Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Retslægelig obduktion ved dødsfald

I visse tilfælde skal der efter et dødsfald foretages retslægelig obduktion. Det kan ske:
• når dødsfaldet skyldes et kriminelt forhold
• hvis det ikke kan fastslås med sikkerhed, at der er tale om naturlig død
• hvis dødsårsagen ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed og politiet skønner, at der er behov for yderligere retsmedicinske undersøgelser

Politimesteren og Landslægen kan i forening beslutte, at afdøde ikke skal obduceres, hvis geografiske eller klimatiske forhold udelukker eller i høj grad vanskeliggør, at obduktionen kan foretages inden for en rimelig tidsfrist.


Pårørende
Pårørende til afdøde skal, hvis omstændighederne tillader det, underrettes om dødsfaldet og om, at der vil blive foretaget retslægelig obduktion, førend obduktion foretages.

Hvis du som pårørende ikke mener der skal foretages en obduktion, kan du få sagen afgjort hos kredsretten. Du skal dog være opmærksom på, at obduktionen kan foretages inden kredsrettens afgørelse hvis
• der er tale om kriminelle eller mistænkt kriminelle forhold
• og der er en nærliggende fare for at formålet med obduktionen forspildes, hvis den ikke foretages hurtigt
Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Landslægeembedet
Intaleeqqap Aqq. 2
Postbox 120
3900 Nuuk
nun@nanoq.gl
Tlf: +299 34 51 92
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.