Teknikkikkut ajutoorneq: Teknikkikkut ajutoorneq peqqutaalluni, imminut sullississut ”Digitalimik Nuunneq” atorneqarsinnaanngikkallarpoq. Sukkanerpaamik iluarsinissaa sulissutigaarput pisarissersuinerlu ajuusaarutigaarput.

Nunaminertamik atugassiisarneq – Nalinginnaasumik paasissutissiineq

Kommune toqqaruk

Kommunerisannuinnaq aalajangersimasunik paasissutissaqarpoq

Teknikkeqarnermut, Ineqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup Qaqortumi, Narsami kiisalu Nanortalimmi illoqarfiit killeqarfiisa iluini kiisalu kommunip nunaqarfiisa killeqarfiisa iluini nunaminertanik agguaasarnerit ingerlatarai. Asimi nunaminertanik atugassanngortitsisarnerit Namminersorlutik Oqartussanit ingerlanneqarallarput - kommunili aqqutigalugu qinnuteqartoqartassaaq.

Kommune Kujallermi nunaminertamik atugassinneqarnissamut NunaGIS aqqutigalugu qinnuteqarsinnaavutit.

Qinnuteqaat qanoq immersorneqarnissaanik ilitsersuut takusinnaavat.

Qinnuteqaatit atsiorsimagukku aatsaat atorsinnaavoq. Taamaammat qarasaasiakkoortumik atsiortarnerup atuutilernissaata tungaanut qinnuteqaat, taassuma immersorneranut atatillugu, suli atsiortussaatitaavutit. Qinnuteqaatit najukkanni innuttaasunik sullissivimmut imaluunniit nunaqarfiup allaffianut nassiulluguluunniit tunniutissavat.

Internet-imut attaveqanngikkuit, nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarninni, innuttaasunik sullissiviup imaluunniit nunaqarfiup allaffiata ikiorsinnaavaatsit.

Malugiuk
NunaGIS.gl aqqutigalugu nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsimaguit, akiligassap allagartaa atsiugaq najukkanni innuttaasunik sullissivimmut imaluunniit nunaqarfiup allaffianut kingusinnerpaamik sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit nassiulluguluunniit tunniutissavat, akiligassallu allagartaa Teknikkeqarnermut, Ineqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut ingerlateqqinneqassalluni. Akiligassap allagartaa sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit Teknikkeqarnermut, Ineqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup tigusimanngippagu qinnuteqaatit atorunnaarsinneqassaaq.

Tusarniaanermi piffissarititaq nalinginnaasumik sapaatit akunnerinik marlunnik sivisussuseqartarpoq.

Akigititat
Akigititat akinut allattorsimaffimmi ataaniittumi nassaarisinnaavatit.

Akit allattorsimaffiat 2021
Illit innuttaasutut, inuinnartut suliffeqarfittulluunniit assersuutigalugu illuliorusukkuit atuisinnaatitaavutit. Nunaminertamik atugassinneqarnissamut qinnuteqaateqarnikkut nunaminertamik atuisinnaatitaavutit.

Qinnuteqarneq
Assersuutigalugu nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaavutit:
 • angerlarsimaffimmik imaluunniit illumik sananiaruit
 • illumik pisisimaguit – eqqaamallugu qinnuteqarninni piginnittuunermut uppernarsaativit imaluunniit akuersissutip pigisavit assilinera tunniutissagakkui
 • illuutit allilissagukku
 • illup atorneqarnera allanngortissagukku, soorlu pisiniarfimmiit najugaqarfimmut
 • imermut kuuffeqarfimmullu aqqusersuutinik ikkussuissaguit
 • nunaannarmi parapolantenne-mik nappaassaguit
 • biilinut unittarfiliussaguit
 • asimi nunaannarmi illuaraliussaguit
 • soorlu angallammik container-imilluunniit inissiissaguit

