airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt

Når kommunen er blevet underrettet om, har fået en indberetning om eller selv er blevet bekendt med, at børns eller unges velfærd og udvikling er truet, har kommunen pligt til at undersøge barnet, den unge eller familien. Ud fra undersøgelsen skal sagsbehandleren lave en handleplan, helst sammen med forældrene og den unge.

En handleplan er en beskrivelse af en række forskellige forhold, f.eks.:
• Hvem består familien af?
• Hvor og hvordan bor familien?
• Hvad laver de enkelte familiemedlemmer? - arbejde, arbejdsløs, skole, fritid?
• Hvad er familiens styrker og svagheder?
• Har familien brug for hjælp – hvilken hjælp har de brug for?
• Hvornår og hvordan skal hjælpen sættes i gang?

Handleplanen skal sikre, at barnet eller den unge får den hjælp, vedkommende har brug for, for at udvikle sig normalt i forhold til sin alder. Handleplanen er på denne måde en hjælp for f.eks. døgninstitutionen eller plejefamilien, der kan se hvad deres pædagogiske opgave er overfor barnet.

Handleplanen kan derudover fungere som en kontrakt mellem sagsbehandleren og familien, og skal revurderes hvert år eller efter behov af kommunalbestyrelsen. Handleplanen følger barnet.

Sagsbehandleren sender handleplanen til Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg, som vurderer hvilke former for hjælp, barnet eller den unge og familien skal have. Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg sender vurderingen til Socialudvalget, som bestemmer, gerne sammen med barnet eller den unge og familien, hvilken hjælp der skal gives.

Hjælpen kan f.eks. være:
• Dagtilbud: En pædagogisk friplads i daginstitution, specialskole eller uddannelsesinstitution
• Støtte i hjemmet: F.eks. en familievejleder, hjemmehosser eller støttepædagog
• Aflastning: Et ophold hos en plejefamilie i kortere eller længere perioder
• Økonomisk hjælp: F.eks. til efterskoleophold, tøj, lommepenge eller aktiviteter
• Anbringelse: Socialudvalget kan beslutte at anbringe dit barn udenfor hjemmet, med eller uden dit og barnets samtykke


Bemærk
Som forælder har du altid krav på at få skriftlige kopier af de handleplaner og afgørelser, der er lavet om dit barn.

 

Klage

Er du uenig i den handleplan og de beslutninger, der er lavet om dit barn eller den unge, har du ret til at klage til Det Sociale Ankenævn.

Læs mere om at klage i sager vedrørende foranstaltninger

 

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Nuuk Borgerservice
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 31 11 51
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl