NunaGIS

www.nunagis.gl er et offentligt tilgængeligt digitalt atlas, der viser kort over Grønland på internettet. På kortene kan du finde forskellige geografiske oplysninger som f.eks. kommunegrænser og eksisterende bygninger. Kortene er opdelt i 2 typer:
• Kort over hele Grønland – det åbne land
• Kort over byer og bygder

Det åbne land
På NunaGIS kan du se et kort over hele Grønland. Kortet består af forskellige lag som f.eks. fuglefjelde og følsomme fugleområder, jagtdistrikter samt byer og bygders placering. I de enkelte lag i kortet kan du finde yderligere oplysninger. Har du f.eks. fundet et jagtdistrikt frem, kan du finde yderligere oplysninger om regler og tider for jagt i netop dette område.

Byer og Bygder
Du kan også vælge nøjagtige kort og luftfotos over landets byer og bygder. Her kan du f.eks. se gældende kommuneplaner, bevaringsværdige bygninger og ledige arealer.

Arealtildeling
www.nunagis.gl kan du søge om arealtildeling til f.eks. opførelse af et hus, en hytte eller anden bygning.

Organisering
Departementet for Finanser - ved Afdelingen for Landsplanlægning - har hovedansvaret for NunaGIS. Selvstyrets departementer og underliggende virksomheder samt kommunerne bidrager med information indenfor deres fagområder til NunaGIS.

Vision
Det er visionen, at NunaGIS bliver en samlet indgang via internettet til geografisk information om landet. Det betyder, at du på sigt kan finde alle offentligt tilgængelige geografiske oplysninger direkte på kortet. Visionen er også, at f.eks. statistiske oplysninger skal vises på NunaGIS – f.eks. tal om sundhed og arbejdsløshed. På et tidspunkt vil det også blive muligt at søge på en persons adresse, hvor adressen vil blive vist på bykortet.

 

Skrevet af: Afdeling for Landsplanlægning

Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.