Periutsit marluk atorlugit kommunimut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaavutit:
 • Nittartagaq www.nunagis.gl aqqutigalugu qinnuteqarsinnaavutit. NunaGIS tassaavoq Kalaallit Nunaat tamakkerlugu nunap assinginik digital-iusunik toqqortaqarfik. NunaGIS aqqutigalugu qanoq iliorlutit qinnuteqarnissannut ilitsersuunneqarsinnaavutit
 • Imaluunniit najukkanni innuttaasunut sullissivik imaluunniit nunaqarfiup allaffia attaveqarfigisinnaavat, tassanngaanniillu ilitsersorneqarsinnaallutit

Suleriaaseq
Pingaarnertut qinnuteqaatit tamanut ammasumik saqqummiunneqassaaq, taamaalillunilu kikkut tamarmik akerliliissuteqarnissamut periarfissinneqassallutik. Nunaminertamik atugassinneqarnissamut qinnuteqaatit kommunimi pilersaarummut nassuiaasersorluakkamut naleqquppat, kommunip nunaminertamik atugassinneqassasutit aalajangersinnaavaa. Tamanna qinnuteqaat tamanut ammasumik saqqummiuteqqaanngikkaluarlugu pisinnaavoq, kisiannili tamanna nalinginnaasuunngilaq.

Qinnuteqaatit kommunimi pilersaarummut uniuuppat, kommunip pingaarnertut qinnuteqaatit itigartitsissutigissavaa. Pisulli ilaanni nunaminertamut qinnuteqaatigineqartumut immikkut ittumik akuerissallutit kommune aalajangersinnaavoq. Kommunip tamanut ammasumik saqqummiussereernermigut aammalu nunaminertamik atugassinneqarninni kalluarneqartussanut tusarniaareernermigut tamanna akuerisinnaavaa.

Sumiiffiup ilaanut nunaminertap qinnuteqaatigisavit inissisimaffianut kommune kommunimi pilersaarummik akuersissuteqarsimanngippat, kommune sumiiffimmut kommunimut pilersaarummut tapiliussamik akuersissuteqarsinnaavoq, imaluunniit tamanut ammasumik tusarniaasinnaalluni. Tamanut ammasumik tusarniaaneq nalinginnaasumik naqitat atorlugit saqqummiussinikkut allagarsiinikkulluunniit pisarpoq. Tusarniaanermi ullut sivikinnerpaamik 14-it periarfissaritinneqartarput. Tusarniaanermi akissuteqartoqarsimappat, taakku kommunip suliamik ingerlatitseqqinneranut ilaatinneqassapput.

Malugiuk
Nunaminertaq qinnuteqaatigineqartoq nunaminertamik atugassiinermiit kingusinnerpaamik ukiut marluk qaangiunnerini atorneqalereersimassaaq.

Nunaminertamik atugassiineq piffissamut killilerneqarsinnaavoq. Assersuutigalugu angallammik container-imilluunniit inissiigallarnermut atatillugu taanna atorneqarsinnaavoq.

Nunaminertamik atugassinneqarnissamut qinnuteqaatinnut atatillugu kommune akitsuummik akiliisitsisinnaavoq.

Illuliornissat kissaatigisimagukku sanaartorfissagissaanermut akitsuummik akiliisitsisoqarsinnaavoq. Akitsuut taanna aningaasartuutinut, kommunip sumiiffimmi illumik sananissamik kissaateqarfigisanni kuuffeqarfinnut aqqusiorneranut, aqquserniorneranut aqqusinernilu qaammaqqusersuineranut matussutigineqassaaq.

Nunaminertaq atorunnaarukku nunaminertami saliinissaq pisussaaffigaat.

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Nittartagaq: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Ammassivik Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Eqalugaarsuit Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Igaliku Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Nanortalik Sullissivik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Narsaq Sullissivik
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Narsarmijit Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Narsarsuaq Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Qaqortoq Sullissivik
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Qassiarsuk Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Qassimiut Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Saarloq Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Tasiusaq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00

Aappilattoq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 09:00 - 15:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 09:00 - 16:00
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut immikkoortortaqarfik
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: landsplan@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.