airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forældres rettigheder og pligter

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Forældre har ret og pligt til at sørge for deres børn, indtil børnene fylder 18 år eller bliver myndige og kan klare sig selv. Børn har f.eks. brug for omsorg, mad, lægebehandling og undervisning.

Forældre har pligt til at beskytte deres børn mod vold og seksuelle handlinger. Hvis forældrene ikke kan eller vil sørge for deres børn, skal kommunen hjælpe.

Du kan her få overblik over hvilke muligheder, du som forælder har, for at søge hjælp hos kommunen.

Kommunen kan i nogle tilfælde mene, at dit barn har brug for hjælp, selvom du mener det modsatte. For eksempel kan kommunen vurdere, at dit barn har brug for at blive placeret uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. Sker det, har du nogle særlige rettigheder i forhold til:
• Tvangsanbringelse
• Akut anbringelse
• Klage

 

Sådan søger du hjælp

Som forælder har du forskellige muligheder for at søge hjælp hos kommunen. Det kan f.eks. være hvis det er svært at give dit barn den omsorg, det har brug for, eller hvis du frygter at dit barn har problemer, f.eks. med misbrug.

Du kan f.eks.:
• Tale med sundhedsplejersken
• Tale med dit barns pædagog i børnehaven
• Tale med dit barns lærer i skolen
• Kontakte en sagsbehandler i kommunen

Er det ikke nok at tale med kommunen, kan kommunen lave en undersøgelse, for at vurdere hvordan du og dit barn kan få hjælp. Det kan være, at dit barn har brug for at dyrke idræt, få en plads i en særlig institution eller få en speciel støtte i skolen.

Det kan også være, at du eller I som forældre selv har brug for hjælp. Drikker I for meget eller har I svært ved at styre jeres barn i hverdagen, kan kommunen hjælpe jer med problemet, så I og jeres barn kan få hverdagen til at fungere.

 

Kommunens procedure

Kommunen skal følge en procedure, som sikrer at:
• Barnet og dets behov er i centrum
• Barnets rettigheder respekteres
• Relevante personer omkring barnet hjælper med at skabe løsninger, hvis det er muligt
• Forældrenes rettigheder respekteres så vidt muligt

Kommunen handler når:
• Barnet eller den unge ikke vil lade sig sørge for af forældrene
• Forældrene ikke magter at sørge for deres barn
• Forældrene ikke beskytter barnet mod vold og seksuelle handlinger
• Forældrene selv begår vold eller seksuelle overgreb mod deres barn

 

Rettigheder ved tvangsanbringelse

Før dit barn bliver anbragt, skal kommunen kende din opfattelse af situationen. Og kommunen skal give dig mulighed for at udtale dig til socialudvalget.

Det kan være svært at overskue reglerne, og det kan også være, at du er utilfreds med den måde kommunen behandler jer på, mens kommunen vurderer om dit barn skal anbringes.

Derfor har du krav på at få en bisidder, der kan hjælpe dig. En bisidder er en person, der kan hjælpe og rådgive dig. Både forældre og unge over 15 år har ret til en bisidder. Det giver dig mulighed for at koncentrere dig om at hjælpe dit barn eller finde løsninger på dine egne problemer.

Du har desuden krav på at se de oplysninger, som kommunen bruger.

 

Rettigheder ved akut anbringelse

Hvis kommunen har anbragt dit barn akut, skal du have besked om afgørelsen, senest 24 timer efter at det er sket. Kommunen skal lave en handleplan for dit barn senest 14 dage efter, at dit barn er blevet anbragt.

Du har krav på, at dit syn på sagen står i handleplanen.

 

Mulighed for at klage

Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med en begrundelse og en klagevejledning.

Hvis du mener at kommunens afgørelse er forkert, kan du klage over den.

 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl