airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig hjælp – Ansøgning om

Offentlig hjælp – Ansøgning om
Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie i det omfang, det er muligt. Er det ikke muligt, kan du som borger søge om offentlig hjælp. Der findes 2 former for offentlig hjælp: Akut hjælp og hjælp til faste udgifter og forsørgelse.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan du skal søge om offentlig hjælp. Almindeligvis skal du bestille en tid hos en sagsbehandler. Afhængig af hvilken form for offentlig hjælp du søger skal du f.eks. også
  • udfylde et ansøgningsskema
  • dokumentere for tidligere indtægt, f.eks. i form af lønsedler
  • vedlægge dokumentation for dine udgifter, f.eks., husleje, elregning, renovation, daginstitutionsregning, varmeregning

Når du søger om offentlig hjælp, er det vigtigt, at du medbringer de rigtige papirer. Det vil lette sagsgangen og sikre, at du får det rigtige beløb udbetalt.

Hvilke papirer du skal medbringe til kommunen, afhænger af hvilken social begivenhed, der har forårsaget, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie.
  • Er du blevet skilt skal du medbringe dine separationspapirer
  • Er du arbejdsløs og har du ikke mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse, skal du medbringe en skrivelse fra din arbejdsgiver, der forklarer hvorfor du er blevet ledig
  • Er du syg, skal du medbringe en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen
  • Skal du på barsel, skal du medbringe dokumentation om forventet fødselstidspunkt

Har du alle papirerne klar, når du vil søge, går det hurtigere med at få din sag behandlet.

Bemærk
Føler du dig uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at du i en periode kan modtage offentlig hjælp selvom du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Har du søgt om offentlig hjælp og fået helt eller delvist afslag, har du ret til at få en skriftlig afgørelse på din ansøgning, med en begrundelse og en klagevejledning.
Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Niels Egedesplads 1
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 15 22
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Sullissivik Akunnaaq
B-446, Akunnaaq
Postboks 442
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Akunnaaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Attu
B-776, Attu
Postboks 954
3955 Kangaatsiaq

Telefon: 70 19 00
E-mail: Byg_Attu@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Iginniarfik
B-937, Iginniarfik
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Iginniarfik@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Ikamiut
B- 743, Ikamiut
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Ikamiut@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Ikerasaarsuk
B-897, Ikerasaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Ikerasaarsuk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kangerluk
B-800, Kangerluk
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Kangerluk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kangaatsiaq
B-478
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: kangaatsiaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kitsissuarsuit
B-785, Kitsissuarsuit
Postboks 863
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Kitsissuarsuit@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Niaqornaarsuk
B-938, Niaqornaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 87 43 72
E-mail: Byg_Niaqornaarsuk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Qasigiannguit
S. M. Saxtorphsvej 1
Postboks 113
3951 Qasigiannguit

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: qasigiannguit@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Qeqertarsuaq
Holten Møllerip Aqq. 3D
Postboks 513
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: qeqertarsuaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: aasiaat@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl