Danmarkimi efterskoleriarnissamut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarit

Maana qinnuteqarit
Danmarkimi efterskolimiinnermut Namminersorlutik Oqartussat tapiissuteqartarput. Angajoqqaatut akiliutip appartinnissaa tapiissuteqartarnermi anguniagaavoq.

Efterskolimut aamma efterskolimiit angalanermut Danmarkimilu ilitsersorneqarnermut aningaasartuutit ilanngullugit tapiissutinit matussuserneqartarput.

Tapiissutinik pissarsisinnaassagaanni piumasaqaatit uku allassimasut eqquutsinneqarsimassapput:

 • Atuartoq aamma angajoqqaatut oqartussaassuseqartoq efterskolimiinnerup aallartinnerani Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqassaaq, aammalu efterskolimiinnerup aallartinnera sioqqullugu sivikinnerpaamik ukioq ataaseq Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimassalluni
 • Atuartoq efterskolimiinnerup aallartinnerani meeqqat atuarfianni ukiuni arfineq-pingasuni atuarsimassaaq imaluunniit 14-inik ukioqalereersimassaaq aamma 18-inik ukioqalersimasussaanani
 • Atuartoq efterskolimi atuartuutissatut akuerineqarsimassaaq, Danmarkimi atuartitaanermut Ministeeriaqarfimmit akuerineqarsimasumi
 • Atuartoq efterskolimiinnermini Danmarkimi ilaqutariinnut attaveqarfiusunut attaveqartussaavoq, angajoqqaanit imaluunniit angajoqqaatut oqartussaasunit toqqarneqarsimasunik
 • Atuartoq siusinnerusukkut efterskolimiinnissamut tapiissutinik pissarsisimassanngilaq
 • Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut efterskolimit atuartuutigisassatut akuerineqarsimassapput, danskit oqartussaasuinit meeqqanik angerlarsimaffiup avataani inissitanik atuartuuteqarsinnaasutut akuerineqarsimasumit

Makkununnga tapiissuteqartoqartarpoq:
 • Efterskolernerup akiliutigineranut tapiissutit
 • Angalanermut aningaasartuutinut tapiissutit

Efterskolimiinnermut akiliummut tapiissutit
Danmarkimi efterskolernermi angajoqqaat akiliutigisartagaasa appartinnissaannut akigititat makku aallaavigalugit tapiissuteqartoqartassaaq.

Ukiumut aningaasarsiat Sap. akun. tapiissutit
Gruppe I: 0 – 340.000 Angajoqqaat akiliutaat 0 kr.-inngortillugu tapiissuteqartoqassaaq. Taamatut tapiissuteqarneq suliat ataasiakkaarlugit naatsorsorneqartassaaq, tamannalu aalajangersarneqartassaaq danskit Danmarkimi efterskolernermut tapiissutaasigut angajoqqaat akiliutissaat annikillisinneqarpat.
Gruppe II: 340.001 – 500.000 600 kr.
Gruppe III: 500.001 qummullu 200 kr.

Angalanermi aningaasartuutinut tapiissutit
Pisortat angallassissutaanni akikinnerpaaq malillugu atuartup aallarluni angerlarlunilu angalaneranut aningaasartuutinut tapiissutit matussusiisussaapput, nerisaqarneq ineqarnerlu ilanngullugit.

Atuartunut immikkut pisariaqartitsisunut aamma ingiallortit tikeraarlutik angalaneri tapiissutit aamma matussusertussaavaat. Tapiissutit taakku amerlanerpaamik 30.000 koruuniussapput.

Sulinngiffeqarnermi, sapaatip-akunerisa naanerini imaluunniit atuarfimmit angalanermut atatillugu angalanerit tapiissutinit matussuserneqarsinnaanngillat. Tassa imaappoq assersuutigalugu juulllimi aamma nalliuttorsuarni allani angerlamut angalaneq, ilaqutariinnut attaveqarfiusunut angalaneq imaluunniit paasisassarsiorluni angalanermut atatillugu aningaasartuutit nammineerlusi angajoqqaatut isumagisussaavasi.

Qanigisalli perulullutik napparsimanerannut imaluunniit toqukkut qimagunnerannut atatillugu angalanerit Namminersorlutik Oqartussat akilertarpaat.

Aallarnermut angerlarnermulllu paasissutissat pisariaqartut allat atuakkit
Meeqqassi efterskolernissaanut Namminersorlutik Oqartussanut tapiissuteqarfigineqarnissamik qinnuteqarniarussi, qinnuteqarnermi immersuiffissaq taamaallaat immersussavarsi, uani quppernermi taanna nassaarisinnaavarsi. Malugiuk, illit angajoqqaajusutit isissagavit.

Efterskolimut aamma efterskolimit angalanissaq nammineq aaqqissuutissanerlugu aammalu angalanermut immikkut kissaateqarnerlusi nalunaarutigissavasi.

Qinnuteqarnermi immersugassap eqqortumik immersorneqarnissaa aamma ilanngussassat pisariaqartut tamaasa ilanngunnissaat pingaartuuvoq. Qinnuteqaat eqqortuunngitsoq imaluunniit amigaateqartoq itigartitsinermik kinguneqarsinnaavoq.

Ilaqutariit attaveqarfigisat pillugit immersugassaq

Billetsinut akiliutinik utertitsiniarneq - Tamanna pillugu paasissutissat atuakkit

Naqiteruk nassiullugulu
Qinnuteqarnermi immersugassaq immersoreerussiuk taanna naqitissavarsi atsiorlugulu. Ilanngussassat pisariaqartut ilanngullugit qinnuteqaat Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmut Efterskolelerisunut nassiutissavarsi.

