Ansøg om børnetillæg under uddannelse

Ansøg her

Du kan som studerende ansøge om uddannelsesstøtte der hjælper dig økonomisk gennem din uddannelse. Der er forskellige former for uddannelsesstøtte:

 • Stipendium (som du får udbetalt hver måned)
 • Særydelser (frirejser, godstransport, undervisningsafgifter osv.)
 • Løntilskud til arbejdsgivere
 • Studielån (engangslån og semesterlån)
 • Børnetillæg (Tillæg som du kan ansøge om)

Hvis du er studerende og har børn, kan du modtage børnetillæg til at forsørge dit barn, mens du er under uddannelse.

Bemærk:
Det er kun hvis du modtager uddannelsesstøtte, at du kan ansøge og modtage børnetillæg for dine egne børn.

For at få børnetillæg, skal du:

 • Have forsørgelsespligten over dit barn eller adoptivbarn
 • Modtage uddannelsesstøtte

Du kan ikke få børnetillæg:

 • Når du er voksenlærling
 • I perioder hvor du har fravalgt klip
 • Når dine klip er opbrugt
 • For dine plejebørn eller samlevers børn

Børnetillæggets størrelse er afhængigt af, hvor dit barn opholder sig:

 • 1.051 kroner per måned, per barn, hvis barnet opholder sig i Grønland
 • 1.548 kr. kroner per måned, per barn, hvis barnet opholder sig i Danmark
 • 1.051 kroner per måned, per barn, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark

Børnetillæg bliver udbetalt sammen med din uddannelsesstøtte.

Bemærk:
Får du dansk SU, kan du søge om forsørgertillæg, hvis:

 • du er enlig forsørger, eller
 • både du og din medforældre får SU.

Du kan se dansk SU-satserne på www.su.dk.


Vil du ansøge om børnetillæg og indsende din ansøgning digitalt, skal du ansøge via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Når du anvender denne selvbetjeningsløsning, skal du logge ind med dit personlige MitID.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

Du begynder på den digital selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

Bemærk:
Du kan kun sende din ansøgning digitalt, hvis du logger ind med dit MitID.


Vil du ansøge om børnetillæg og aflevere din ansøgning fysisk, skal du udfylde en ansøgningsblanket.

Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

I din ansøgning, skal du medtage følgende bilag:

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit uddannelsessted.
Hvis dit uddannelsessted er i en anden by, kan du aflevere den udfyldte blanket til din lokale Majoriaq.


Når uddannelsesstedet modtager din ansøgning, behandler de din ansøgning og indtaster den i elevregistreringssystem.

Du vil få svar på din ansøgning skriftligt på mail eller via post:

•    Ved godkendelse
Hvis du opfylder betingelserne, modtager du et brev hvor du får at vide hvilken form for ydelse du har fået bevilget, og din ansøgning om børnetillæg bliver godkendt.

•    Ved afslag
Hvis du ikke opfylder betingelserne, får du afslag på din ansøgning om børnetillæg.
Du vil modtage afslag med klagevejledning.

Det tager ca. 10 arbejdsdage at sagsbehandle din ansøgning om børnetillæg.

Du har pligt til at oplyse dit uddannelsessted eller din lokale Majoriaq, hvis din situation ændrer sig. For eksempel hvis dit barn bliver adopteret eller dit barn går bort. 

Du kan ansøge om børnetillæg fra fødselstidspunkt, hvis du inden 2 måneder efter fødslen, søger om børnetillæg
Du kan søge om uddannelsesstøtte i form af børnetillæg hele året, men man får som udgangspunkt fra den dag man søger, hvis man opfylder betingelserne for at få børnetillæg.

Du har ret til at klage over den afgørelse som dit uddannelsessted har truffet i forbindelse med din ansøgning.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter afgørelsen.
Du skal indsende din klage via mail til IKIN@nanoq.gl

På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter, såsom afslagsbrev

Skrevet af: Uddannelsesstøtteforvaltning

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.