airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

I beskyttede boenheder har du dit eget værelse og adgang til fælles opholdsstue, og der er adgang til hjælp døgnet rundt.

Beskyttede boenheder er en egnet boform for dig, hvis du:
• Har brug for pleje eller støtte døgnet rundt
• Er for ung til at bo på alderdomshjem
• Har udviklingsmuligheder, der er vanskelige at tilgodese på sygehusenes plejeafdelinger
• Af forskellige grunde ikke hører til på døgninstitutioner

Beboere i en beskyttet boenhed vil ofte have svære fysiske eller psykiske handicap, der gør det nødvendigt med adgang til støtte døgnet rundt.

 

Betingelser

Kommunen har kun pligt til at tilbyde dig en bolig i en beskyttet boenhed, hvis du:
• Er omfattet af handicapforordningen
• Er fyldt 18 år
• Ikke er i stand til at klare dig i dit eget hjem

Kan kommunen tilbyde andre hjælpeforanstaltninger, i form af pleje og støtte i dit eget hjem, har kommunen ikke pligt til at tilbyde dig en bolig i en beskyttet boenhed.

Ønsker du alligevel at flytte i en beskyttet boenhed, kan du stadigvæk søge om optagelse.

 

Ansøgning

Vil du søge om optagelse i en beskyttet boenhed, bør du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:
• Kopi af udtalelse fra lægen
• Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvilken form for hjælp, der passer bedst

På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen, om du kan få plads i en beskyttet boenhed.

 

Relaterede artikler