airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Bokollektiver er en form for bofællesskab, der giver dig mulighed for en livsførelse så tæt på det normale. Du kan tilbydes at bo i et bofællesskab, hvis du har behov for støttepersontimer i dagtimerne, - ikke hele døgnet.

Bokollektiver er en egnet boform til dig, hvis du:
• Kan klare dig med støttepersontimer i dagtimerne
• Kan indgå i fællesskab med andre

Typisk skal alle beboerne i samarbejde sørge for det praktiske hushold som f.eks. rengøring, indkøb, madlavning og tøjvask.

Til bokollektiverne er der tilknyttet en eller flere støttepersoner, som skal yde pædagogisk støtte til størst mulig selvhjulpenhed.

 

Betingelser

Kommunen kan tilbyde dig en bolig i et bokollektiv, hvis du:
• Er omfattet af handicapforordningen
• Er fyldt 18 år
• Ikke er i stand til at klare dig i dit eget hjem

 

Ansøgning

Vil du søge om optagelse i et bokollektiv, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumenter, som kan begrunde din ansøgning.

På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen, om du kan få plads i et bokollektiv.

 

Relaterede artikler