airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udsatte børn og unge – Bliv plejeforælder for

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Udsatte børn og unge – Bliv plejeforælder for

Plejeforældre er personer, der hjælper familier med sociale, psykiske eller fysiske problemer, ved at have et eller flere af familiens børn boende i kortere eller længere perioder. Er du interesseret i at blive plejeforælder, skal du kontakte dit lokale Servicecenter.

Betingelser
For at blive plejeforælder skal du

 • have mentalt overskud til at hjælpe børn i familier, der har det svært
 • have fysisk plads til at have et plejebarn boende hos dig
 • sende en ansøgning til kommunen
 • fremvise straffeattest
 • fremvise en helbredsattest, der er under 3 måneder gammel
 • være sund og ikke have misbrugsproblemer
 • ikke have egne børn anbragt udenfor hjemmet

Herudover vurderer kommunen, om din familie har kompetencerne til at:

 1. Opdrage og give omsorg til et barn
 2. Etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelse, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
 3. Respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
 4. Forpligte sig i et livslangt engagement
 5. Være en aktiv deltager i et professionelt team

De 5 kompetencekrav er del af RUGO konceptet. RUGO står for Rekruttering, Uddannelse, Godkendelse og Organisation og har til formål at sikre plejebørn gode og trygge omgivelser hos deres plejeforældre.

Det er kommunen, der godkender plejeforældre og deres hjem. Det gør de blandt andet ved samtaler og besøg i hjemmet.

Der findes flere forskellige former for plejeforældre:

Almindelige plejeforældre

 • Du skal have en skriftlig plejetilladelse for hvert plejebarn
 • Du skal have en plejekontrakt, som indeholder en aftale mellem plejefamilien og kommunen
 • Plejebarnet bor fast hos dig, du kan have et arbejde ved siden af
 • Du har krav på at få den handleplan, som kommunen har udarbejdet for plejebarnet og dets familie
 • Du har ret til et plejevederlag per barn, som for tiden er på 5.134 kr. per måned. Plejevederlaget bliver skattepligtigt, hvis det fordobles

Professionelle plejeforældre

 • Du skal have en skriftlig plejetilladelse for hvert plejebarn
 • Du skal have en plejekontrakt, som indeholder en aftale mellem plejefamilien og kommunen
 • Den ene af plejeforældrene skal have en socialfaglig baggrund, f.eks. social- og sundhedsmedhjælper, pædagog eller lærer
 • Den plejeforælder, der har den socialfaglige baggrund skal som hovedregel opholde sig i hjemmet hos plejebørnene
 • Du har krav på at få den handleplan, som kommunen har udarbejdet for plejebarnet og dets familie
 • Er du uenig i kommunens beslutning om hjemgivelse af et plejebarn, har du ret til at indgive en sag til Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg (DCBU), Boks 260, 3900 Nuuk
 • Du får løn i henhold til PIP’s overenskomst

Privat arrangeret plejeforældre

 • Du kan selv aftale at få børn i pleje hos dig
 • Hvis perioden overstiger 3 måneder, skal du have en plejetilladelse og opfylde samme betingelser som andre plejeforældre for at få plejetilladelse
 • Kommunen giver ikke økonomisk hjælp til en privat arrangeret familiepleje

Akutte plejeforældre

 • Du skal have en skriftlig plejetilladelse for hvert plejebarn
 • Du er villig til at modtage børn i akutte situationer uanset tidspunktet på døgnet
 • Du har ret til et plejevederlag på barn, som er på 488 kr. per barn per døgn

Aflastningsfamilie

 • Du skal have en skriftlig plejetilladelse for hvert plejebarn
 • Plejebarnet bor hos dig i korte perioder, f.eks. hver anden weekend, i ferier eller hver anden uge
 • Du har ret til et plejevederlag på barn, som er på 342 kr. per døgn per barn

Bemærk
Kommunen kan til enhver tid inddrage din eller jeres plejetilladelse, hvis forholdene hos dig eller jer ændrer sig.

I pjecen nedenfor kan du læse meget mere om det at være plejeforælder.

Tilknytning og tilknytningsproblemer

Relaterede artikler
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl