Kloakering

Kloakering er en slags rør- og ledningssystem, der er gravet ned i jorden. Det bliver brugt til at lede afløbsvand og spildevand væk fra huse og veje. Det er f.eks. afløbsvand fra køkkenvaske og badeværelser, spildevand fra toiletter eller regnvand fra gaderne.

Kloaksystemer er delt op i 2 typer, der hænger sammen:

 1. Hovedkloak.
  Hovedkloakken er den del af kloaksystemet, der samler og leder f.eks. spildevandet væk fra byen.
 2. Stikledninger.
  Stikledninger er de dele af kloaksystemet, som forbinder bygninger og private huse til hovedkloakken.

 

Ejer du en bygning, har du pligt til at sørge for at dit spildevand bliver ledt væk eller fjernet fra dit hus eller bygning. Det kan du gøre på flere forskellige måder:

 • Ved at blive tilsluttet til en offentlig hovedkloak, med en stikledning fra dit hus eller bygning og ud til hovedkloakken
 • Ved at være tilmeldt den kommunale natrenovation
 • Ved at være tilmeldt privattømning af din samletank (septiktank)

 

Som udgangspunkt, skal du selv betale for din stikledning. Dog kan det være, at der i din kommune er en nogle støtteordninger, der kan hjælpe med at betale for stikledningen. Spørg på din lokale tekniske forvaltning.

Ud over at betale for stikledningen, skal du også betale en tilslutningsafgift. Den afgift kan være forskelligt fra kommune til kommune, så derfor skal du forhøre dig i din lokale Teknisk Forvaltning.

 

Ønsker du at dit hus skal kobles til den kommunale hovedkloak, skal du have en række tilladelser:

 • Først skal du have en Tilslutningstilladelse, som er dit bevis på, at kommunen har givet dig lov til at blive tilsluttet hovedkloakken
 • Dernæst skal du have en Arealtildeling. Med den får du lov til at bruge det stykke land eller jord, hvori din stikledning skal være
 • Til sidst skal du have en Opgravningstilladelse, som er en slags kontrol og sikring af, at der ikke gravet andet ned, f.eks. el-ledninger eller telefonkabler, der hvor du ønsker din stikledning skal være

 

Du kan søge om de forskellige tilladelser ved at udfylde nogle ansøgningsskemaer, enten via din kommunes hjemmeside, eller ved at møde op på din lokale tekniske forvaltning.

 

Det er kommunen, der sørger for driften af alle hovedkloakker i byerne. Det vil sige, at det er kommunernes ansvar f.eks. at anlægge hovedkloakker, at vedligeholde dem, at rense dem og administrere tilslutninger fra f.eks. private huse.

Bemærk
Opdager du, at en kloak løber over eller at det lugter af kloakspildevand, skal du melde dette til din kommune eller lokale tekniske forvaltning.

 

Er du f.eks. husejer er det dit ansvar, at sørge for at der bliver ført en stikledning fra dit hus til kommunens hovedkloak.

Forløbet i tilslutning
Når du har søgt om, og fået, de tilladelser, du skal have for at dit hus kan blive sluttet til hovedkloakken, kan arbejdet begynde. 

 • Du skal selv finde en VVS-installatør, der kan udføre arbejdet. 
 • Tilslutning til kommunens hovedkloak må kun ske mellem 1. maj til 1. oktober. 
  Det er for at undgå frostskader på hovedkloakken. 
 • VVS-installatøren har ansvaret for at arbejdet med stikledningen bliver gjort forsvarligt og korrekt.

Efter arbejdet er færdigt, men før stikledningen bliver dækket til, skal du eller din VVS-installatør kontakte den lokale tekniske forvaltning for at få godkendt tilslutningen.

Bemærk
Din stikledning må kun tilsluttes til hovedkloakken - det er ikke tilladt at tilslutte sit afløb til en stikledning fra en anden bygning.

Tilslutningstilladelsen er gyldig i 1 år. Du kan få den forlænget ved at henvende dig til din lokale tekniske forvaltning.

Er din stikledning gået i stykker, skal ejeren af bygningen kontakte en VVS-installatør. Du skal selv betale for at få din stikledning repareret. Kommunen har kun ansvar for hovedkloakken.

 

Det er de enkelte kommuners tekniske forvaltninger, der afgør om det arbejde, der er lavet med stikledninger, overholder alle regler og anvisninger.
Er du uenig i hvad der er besluttet, kan du klage til din lokale tekniske forvaltning.

 

Skrevet af: Departementet for Forskning og Miljø

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.