Ilanngussassat pisariaqartut:
 • Atuartup akuerineqarnera pillugu efterskolip uppernarsaataa
 • Ilaqutariinnit attaveqarfiusunit uppernarsaat atsiorneqarsimasoq
 • Karakteerinut uppernarsaatit, ukiut arfineq-pingasut atuarsimanermut uppernarsaatitut
 • Efterskolernissap aallartinnissaa ukiut marluk sioqqullugit ukiumoortumik isertitat akileraartussaatitaanerit tamassinnut tunngasut uppernarsaataat
 • Meeqqanut inuusuttunullu ikiorsiisarneq pillugu maleruagassat atuuttut malillugit atuartoq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasoq pillugu inunnik isumaginnittoqarfimmiit uppernarsaat atsiorneqarsimasoq
 • Inuit annertuumik innarluuteqartut pillugit maleruagassat atuuttut malillugit atuartoq tapiissutisisartoq pillugu inunnik isumaginnittoqarfimmit uppernarsaat atsiorneqarsimasoq
 • Ukiumi kingullermi isertitasi appariaateqarsimappata taamaattumillu immikkut ittumik tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarlusi, ukiumoortumik isertitat nalunaarsorfii kingulliit ilanngutissavasi, isertitassinnut uppernarsaatit naammattut imaluunniit qaammatini kingullerni pingasuni akissarsiat allagartaat ilanngullugit• Najugaqarnermi uppernarsaat, illoqutigiit atii tamarmik ersissapput
 •  Kinaassutsimut – Kuisinnermut uppernarsaat
  Malugiuk:
  MitID-it atorlugu iserlutit, qinnuteqaatit attaveqaatitigut aatsaat nassiussinnaavat.

Immersugassaq attaveqaatitigut immersoriarlugu pappiaranngorlugu anisikkusukkaanni
Akuersissummik qinnuteqarniaruit, qinnuteqarniarluni immersugassaq immersussavat.
Toortagaq sungaartoq “Maana qinnuteqarit” tooriarlugu:

 • “Immersoruk anisillugulu” toqqassavat, immersugassaq attaveqaatitigoortumik immersoriarlugu pappiaranngorlugu anisikkusukkukku(MitID pisariaqanngilaq)
 • “Anisiguk” toqqassavat, immersugassaq pappiaranngorlugu aniseriarlugu assammik allallutit immersoriarlugu, immersoreerukku tunniukkiartussagukku (MitID pisariaqanngilaq)
 • Qinnuteqaatit nassiutilerukku uku ilanngullugit nassiutissavatit
 • Danmarkimi efterskolernissami tapiissutinut qinnuteqaat immersoriigaq
 • Efterskolemiit tigusaasimanermut uppernarsaat, tilmeldingsgebyr akilereerpoq uppernarsinneqarlunilu
 • Angajoqqaarsiassatut efterskolernermi attaveqaataasussatut akuersissut atsioriigaq
 • Kinaassutsimut- kuisinnermut uppernarsaat
 • Najugaqarnermi uppernarsaat, illoqutigiit atii tamarmik ersissapput
 • Meeqqat atuarfianiik karakterit – ukuusinnaapput: Standpunktskarakter, terminsprøve karakter, afgangseksamens karakter
 • Akileraaruserifimminngaanniit inaarutaasumik naatsorsuut
 • Meeraq angerlarsimaffiup avataani inissisimammat imalt. Innarluutilittut nalilersugaammat Inunnik isumaginnittoqarfimminngaanniit paasissutissat ilanngunneqarput

Immersugassaq immersoriarlugu najukkanni sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi allaffik aperisinnaavat nassiussinnaaneraat uunga: efterskole@nanoq.gl, immaqaluunniit allakkatigut uunga nassiussinnaavat:
Ilinniartitaanermut aqutsisoqarfik
Efterskoleadministration
Aqqusinersuaq 48, 1sal
3911 Sisimiut

Ilinniartitaanermut aqutsisoqarfiup, qinnuteqaat tiguneraniit suliarineqarnera ingerlaannaq aallartittarpoq.
Illit qinnuteqaatinnik tigusaqarsimanerminnut atatillugu mail-ikkut uppernarsaammik tigusaqassaatit.
Qinnuteqaatinnik sullissineq, suliffiusut ullut qulit missaannik sivisussuseqassaaq.
Qinnuteqaativit akuerineqarsimanera imaluunniit itigartinneqarsimanera pillugu illit digitalmail-innut immaqaluunniit allakkatigut akissutisiumaarputit.

Pisussaavutit nalunaassallutit

 • aningaasaqarnerit allannguuteqarsimappat.
 • atuartoq allami efterskole-miilerpat.
 • Allami najugaqalersimagussi.
 • Atuartoq allanik ilaqutariinnik attaveqaateqalersimappat.

Qulaani taakkartorneqartut tamarmik imaluunniit arlaat allannguuteqarsimappat uppernarsaataat uunga nassiunneqassaaq: efterskole@nanoq.gl

Piffissamik killiliisoqanngilaq, taamaallaat Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup eqimattakkaartuni angalanissaq isumagissappagu qinnuteqarnissamut ulloq 15. marts killigitinneqarpoq.
Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup qinnuteqaatit tigoreerneranni suliarisassavai, suliarineqareernerup kingorna tapiiffigineqarnissamut akissummik ilissinnut aamma efterskolemut nassiussisassaaq.

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik
Aqqusinersuaq 48
Box 3569
3911 Sisimiut
Kalaallit Nunaat

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: efterskole@nanoq.gl

Allaffiup ammarsarfii
Ulluinnarni 8.00-16.00

Oqarasuaatikkut ammasarfiit
Ulluinnarni 9.00-12.00 aamma 13.00-15.00

Danmarkimi efterskolertarneq pillugu uani paasisaqarnerugit: www.iserasuaat.gl

Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.