airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Handicapvenlige boliger er indrettet på en måde, som tilgodeser beboerens handicap. Forskellige handicaps kan medføre specielle krav til boligens indretning og måske også til adgangsforholdene.

Bruger du f.eks. kørestol, skal boligen have bredere døre og en rampe i stedet for en trappe.

I nogle kommuner er der bygget særlige boliger, som er specielt indrettet til personer med vidtgående handicap. I andre kommuner tilpasser man i stedet din egen bolig til dine særlige behov.

 

Betingelser

Du kan søge om en handicapvenlig bolig, hvis du:
• Er omfattet af handicapforordningen
• Er delvist selvhjulpen, men på grund af dit handicap har behov for en bolig, der er tilpasset dine behov

 

Ansøgning

Vil du søge om en handicapvenlig bolig, skal du henvende dig til sin sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at undersøge mulighederne for en handicapvenlig bolig, og hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen kan du vedlægge dokumenter til at begrunde ansøgningen.

På baggrund af disse oplysninger er det en kommunal vurdering, om du kan få en handicapvenlig bolig.

 

Relaterede artikler