airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

En støttepersons opgave er at støtte dig i din fysiske og sociale udvikling. Det betyder, at støttepersonen skal give dig pædagogisk støtte ved at hjælpe dig med at udføre daglige gøremål eller vejlede dig i selv at udføre dem.

Støttepersonen skal så vidt muligt være socialpædagogisk uddannet eller have en socialpædagogisk baggrund. Er det ikke muligt at finde en sådan støtteperson, skal funktionen varetages af en person, der forinden er instrueret i at fungere som støtteperson.

Du kan få en støtteperson, hvis du bor i egen bolig, i bokollektiv eller i en beskyttet boenhed, men ikke hvis du bor på en døgninstitution.

Støttepersonen er ansat af kommunen.

 

Ansøgning

Vil du søge om at få tildelt støtteperson-timer, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at undersøge, om du kan få tildelt støtteperson-timer, og hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumentation til begrundelsen for din ansøgning.

På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør kommunen, om du kan få tildelt støtteperson-timer og hvor mange støttetimer du eventuelt kan få.

 

Handleplan

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde en handleplan, som beskriver mål og tidshorisont for støtteperson-indsatsen. Dette kan foregå i et samarbejde mellem dig, din sagsbehandler, evt. sagkyndige og støttepersonen.

Handleplanen justeres løbende, så den hele tiden svarer til dine behov.

 

Relaterede artikler