airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Som borger med handicap har du mulighed for at deltage i et individuelt og særligt tilrettelagt forløb ved Pissassarfik med fokus på at gøre dig mere selvhjulpen og give dig mere livskvalitet.

Forløbet tilrettelægges således, at det er tilpasset dig og din situation. Det betyder blandt andet, at din familie og dit nærmiljø så vidt muligt inddrages og medtænkes i forløbet.

Målet med forløbet er at give dig de bedste forudsætninger for at mestre dine udfordringer.

 

Hvad er et forløb?
Et forløb ved Pissassarfik er tilrettelagt og tilpasset dig. Det tager udgangspunkt i dig og de aktuelle udfordringer du står overfor.

Et forløb kan eksempelvis indeholde:
 • Udredning
 • Afklaring
 • Vejledning
 • Undervisning
 • Træning
 • Terapi
 • Opfølgning
Indholdet af undervisningen, træningen og terapien kan eksempelvis være:
 • Fysisk træning
 • Botræning
 • Træning i brug af hjælpemidler
 • Undervisning i tale- og sproglige kompetencer
 • Samtaleterapi
 • Relationer og netværk
De ovenstående eksempler skal betragtes som en ramme. Inden forløbet igangsættes tilrettelægger vi i samråd med dig og din sagsbehandler et individuelt og helhedsorienteret forløb, som tager udgangspunkt i dig samt dine behov og ønsker.

Har du f.eks. efter en blodprop fået gangbesvær og talevanskeligheder, handler det altså ikke kun om at afhjælpe dit gangbesvær og dine talevanskeligheder. Det handler også om at tage hånd om de mindre åbenlyse problemstillinger, der kan følge med det at have et handicap. Det kan f.eks. være kognitive udfordringer eller depression på grund af de ændrede levevilkår.

Forløb på Pissassarfiks center i Sisimiut
Et forløb ved Pissassarfiks center i Sisimiut har typisk en varighed af 2 uger.
Du bor i centrets handicapvenlige og moderne værelser.

På centret er der fagpersoner inden for:
 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • talepædagogik
 • pædagogik
 • psykologi

Dette giver en unik mulighed for at tilrettelægge et helhedsorienteret forløb, som har fokus på hele dig og de udfordringer du møder i din hverdag.

Du har mulighed for at benytte og blive guidet i brugen af centrets mange træningsmaskiner og sanseredskaber.

Din familie og dit nærmiljø skal så vidt muligt inddrages og medtænkes i forløbet. Således er der også mulighed for, at en pårørende eller en støtteperson kan ledsage dig under forløbet, hvis du har behov for det.

Din pårørende eller støttepersonen skal deltage aktivt i forløbets indhold, så de får konkrete redskaber og lærer teknikker, som klæder dem bedre på til at støtte dig i hverdagen, når du kommer hjem igen.

Under dit forløb på Pissassarfik bliver der lagt en plan for opfølgning. Ofte vil du få et træningsprogram, som du skal træne videre med, når du kommer hjem igen.
Opfølgningen kan også bestå af konsulterende samtaler via telekommunikation.
Efter særlig aftale kan en udredning eller en opfølgning på et forløb foregå i hjemkommunen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores forløb. Du kan kontakte os på telefon: 34 50 70 eller e-mail: pissassarfik@nanoq.gl.

 

Hvad koster et forløb?

Et forløb ved Pissassarfik er gratis.

 

Hvordan får jeg et forløb?

Det er din sagsbehandler i kommunen, der henviser dig til et forløb ved Pissassarfik.

Du skal derfor henvende dig til din sagsbehandler, hvis du er interesseret i et forløb.
Sammen med din sagsbehandler udfylder du et visitationsskema, som sagsbehandleren har. Skemaet sendes til Pissassarfik.

Pissassarfik vurderer, om et forløb er relevant for dig. Hvis du visiteres til et ophold på Pissassarfik, kontaktes du og din sagsbehandler og tidspunktet aftales med dig. Pissassarfik står for billetterne.
Hvis en anden foranstaltning er mere relevant for dig, kontaktes du og din sagsbehandler om videre aftaler.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon: 34 50 70 eller e-mail: pissassarfik@nanoq.gl, hvis du vil høre mere om forløbet, og hvordan du får et forløb.

 

Ændring

Hvis der sker ændringer i dine forhold efter ansøgningen er sendt afsted – f.eks. at du flytter eller bliver syg – skal du give Pissassarfik besked hurtigst muligt på e-mailen pissassarfik@nanoq.gl.