserineqarsimassaaq, aamma iliuusissatut nangitsineq sooq pisariaqartinneraa ilanngullugu.

Iliuusissatut pilersaarut naapertorlugu meeqqamut aamma inuusuttumut qulakkeerutaassaaq:
• Inersimasumik, assersuutigalugu inuttut siunnersortimik, inuttut attaveqaateqalernissaq
• Inuuneq namminersuutaasoq
• Inooqataaneq, assersuutigalugu attaveqaateqalernikkut aamma ilaqutarisanut attaveqartarneq
• Atuarnissamut imaluunniit ilinniagaqarnissamut periarfissaqarneq
• Sunngiffimmi peqqinnartumik inuuneqarneq

Iliuusissatut pilersaarut tamatuma saniatigut nalinginnaasumik ulluinnarni suliassat ilikkarnissaannut qulakkeerinnissaaq, assersuutigalugu:
• Initaarnissamut qinnuteqarneq
• Nammineq najugaqalernissamut katersineq
• Sulilernissamut sungiusarneq
• Inuttut illullu iluani eqqiluisaarneq
• Nerisassiorneq, pisiniarneq aamma aningaasaqarnikkut pigisanik atuineq

Iliuusissatut pilersaarummi isumaqatigiissutaasut aalajangersimasut tamanit malinneqarnissaat pingaaruteqarpoq.

 

Angerlarsimaffiup avataanut inissiinerup akilersorneqarnera

Angajoqqaat meeqqatik sumiikkaluarpataluunniit pilersornissaannut pisussaaffeqarput. Tamanna ima paasineqassaaq, meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimappat, angerlarsimaffiup avataanut inissiineq tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik illit akilersussanerit kommunimit aalajangiunneqarsinnaavoq. Qanoq amerlatigisunik akilersuisassanersutit qanoq aningaasarsisarnerit apeqqutaavoq.

Kommunimit eqqumaffigineqartussaasut tassaapput:
• Illit aningaasaqarnerit
• Kisimiittutut pilersuisuunersutit
• Qanoq amerlatigisunik meeraqarnersutit

Pissutsit atukkatit allanngussagaluarpata, tamatuma kommunimut ilisimatitsissutiginissaanut pisussaaffeqarputit. Tamatuma kingorna suliaq ilinnut tunngasoq kommunimit nalilersoqqinneqassaaq, aamma aki nutaaq akilersuutigineqalissanersoq ilanngullugu.

Naammagittaalliuteqarneq
Aalajangiineq tungavilersuutitalik aamma naammagittaalliuteqarnissamut ilitsersuutitalik allaganngorlugu ilinnut tunniunneqarnissaa pisinnaatitaaffigivat.

Meeqqavit angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarneranut akilersugassatit kommunip aalajangiussai isumaqataaffiginngikkukkit, Isumaginninnermut Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliornissamut pisinnaatitaaffeqarputit.

Ikiorsiissutit pillugit suliani naammagittaalliuteqarnissamut paasissutissat atuakkit uani

 

Isumaginninnermut, Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl