airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dødsfald – Økonomi

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Dødsfald – Økonomi
Et dødsfald kan have flere økonomiske konsekvenser for de efterladte. Her kan du få et overblik over mulige økonomiske konsekvenser, du som pårørende skal være opmærksom på.


Hjemtransport af den afdøde
Personer, der afgår ved døden under en behandling i sundhedsvæsenets regi, er ikke omfattet af patientbegrebet. Ifølge sundhedslovgivningen har sundhedsvæsenet ikke pligt til at dække udgifter i forbindelse med transport af afdøde personer til deres hjemby eller det sted, hvor de efterladte måtte ønske begravelsen.

Hvis personen dør udenfor hjemstedet under en behandling, som er iværksat og finansieret af det grønlandske sundhedsvæsen, er der dog praksis for at sundhedsvæsenet betaler et beløb til de efterladte eller boet.

Beløbet svarer til en almindelig passagerbillet, for en siddende passager, til den by eller bygd, hvor afdøde havde folkeregisteradresse.

Udbetaling kan kun ske efter anmodning, som skal ske per e-mail til sundhedsledelsen@peqqik.gl.


Transport med skib eller med fly
Både ved skibs- og flytransport skal afdøde transporteres i en zinkkiste. Dette gælder ikke kun når transporten foregår internt her i landet, men også mellem udlandet (inklusiv Danmark) og Grønland.

Skibstransport er en billigere løsning end flytransport, men skibstransport er selvsagt også forbundet med en længere transporttid.

Priser for transport af kister kan skaffes ved henvendelse til Air Greenland eller Royal Arctic Line. Omkostning til transport af afdøde afholdes af familien.


Zinkkister
I Grønland
Zinkkister produceres i Nuuk og måske nogle af de større byer. I mindre byer og bygder er der mulighed for at bestille en zinkkiste og få den tilsendt. En zinkkiste alene koster cirka 15.000 kr. Dertil kommer forsegling af kisten.

Omkostninger til kiste og zinkkiste afholdes af familien. Sundhedsvæsenet står for det praktiske i forhold til transport efter aftale med de efterladte eller eventuelt hjemkommunen.

I udlandet
De efterladte, eller eventuelt hjemkommunen, skal selv aftale transport og priser på zinkkister med en lokal bedemandsforretning.


Kremering og urne
Hvis en person afgår ved døden i udlandet (inklusiv Danmark) er der mulighed for kremering. Urnen transporteres efterfølgende enten med familien til begravelsesstedet eller sendes til den ønskede destination i Grønland.

De efterladte, eller eventuelt hjemkommunen, skal selv aftale det praktiske samt priser for kremering med en lokal bedemandsforretning. Omkostning til kremering samt eventuel transport afholdes af familien.


Pension
Pensionen ophører måneden efter dødsfaldet. Hvis det drejer sig om ægtepar, hvor begge er pensionister, ændres den efterlevendes ægtefælles pension som enlig den 1. i måneden efter dødsfaldet.


Bankkonti
Når dødsanmeldelsen er registreret, bliver afdødes bankkonti, herunder fælleskonti, spærret. Der gives først adgang til disse konti, når boet er udleveret af kredsretten og du kan fremvise en skifteretsattest. Som efterlevende skal du derfor sørge for, at din løn, pension eller andre indtægter ikke sættes ind på en spærret konto, som du havde sammen med den afdøde.

Du skal kontakte banken for at få oprettet nye konti til dig selv og du skal oplyse dit nye kontonummer til din arbejdsgiver og andre, der indsætter penge på din konto.


Begravelse
Udgifterne til begravelsen, f.eks. udgifter til kiste, gravning af grav og kaffemik, skal i første omgang betales af den, der har bestilt ydelserne. Sædvanlige begravelsesomkostninger kan efterfølgende refunderes af dødsboet, hvis der er penge i boet til dækning af omkostningerne.

Hvis en person dør på grund af en forbrydelse, vil gerningsmanden under kriminalsagen også kunne dømmes til at erstatte begravelsesomkostningerne. Politiet skal vejlede de efterladte om deres erstatningskrav under en kriminalsag.

Selvom der ikke er en kriminalsag, kan der være situationer, hvor begravelsesomkostningerne kan kræves erstattet. Du kan kontakte den lokale retshjælp, hvis du mister en af dine nærmeste pårørende, og du mener, at omkostningerne ved begravelsen skal dækkes af en erstatningsansvarlig.

Var afdøde medlem af en ligkisteforening, kan foreningen yde tilskud til begravelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af ligkisteforeningens egne regler. Du skal derfor kontakte den lokale ligkisteforening for at få nærmere oplysninger.


Rets- arve- eller boafgift
Der skal ikke betales rets- arve- eller boafgifter i grønlandske dødsboer, hvor aktiverne befinder sig i Grønland. Der kan være afgifter til andre lande, hvis aktivet befinder sig uden for Grønland, selvom dødsboet behandles i Grønland.
Relaterede artikler
Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl