airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om at søge støtte

Generelt

Alle borgere skal have mulighed for at have en tilværelse så nær det almindelige som muligt. Det gælder også, hvis du har et vidtgående handicap. Derfor har du mulighed for at søge om hjælp til dit handicap, f.eks. i form af rådgivning eller forskellige boformer, hjælpemidler mv., der hjælper til at gøre din hverdag så normal som muligt.

Hvis du har søgt om støtte fra det offentlige og ikke fået medhold i din ansøgning, har du ret til at klage.

Hvilken hjælp du kan få, vurderes af din sagsbehandler og kommunen træffer afgørelse.

 

Betingelser

Et vidtgående handicap kan være medfødt eller pådraget på et senere tidspunkt.

Du har et vidtgående handicap, hvis din funktionsevne er væsentligt nedsat, på grund af en varig fysisk eller psykisk lidelse, skade eller mangel, som sammen med dine øvrige levevilkår væsentligt begrænser dine muligheder for at leve en normal dagligdag.

Et vidtgående handicap kan medfører, at:
• Du ikke kan varetage dine personlige behov som f.eks. personlig hygiejne, påklædning eller spisning
• Du ikke ved egen hjælp kan færdes inde eller ude – f.eks. tage på indkøb, besøge andre mennesker eller deltage i sociale aktiviteter
• Du ikke kan kommunikere med andre mennesker

Gælder dette for dig, kan du søge om at blive omfattet af handicapforordningen.

Bemærk
Du kan kun få hjælp efter handicapforordningen:
• Til at løse problemer, der er direkte forbundet med dit handicap
• Hvis du ikke kan få hjælp efter anden lovgivning

Du kan ikke få hjælp efter handicapforordningen på grund af funktionsnedsættelse, der skyldes midlertidig sygdom. Du skal altså have et permanent vidtgående handicap.

Selvom du har et vidtgående handicap, er du stadig omfattet af al anden lovgivning. Det betyder, at du f.eks. stadig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit handicap tillader det.

 

Hjælpeforanstaltninger

Det er din sagsbehandler, der vurderer, om alle betingelserne er opfyldt. Er de det, kan du blive omfattet af handicapforordningen og dermed have ret til visse hjælpeforanstaltninger.

Det kan f.eks. være:
• Rådgivning
• Vejledning
• Støtte
• Forskellige hjælpemidler
• Forskellige boformer

 

Ansøgning

Der er forskellige ansøgningsprocedurer, afhængig af hvad du søger støtte til.

Du kan læse nærmere om de forskellige muligheder her

Du kan også henvende dig til din sagsbehandler, der kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne for hjælp.

 

Klage

Hvis du har søgt om støtte fra det offentlige og ikke fået medhold i din ansøgning, har du ret til at klage. Klagen skal rettes til Det Sociale Ankenævn.

Se hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn her

Når kommunen træffer en afgørelse, hvor du ikke får medhold, har kommunen pligt til at sende dig en skriftlig begrundelse for afslaget og et klageskema.

Du kan f.eks. klage over afgørelser om:
• Tildeling af støtteperson
• Tildeling af hjælpemidler
• Vederlag til pleje i eget hjem
• Aflastning
• Bokollektiver, beskyttede boenheder og handicapvenlige boliger
• Ændring af din egen bolig
• Døgninstitutionsophold
• Rejse og rejseledsager
• Transport
• Dækning af merudgifter

 

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl