airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Beskæftigelse og aktiveringstilbud

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Det hører med til et almindeligt liv at have et arbejde eller en anden form for beskæftigelse, og dermed have oplevelser uden for ens hjem. Personer med vidtgående handicap kan dog have svært ved at varetage et arbejde på normale vilkår.

Derfor bør kommunen så vidt muligt tilbyde handicappede personer en form for aktiveringstilbud.

Bor du på en døgninstitution, er det Departementet for Sociale Anliggender, der bør sørge for et passende aktiveringstilbud.

 

Aktiveringstilbud

Aktiveringstilbuddet skal svare til din udholdenhed og evner. Kan du f.eks. ikke løfte tunge ting, bør aktiveringstilbuddet ikke involvere tunge løft.

Det varierer fra kommune til kommune, hvilke tilbud der kan tilbydes. Det kan f.eks. være:
• Ophold i dagcenter
• Arbejde på beskyttede værksteder. Beskyttede værksteder kan både bruges til beskyttet arbejde, arbejdsprøvelse og revalidering
• Beskyttet beskæftigelse på almindelige arbejdspladser

 

Betingelser

For at kunne komme i aktivering skal du:
• Være omfattet af handicapforordningen
• Være ude af stand til at passe et almindeligt arbejde på grund af dit handicap

 

Vederlag

Når du er i beskæftigelse, modtager du et beskæftigelsesvederlag. Vederlaget er 15 kr. i timen. Det får du hvis:
• Du har et beskyttet arbejde på en almindelig arbejdsplads
• Du arbejder på et beskyttet værksted

Vederlaget er skattepligtigt. Ofte vil din samlede indkomst dog være under den skattepligtige grænse. Det betyder, at du som regel ikke skal betale skat af vederlaget.

Du kan ikke få beskæftigelsesvederlag for at deltage i aktiviteter i et dagcenter, fordi det er et uforpligtende fritidstilbud.

 

Relaterede artikler