Ansøg om kollegietilskud

Ansøg om kollegietilskud her

Hvis du er på skoleophold, kan du søge om at få dækket dine huslejeudgifter, der er samme pris som en kollegiebolig, hvis:

 • Din skole- eller praktikopholdet varer mindre end 6 måneder
 • Du kan dokumentere udgifter til indkvartering, og
 • Du har etableret og opretholder en selvstændig husstand i hjembyen i Grønland, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde. Den selvstændige husstand skal være løsrevet fra forældrenes bolig og udgøre en selvstændig økonomisk enhed.

 

 • Du har etableret og opretholder en selvstændig husstand i din hjemby i Grønland
 • Du kan dokumentere udgifter til indkvartering
 • Din skole- eller praktikopholdet varer mindre end 6 måneder

 

Du kan max få 850 kr. i kollegietilskud pr. måned.

Vil du ansøge om kollegietilskud og aflevere din ansøgning fysisk, skal du udfylde en ansøgningsblanket.

Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

I din ansøgning, skal du medtage følgende bilag:

 • Huslekontrakt
 • Bopælsattest

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit uddannelsessted.
Hvis dit uddannelsessted er i en anden by, kan du aflevere den udfyldte blanket til din lokale Majoriaq.

Når uddannelsesstedet modtager din ansøgning, behandler de din ansøgning og indtaster den i elevregistreringssystem.

Du vil få svar på din ansøgning skriftligt på mail eller via post:

 • Ved godkendelse
  Hvis du opfylder betingelserne, modtager du en mail eller brev, hvor du får at vide at din ansøgning om kollegietilskud bliver godkendt.

 • Ved afslag
  Hvis du ikke opfylder betingelserne, får du afslag på din ansøgning om kollegietilskud.
  Du vil modtage afslag med klagevejledning.

Det tager ca. 10 arbejdsdage at sagsbehandle din ansøgning om kollegietilskud.

Du har pligt til at oplyse dit uddannelsessted eller din lokale Majoriaq, hvis din situation ændrer sig.
Du kan søge om uddannelsesstøtte hele året, men søg om kollegietilskud inden du tager på din næste skole eller praktikophold, da du efter en afsluttet skole eller praktikophold ikke kan få tilskuddet med tilbagevirkende kraft.

Du har ret til at klage over den afgørelse som dit uddannelsessted har truffet i forbindelse med din ansøgning.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter afgørelsen.
Du skal indsende din klage via mail til IKIN@nanoq.gl

På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter, såsom afslagsbrev

 

Skrevet af: Uddannelsesstøtteforvaltning

De Grønlandske Huse i Danmark

København (international vejledning)
www.sumut.dk

Odense
www.dgh-odense.dk

Aarhus
www.groenlandskehus.dk

Aalborg
dgh-aalborg.dk

 

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

E-mail: usf@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Telefontider: 10:00 - 14:00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.