Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Indberet bivirkninger efter du har fået COVID-19 vaccine

Indberet her

Landslægeembedet deltager i overvågningen af formodede bivirkninger i Grønland.

Hvis du oplever bivirkninger efter at have været vaccineret mod COVID-19, kan du selv indberette oplysninger om bivirkningerne til Landslægeembedet.

Selvom vaccinerne mod COVID-19 er udviklet hurtigere end vanligt, er der foretaget den samme grundige gennemgang af dokumentationen. Forsøgene med vaccinerne mod COVID-19 er de største i verdenshistorien.

Den samlede erfaring med vaccinerne er indsamlet over kortere tid end vanligt, fordi udviklingstrinene er foregået parallelt. Man kan ikke udelukke, at der kan optræde uventede bivirkninger, men fra andre vacciner ved man dog, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, og at det er meget sjældent, at de indtræder senere.

Lægemiddelmyndighederne overvåger også vaccinerne nøje efter, at de er godkendt, sådan at man kan reagere, hvis der viser sig at være øget risiko ved vaccinen. Det kan f.eks. være bivirkninger, der ikke viste sig i forsøgene, eller det kan være kendte bivirkninger, der forekommer hyppigere end i forsøgene.

Overvågning sker blandt andet ved hjælp af bivirkningsindberetninger fra borgere og sundhedspersonale.

Hvis du bliver vaccineret mod en sygdom, er det almindeligt, at du kan opleve bivirkninger som f.eks. rødme ved indstiksstedet, feber og muskelømhed. Der kan også opstå alvorlige bivirkninger i sjældne tilfælde.

Myndighederne holder nøje øje med vaccinernes sikkerhed både før, under og efter, at de godkendes.

Når du bliver vaccineret mod COVID-19, nedsætter du risikoen for selv at blive smittet og blive syg. Ligesom med al anden medicin kan COVID-19-vacciner også give mulige bivirkninger. Hyppigst i form af rødme og ømhed ved indstiksstedet og forbigående feber.

Før en vaccine godkendes, er den testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at den beskytter mod sygdommen, og at de bivirkninger, vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige.
Det kan f.eks. være ubehag, rødme ved indstiksstedet, let feber og muskelømhed.

Du behøver ikke at kontakte dit sundhedscenter, hvis du oplever den slags. Hvis du f.eks. får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer.

Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret, bør du kontakte dit sundhedscenter. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt.

En læge kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold.

Dit sygehus/sundhedscenter har pligt til at indberette bivirkninger.

Du kan kontakte sygehus/sundhedscenter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter vaccination.

Du kan selv indberette bivirkninger i forbindelse med COVID-19 vaccine ved at trykke på den gule knap ”Indberet her”.

Landslægeembedet deltager, sammen med Sundhedsvæsenet, i registreringen, overvågningen og vurderingen af indberetninger om formodede bivirkninger ved brug af COVID-19-vaccinerne i Grønland.

Når du har indsendt din indberetning, vil du få bekræftelse på mail, at Landslægeembedet har modtaget din indberetning.

Din indberetning til Landslægeembedet bliver registreret i deres database over indberettede bivirkninger efter vaccination mod COVID-19 og bruges udelukkende til deres arbejde med at overvåge sikkerheden ved anvendelse af vaccinen.

Du skal meddele Landslægeembedet, hvis der sker ændringer der vedrører din indberetning.

Når du indberetter bivirkninger ved COVID-19 vaccinen skal du at du giver dit samtykke til at vi behandler dine oplysninger til de formål der er beskrevet her. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi har om dig og få rettet eller slettet oplysninger der er ukorrekte. Du har også ret til at tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du gør det, vil dine oplysninger blive slettet.

Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger, eller over afgørelser myndigheden træffer i henhold til persondataloven. Du kan læse mere om dette på www.datatilsynet.dk.

Skrevet af: Landslægeembedet

Landslægeembedet
Intaleeqqap Aqq. 2
Postbox 120
3900 Nuuk
nun@nanoq.gl
Tlf: +299 34 51 92
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.