airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Beskyttet boenhed

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Vidtgående handicap – Beskyttet boenhed

Små praktiske dagligdags gøremål kan være næsten umulige for personer med vidtgående handicap. Det kan f.eks. være en uoverkommelig udfordring at komme på toilettet og at komme rundt i og uden for boligen. Derfor kan kommunen have pligt til at tilbyde handicappede en bolig, der er tilpasset den handicappedes behov. Det kan f.eks. være en beskyttet boenhed.


Beskyttede boenheder

I beskyttede boenheder har du dit eget værelse og adgang til fælles opholdsstue. I beskyttede boenheder er der personale døgnet rundt.

Beskyttede boenheder er en egnet boform for dig, hvis

  • du har brug for pleje eller støtte døgnet rundt
  • du er for unge til at bo på alderdomshjem
  • du har udviklingsmuligheder, der er vanskelige at tilgodese på sygehusenes plejeafdelinger
  • du af forskellige grunde ikke hører til på døgninstitutioner


Formålet med beskyttede boenheder er at give dig mulighed for at bo et sted, hvor der er adgang til hjælp døgnet rundt. Beboere i en beskyttet boenhed vil ofte have svære fysiske eller psykiske handicap, der gør det nødvendigt med adgang til støtte døgnet rundt.


Betingelser

Kommunen har kun pligt til at tilbyde dig en bolig i en beskyttet boenhed hvis

  • du er omfattet af handicapforordningen
  • du er fyldt 18 år
  • og hvis du ikke er i stand til at klare dig i dit eget hjem


Kan kommunen tilbyde andre hjælpeforanstaltninger, i form af pleje og støtte i dit eget hjem, har kommunen ikke pligt til at tilbyde dig en bolig i en beskyttet boenhed. Ønsker du alligevel at flytte i en beskyttet boenhed, kan du stadigvæk søge om optagelse.


Ansøgning

Vil du søge om optagelse i en beskyttet boenhed, bør du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:

  • Kopi af udtalelse fra lægen
  • Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvilken form for hjælp, der passer bedst


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen om du kan få plads i en beskyttet boenhed.

Relaterede artikler