airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Børn og unges rettigheder

Generelt

Hvis forældrene ikke kan eller vil sørge for deres barn, skal kommunen hjælpe. Kommunen skal sætte barnet i centrum. Det betyder, at de skal tilbyde en hjælp, der svarer til barnets behov.

Børn og unge har ret til at leve et liv, hvor de:
• Bliver forsørget af deres forældre
• Får omsorg, mad og undervisning
• Bliver beskyttet mod vold eller trusler
• Bliver beskyttet mod seksuelle overgreb, både derhjemme og andre steder
• Kan udvikle sociale færdigheder

Du kan her få overblik over hvilke muligheder, du som barn under 18 år har, for at søge hjælp hos kommunen.

Når du har søgt hjælp hos kommunen, har du desuden en række specifikke rettigheder i forhold til:
• Undersøgelse
• Handleplan
• Indsats
• Revidering af handleplan

 

Sådan søger du hjælp

Det er meget vigtigt, at du kontakter kommunen hvis:
• Du bliver slået eller på anden måde bliver udsat for vold derhjemme
• Du bliver udnyttet seksuelt derhjemme eller andre steder
• Du ikke får mad
• Du er bange for at komme hjem
• Du ikke har noget sted at være
• Du bliver truet

Hvis du er under 18 år og har behov for hjælp, kan du:
• Ringe til Tusaannga på telefon 80 11 80 hverdag kl 16.00-22.00 eller sende en sms til 1899
• Komme hen på et værested eller en ungdomsklub i kommunen
• Ringe til socialvagten i din kommune eller kontakte socialvagten gennem politiet
• Snakke med en lærer eller en anden voksen, som du har tillid til, og som kan hjælpe dig med at komme i kontakt med kommunen

Du kan altid kontakte kommunen, hvis du ikke har det godt. Kommunen hjælper dig og tager sig af, hvad der videre skal ske. Kommunen kan f.eks.:
• Sørge for, at du får en personlig rådgiver
• Yde økonomisk hjælp
• Sørge for, at dine forældre bliver hjulpet


Bemærk
Når du henvender dig til kommunen er din identitet beskyttet. Det betyder, at uvedkommende ikke får at vide, at du har kontaktet kommunen. Dog bliver dine forældre informeret.

Kommunen gør ikke noget uden at spørge dig.

 

Rettigheder i forbindelse med undersøgelse

Når kommunen er blevet opmærksom på et barn med problemer, f.eks. fordi en borger har underrettet kommunen, bliver der lavet en undersøgelse. Undersøgelsen skal afdække, hvilke problemer der er og hvad omfanget af dem er.

Kommunen gennemfører undersøgelsen ved at spørge eller tale med barnet og forældrene – og når det er relevant også med anden familie, sundhedsplejerske, læge, dagplejer, pædagog, lærer, nabo eller andre personer.

Som barn over 15 år har du ret til at blive hørt og være med til at bestemme, hvad der skal gøres for at hjælpe dig.

Som barn mellem 10 og 15 år skal der så vidt muligt holdes en samtale med dig. Det vil sige, at du har ret til at fortælle din egen version og komme med dine egne ønsker.

 

Rettigheder i forbindelse med handleplan

Hvis undersøgelsen viser, at der er behov for en konkret indsats, skal kommunen sørge for, at de nødvendige hjælpeforanstaltninger iværksættes. Hvis hjælpeforanstaltninger kan føre til, at barnet skal anbringes udenfor hjemmet, skal der udarbejdes en handleplan.

I alvorlige tilfælde, hvor forældrene ikke vil samarbejde, kan kommunen gennemføre hjælpeforanstaltninger med tvang.

Som barn over 10 år har du ret til at blive hørt i forbindelse med den handleplan, der bliver lavet.

Som barn under 10 år skal du så vidt muligt have lov til at give udtryk for din holdning.

Personlig rådgiver
Hvis en handleplan omfatter en anbringelse udenfor hjemmet, har barnet (og forældrene) ret til en personlig rådgiver. Den personlige rådgiver er en slags støtteperson, som skal hjælpe dig med at få stabile og konstruktive rammer for dit videre liv og udvikling.

