airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Aflastning

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Vidtgående handicap – Aflastning

Små praktiske dagligdags gøremål kan være næsten umulige for personer med vidtgående handicap. Derfor kan de have brug for ekstra megen omsorg og pleje fra familien. Det kan imidlertid være hårdt for familien. Forældre til og samlevende med handicappede, kan derfor til tider have brug for aflastning.

Aflastning betyder, at den handicappede person for en kortere eller længere periode bliver passet uden for hjemmet. Hermed får den pårørende til den handicappede en pause fra plejearbejdet.

Aflastningen kan være

 • for en enkelt gang
 • eller være en fast ordning, hvor den handicappede f.eks. bliver passet uden for hjemmet hver 2. weekend
 • i private hjem hos en aflastningsfamilie
 • eller på en døgninstitution


Betingelser
For at du eller I kan søge om aflastning skal

 • den handicappede person være omfattet af handicapforordningen
 • du eller I pleje den handicappede i det daglige
 • du eller I bo sammen med den handicappede


Ansøgning
Vil du eller I søge om aflastning, skal I henvende jer til den handicappedes sagsbehandler. Sagsbehandleren kan

 • hjælpe med at undersøge mulighederne for aflastning
 • samt være behjælpelig med at lave en ansøgning


I skal sende eller aflevere ansøgningen til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør I vedlægge:

 • Kopi af udtalelse fra lægen
 • Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvilken form for aflastning, der passer bedst


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen

 • om I kan få aflastning
 • og hvor længe I eventuelt kan få aflastning
Relaterede artikler