Kommuneplaner – Generelt om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

 • Kommune Kujalleq

  Du kan se kommuneplanen for Kommune Kujalleq på kommunens hjemmeside www.kujalleq.gl.

  Vil du gerne vide mere om kommuneplaner og kommuneplantillæg, kan du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.


Alle kommuner har pligt til at udarbejde kommuneplaner og kommuneplantillæg (delområdeplaner), tidligere kaldet lokalplaner. En kommuneplan er en plan over, hvordan en kommune planlægger at bruge sit område. En kommuneplan omfatter en række kort over kommunens byer, bygder og delområder. Delområder kan f.eks. være:

 • Boligområder
 • Erhvervs- og havneområder
 • Centerområder (Bymidten og de centrale dele af byen)
 • Friholdte områder til friluftsliv, grønne områder, sportshaller, kirkegårde og hundeområder


Kommuneplanen viser blandt andet også beliggenheden af:

 • Fredede områder
 • Spærrezoner omkring f.eks. vandsøer
 • Og f.eks. sikkerhedszoner omkring sprængstofmagasiner


Kommuneplantillæg indeholder mere detaljerede regler for bebyggelsen for de enkelte delområder i kommuneplanen. Et kommuneplantillæg skal oplyse om hvilke regler, der er for de enkelte områder, f.eks.:

 • Delområdets formål og anvendelse, f.eks. om det er boligområde eller erhvervsområde
 • Husenes højde
 • Afstand til naboer
 • Byggefelter
 • Vejanlæg, parkeringspladser og stier
 • Kloakering
 • Bygningers udvendige udseende, f.eks. farve, taghældning og beklædningstyper
 • Størrelse på skure
 • Containere
 • Bådpladser
 • Rygeovne
 • Tørrestativer


Alle skal overholde de regler, der er for kommuneplaner og kommuneplantillæg. Hvis du vil vide mere om de kommuneplaner og kommuneplantillæg, der er for din kommune eller by, kan du henvende dig på dit lokale kommunekontor.

Alle kommuneplaner og kommuneplantillæg skal, inden de bliver vedtaget, ud i en offentlig høring. Du har som borger mulighed for at komme med dine bemærkninger eller indsigelser til planerne. Høringsperioden for kommuneplaner er mindst 8 uger.


Bemærk
Ønsker du som borger f.eks. at bygge et hus, er det vigtigt, at du kender til din kommunes kommuneplan og eventuel det gældende kommuneplantillæg for det delområde, du ønsker at bygge i. Det er nemlig ud fra disse, at du kan finde ud af f.eks. hvor du må søge om at bygge dit hus, og om der er kloakeret i det område.

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00
Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Imaneq 1A - 801
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pan@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.