airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Pleje i eget hjem

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Vidtgående handicap – Pleje i eget hjem

Små praktiske dagligdags gøremål kan være næsten umulige for personer med vidtgående handicap. Det kan f.eks. være en uoverkommelig udfordring at komme på toilettet og at komme rundt i og uden for boligen. Derfor kan personer med vidtgående handicap have brug for en pårørende, der tager sig af den daglige omsorg.


Vederlag
Tager du dig af den daglige omsorg for en pårørende med et vidtgående handicap, kan du muligvis få et vederlag af kommunen. Vederlaget svarer til SIK’s mindsteløn for ufaglærte.

Personer, der har mulighed for at få vederlag, kan blandt andet være:

  • Forældre, hvoraf den ene ikke arbejder eller arbejder på nedsat tid for at kunne pleje sit barn. Du kan kun få vederlag for at pleje dit eget barn, hvis det ikke er muligt at få passet barnet i en daginstitution
  • En ægtefælle, der ikke arbejder eller arbejder på nedsat tid for at kunne passe sin ægtefælle


Betingelser
For at du kan få vederlag, skal

  • personen, du tager dig af, bo i sit eget hjem
  • du bruge så megen tid på den daglige omsorg, at du ikke kan varetage et almindeligt arbejde


Ansøgning
Vil du søge om vederlag, bør du henvende dig til den handicappedes sagsbehandler. Sagsbehandleren kan

  • hjælpe med at undersøge om du kan få vederlag
  • samt være behjælpelig med at lave en ansøgning


Du skal sende eller aflevere ansøgningen til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:

  • Kopi af udtalelse fra den handicappedes læge
  • Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvor mange timers vederlag, du skal have


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen

  • om du kan få vederlag
  • og hvor mange timer du eventuelt kan få vederlag for
Relaterede artikler