Ansøg om frirejse ved juleferie under uddannelse

Ansøg om frirejse her

Frirejse er en særydelse, du kan ansøge om, hvis du modtager uddannelsesstøtte.

 • De forskellige former for frirejser er:
 • Studiestart og studieafslutning
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Årlig ferie frirejse og/eller juleferie
 • Barselsorlov
 • Studierelevant ophold
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie

Du har som studerende ret til forskellige former for frirejser, hvis du opfylder betingelserne.

Frirejse ved juleferie er en gratis rejse du som studerende kan ansøge om.
Skolepraktikanter kan også benytte juleferie frirejse.

For at få bevilget en frirejse ved juleferie, skal:

 • Du have børn der er i din hjemby og du studerer i en anden by/land
 • Du dokumentere forældremyndighed
 • Du modtage uddannelsesstøtte
 • Du ikke modtage offentlig hjælp
 • Din uddannelse vare mindst 10 måneder
  (Dette gælder ikke hvis din uddannelse afslutter inden 1. marts)

Bemærk
Du kan få bevilget en frirejse ved juleferie, selvom du ikke har fået en startrejse.
Der er heller ikke krav om 9-måneders optjening som ferie frirejse.


Hvis du har børn og en ægtefælle

Du kan kun ansøge om juleferie frirejse hvis du har børn der er i din hjemby, og du studerer i en anden by/land, eller også kan dine børn få juleferie frirejse til din uddannelses by.

Hvis din ægtefælle kan dokumentere forældremyndighed over barnet eller børnene, kan du ansøge om juleferie frirejse til din ægtefælle.  

Hvis du har taget dit barn/børn med til dit uddannelsessted, kan du ikke ansøge om juleferie frirejse.

En frirejse ved juleferie er en gratis rejse.

Vil du ansøge om frirejse ved juleferie og indsende din ansøgning digitalt, skal du ansøge via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Når du anvender denne selvbetjeningsløsning, skal du logge ind med dit personlige MitID.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

Du begynder på den digital selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

Bemærk:
Du kan kun sende din ansøgning digitalt, hvis du logger ind med dit MitID.


Vil du ansøge om en frirejse ved juleferie, skal du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit uddannelsessted, hvis dit uddannelsessted er i en anden by, kan du aflevere den udfyldte blanket til din lokale Majoriaq.

I din ansøgning, skal du medtage følgende bilag:


Når du (uddannelsessøgende) har ansøgt om frirejse ved juleferie, er det dit uddannelsessted der modtager din ansøgning og træffer afgørelse om din ansøgning.

Ved godkendelse
Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du (uddannelsessøgende) en bevillingsskrivelse.
Når du får bevillingsskrivelsen, skal du (uddannelsessøgende) selv bestille din billet hos rejsebureau, som booker din billet.
Når dit uddannelsessted godkender din billet, får du (uddannelsessøgende) din billet samt rejseplan med kopi til dit uddannelsessted.

Ved afslag
Hvis din ansøgning bliver afvist, får du (uddannelsessøgende) et brev med en klagevejledning.

Klik her for at hente ”sagsgangsbeskrivelsen”.

Du kan ansøge om frirejse ved juleferie når som helst.

Du skal have bestilt din billet senest 4 uger før din afrejse.
Hvis du får merafgifter på grund af senere reservation, skal du selv betale for dem.

Du har ret til at klage over den afgørelse som dit uddannelsessted har truffet i forbindelse med din ansøgning.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter afgørelsen.
Du skal indsende din klage via mail til IKIN@nanoq.gl

På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter, såsom afslagsbrevet

Skrevet af: Uddannelsesstøtteforvaltning

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.