 

Rettigheder i forbindelse med indsats

Indsatsen kan bestå af mange forskellige typer hjælp. Indsatsen er beskrevet og styret i handleplanen. Barnet har altid ret til at kontakte kommunen igen, hvis ikke barnet synes at indsatsen er god nok eller hvis omstændighederne for indsatsen har ændret sig.

Hvis du er anbragt udenfor hjemmet, har du ret til:
• At vide hvor længe du skal være anbragt udenfor hjemmet
• En personlig rådgiver
• Samkvem med din familie. Det vil sige, at du har ret til regelmæssig kontakt til dine forældre eller værge, medmindre kommunen vurderer, at kontakt til dine forældre er skadelig for dig

Kommunen skal planlægge anbringelsen, så den bliver så nem for dig som muligt. Derfor har du ret til at sige farvel til venner og familie i god tid, inden du skal anbringes uden for hjemmet.

 

Rettigheder i forbindelse med revidering af handleplan

En handleplan skal revideres mindst én gang om året, eller når der er behov for det, f.eks. hvis barnets forældre ikke længere er misbrugere.

I forbindelse med revidering af handleplanen har du ret til at blive hørt, og komme med forslag til ændringer. Hvis handleplanen omfatter eller kommer til at omfatte en fortsat anbringelse uden for hjemmet, har du fortsat ret til en personlig rådgiver.

 

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Servicecenter Ikerasak
B-1200 Ikerasak
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 50 77
E-mail: arns@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 94 77
Fax: (+299) 94 94 78
E-mail: ilimanaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Illorsuit
B-1448, Illorsuit
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 73 77
E-mail: uum8@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ilulissat
Postboks 520
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: ilu_servicecenter@avannaata.gl

Åbningstider 
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 75 77
Fax: (+299) 96 75 79
E-mail: miel@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 60 77
Fax: (+299) 96 60 79
E-mail: sakn@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 89 73
Fax: (+299) 96 89 77

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Niaqornat
B-125, Niaqornat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 55 77
E-mail: anno@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 10:00 - 15:00
Servicecenter Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 77 77
Fax: (+299) 96 77 77
E-mail: anko@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuugaatsiaq
B-1400, Nuugaatsiaq
Postboks 61
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 64 77
E-mail: relu@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 83 77
Fax: (+299) 96 83 76
E-mail: ohal@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Naajaat
B-722, Naajaat
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 68 77
Fax: (+299) 96 68 77
E-mail: bope@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 85 77
E-mail: oqaatsut@greennet.gl
gst7@avannaata.gl
ie@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 16:00
Servicecenter Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 92 77
Fax: (+299) 94 92 78
E-mail: qeqertaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Qeqertat
B-169, Qeqertat
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 59 58
Fax: (+299) 97 59 58

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 97 10 73
E-mail: qaanaaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaarsut
B-1226, Qaarsut
3964 Qaarsut

Telefon: (+299) 95 76 77 / 95 77 17
E-mail: byg_qaarsut@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Servicecenter Saqqaq
Postboks 43
B-1382, Saqqaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 20
Omstilling: (+299) 70 18 00
E-mail: saqqaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag: Lukket
Servicecenter Savissivik
B-608, Savissivik
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 45 77
Fax: (+299) 97 45 76
E-mail: meha@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 14:00
Servicecenter Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 57 77
Fax: (+299) 97 57 73
E-mail: siorapaluk@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 15:00
Servicecenter Saattut
B-1377, Saattut
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 69 77
E-mail: beto@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 72 77
Fax: (+299) 96 72 78
E-mail: upe_tasiusaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 62 77
E-mail: hekn@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-1100
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 96 20 25
E-mail: upe_sullissivik@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 56 77
Fax: (+299) 96 56 78
E-mail: upe_kujalleq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 95 13 67
E-mail: uummannaq@uummannaq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 64 77
Fax: (+299) 96 64 78
E-mail: upe_aappilattoq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl