airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjælpemidler og køretøjer

Generelt

Små praktiske gøremål i dagligdagen kan være vanskelige for personer med vidtgående handicap. Derfor kan du, hvis du har et vidtgående handicap, søge om hjælp fra kommunen til forskellige typer hjælpemidler til hjemmet.

Det kan for nogle personer med vidtgående handicap være svært at bevæge sig rundt uden for deres hjem. Derfor er de afhængige af offentlige transportmidler, men det er ikke alle steder, der er offentlige transportmidler. Derfor kan du også søge om hjælp til forskellige typer af køretøjer og kørselsordninger.

Formålet med hjælpemidlerne og køretøjerne er blandt andet at gøre dig mere selvhjulpen og derved øge din livskvalitet.

 

Typer af hjælpemidler

Hjælpemidler er genstande eller særlige hjælpeforanstaltninger, der kompenserer for dit handicap.

Hjælpemidler du kan få bevilget, kan f.eks. være:
• Kørestol
• Lift
• Specielt tøj, eller andre personlige genstande
• Rollator
• Plejeseng
• Specielle møbler

Du kan ikke søge om ting, der er almindelige i hjemmet, som f.eks. støvsuger, almindelige møbler og køkkenudstyr.

 

Typer af køretøjer

Køretøjer kan hjælpe dig med at komme rundt uden for dit hjem, og dermed kompensere for dit handicap.

Køretøjer du kan få bevilget, kan f.eks. være:
• El-scooter
• Eldrevne kørestole
• Trehjulede knallerter
• Terrængående motorcykler
• Snescootere

Du kan ikke få bevilget en bil. Men køber du selv en bil, kan du få tilskud til at indrette den efter dit handicap, så du kan anvende den.

Det kan f.eks. være:
• Montering af håndbetjent gear
• Flytning af greb og kontakter

Kørselsordninger
Hvis der er særligt behov for det, kan kommunen etablere en kørselsordning for personer med vidtgående handicap.

Kommunen kan også tildele en person med vidtgående handicap økonomisk hjælp til taxakørsel.

 

Betingelser

For at få bevilget hjælpemidler eller et køretøj, skal du opfylde følgende betingelser.

Hjælpemidler
Du kan kun få hjælpemidler hvis:
• Det afhjælper problemer, der er direkte forbundet med dit handicap
• Du ikke kan få hjælp i anden lovgivning
• Din sagsbehandler vurderer, at du har behov og ret til det

Som regel betaler kommunen for hjælpemidlet. Det betyder, at det kun er til låns. Har du på et tidspunkt ikke længere behov for hjælpemidlet, skal du levere det tilbage til kommunen. På denne måde kan andre personer, der har behov for det, låne hjælpemidlet bagefter.

Køretøjer
Du kan kun få bevilget et køretøj hvis:
• Du er omfattet af handicapforordningen
• Dit handicap gør det svært for dig at færdes uden for din bolig
• Du bor eller færdes i områder, hvor du ikke kan benytte offentlige transportmidler eller taxi

 

Ansøgning

Vil du søge om hjælpemidler eller et køretøj, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at afklare, hvilke hjælpemidler eller køretøj du har brug for, og hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumenter, der kan begrunde din ansøgning.

På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør kommunen, om du kan få bevilget hjælpemidler eller køretøj.

 

Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Niels Egedesplads 1
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 15 22
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Sullissivik Akunnaaq
B-446, Akunnaaq
Postboks 442
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Akunnaaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Attu
B-776, Attu
Postboks 954
3955 Kangaatsiaq

Telefon: 70 19 00
E-mail: Byg_Attu@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Iginniarfik
B-937, Iginniarfik
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Iginniarfik@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Ikamiut
B- 743, Ikamiut
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Ikamiut@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Ikerasaarsuk
B-897, Ikerasaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Ikerasaarsuk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kangerluk
B-800, Kangerluk
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Kangerluk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kangaatsiaq
B-478
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: kangaatsiaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kitsissuarsuit
B-785, Kitsissuarsuit
Postboks 863
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Kitsissuarsuit@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Niaqornaarsuk
B-938, Niaqornaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 87 43 72
E-mail: Byg_Niaqornaarsuk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Qasigiannguit
S. M. Saxtorphsvej 1
Postboks 113
3951 Qasigiannguit

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: qasigiannguit@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Qeqertarsuaq
Holten Møllerip Aqq. 3D
Postboks 513
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: qeqertarsuaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: aasiaat@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl