Flytrafik i og over Grønland

Grønland er del af det danske rigsfællesskab. Visse områder varetages af Danmark, herunder forsvarsområdet, retsvæsnet og luftfartsområdet.

Luftfartsområdet kan hjemtages efter forhandling, hvis Grønland ønsker det, men i dag hører området under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er altså Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark, der som luftfartsmyndighed fastsætter reglerne for luftfart i Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hører Selvstyret ved Departementet for Boliger og Infrastruktur, inden de:
• fastsætter luftfartsregler med virkning for Grønland
• giver tilladelse til beflyvning af Grønland
• eller indgår bilaterale luftrumsaftaler med andre stater

Selvstyret bestemmer således ikke regler på luftfartsområdet, ligesom Selvstyret ikke er klageorgan ved f.eks. passagerhenvendelser.

Grønland har dog selvbestemmelse jf. luftfartsloven over placering af fysisk infrastruktur, så længe luftfartsanlæg lever op til Bestemmelser for Civil Luftfart, som fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dette afspejler sig blandt andet i stiftelsen af Kalaallit Airports A/S, som anlægger lufthavne i Grønland på vegne af Grønlands Selvstyre med hjemmel i Inatsisartutlovgivning.

Den daglige drift af de grønlandske lufthavne varetages af Mittarfeqarfiit (Grønlands Luftfartsvæsen), som hører under Departementet for Boliger og Infrastruktur.
Anlæg af nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq varetages af Kalaallit Airports A/S, som er et aktieselskab ejet af Grønlands Selvstyre.

 


Grønland er et stort land med en lille befolkning, som bor meget spredt. Det lave antal passagerer i mange områder, gør det svært eller umuligt at drive passagerbefordring på almindelige kommercielle vilkår.

Grønlands Selvstyre sikrer, at der er passagerbefordring til alle dele af landet gennem servicekontrakter for passagerbefordring. Gennem servicekontrakterne yder Selvstyret tilskud til transport på ruter: hvor der ellers ikke vil være transportmulighed; hvor prisen ellers vil afholde mange fra at rejse; hvor frekvensen ellers vil være uacceptabel lav.

Tilskuddet ydes til de operatører, som betjener ruterne.

Klager vedrørende transport i servicekontraktområderne skal rettes direkte til den operatør, som betjener området.

 

 


Flytrafikken over Grønland monitoreres og kontrolleres af flere forskellige instanser. Op til ca. 6 kilometers højde er luftrummet ukontrolleret, og der gives i stedet flyveinformationstjeneste. Flyveinformationstjenesten drives af Naviair, som har hovedsæde i Nuuk.

Over ca. 6 kilometers højde er luftrummet over Grønland kontrolleret, fra henholdsvis Island (nord for 6330) og Canada (syd for 6330).

Bemærk

Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på deres hjemmeside.

Du kan læse mere om Mittarfeqarfiit på deres hjemmeside.

Du kan læse mere om Kalaallit Airports A/S på deres hjemmeside.

Du kan læse mere om Naviair på deres hjemmeside.

 

 


Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.