Biologi

Uddannelses ID: 800105

Ansøg her

Faktaboks

Varighed: 3 år
Ansøgningsfrist: 1 november
Adgangskrav (niveau): GUX + motiveret ansøgning
Lokation: Nuuk
Økonomi: Uddannelsesstøtte
Undervisningssprog: Dansk, engelsk og grønlandsk

Hos SILA bachelor i biologi får man en anderledes uddannelse, der er specifikt rettet mod grønlandske studerende og det grønlandske arbejdsmarked.

”Vi skal under uddannelsen på rensdyrjagt, vi skal kigge i sælmaver og vi skal besøge det grønlandske arbejdsmarked - samtidigt med at den studerende får praktisk erfaring i at udføre biologiske undersøgelser i naturen og i laboratoriet, lærer den studerende at tilegne sig biologisk viden og at formidle den viden videre” – Ilisimatusarfik

I Grønland har vi et særligt forhold til naturen, dvs. den biologi vi omgiver os med. I partnerskab mellem Ilisimatusarfik og Pinngortitaleriffik har vi skabt en biologi bacheloruddannelse, der tager udgangspunkt i Grønland, grønlandsk natur og grønlandsk kultur. Uddannelsen har fokus på et trygt og motiverende studieliv.
SILA er en uddannelse, hvor naturen er rammen og fundamentet for at uddanne kommende generationer i respektfuld forvaltning af biodiversitet, i klimaforandringer og i mulighederne, der eksisterer i relationerne mellem mennesker og natur, som er særlige for Grønland og for Arktis. Uddannelsen er målrettet det grønlandske arbejdsmarked, og skal sikre de studerende konkrete kompetencer, som de kan bruge i deres arbejdsliv som biologer i Grønland.

Der er tre gennemgående temaer på uddannelsen:

 1. Forvaltning af naturressourcer. Med udgangspunkt i en miljømæssig og samfundsmæssig bæredygtig tilgang kan en SILA bachelor indgå i forvaltningen af naturressourcer på administrativt niveau. Den studerende har konkret viden om gældende lovgivning og procedurer samt er i stand til at integrere forskellige vidensformer i forvaltningen. Den studerende har erfaring med alle interessenter indenfor forvaltningen herunder administrationen, det politiske system, fiskere, fangere og forskere.
 2. Klimaforandringer. Den studerende har et dybdegående kendskab til aktuelle forandringer i det arktiske klima og disses betydning for økologi, samfund og økonomi. Den studerende kender til relevante internationale og nationale programmer, projekter, rapporter og organisationer, der arbejder med klimaforandringer. Den studerende kan analysere klimadata baseret på kendskab til klimaforskning og dens metoder og udstyr.
 3. Sundhed & Natur. Den studerende har forståelse for relationen mellem mennesker og natur i Grønland, herunder madkultur, landbrug, jagt og fiskeri, naturens sundhedsfremmende virkninger, økonomiske potentiale og betydning for kultur.

 

Man kan søge ind på uddannelsen i efteråret 2025 med deadline 1. november 2024.

De foreslåede adgangskrav i studieordningen er på baggrund af motiveret ansøgning og en af følgende tre kriterier:

 1. optages på baggrund af motiveret ansøgning samt en adgangsgivende eksamen fra gymnasial uddannelse, hvor man er bestået med et gennemsnit på minimum 5 på GGS/syvtrins skalaen, eller tilsvarende på anden skala, med fagene:
  • Grønlandsk eller dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på A-niveau eller et naturvidenskabeligt fag på A-niveau
 2. optages efter andre kriterier, f.eks. et lavere gennemsnit på den gymnasiale uddannelse og en motiveret ansøgning, suppleret med anden erfaring og eventuelt en individuel samtale.
 3. optages på baggrund af motiveret ansøgning samt en adgangsgivende eksamen fra gymnasial uddannelse, hvor man er bestået med et gennemsnit på over 10 på GGS/syvtrins skalaen eller tilsvarende på anden skala.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, vil der lægges vægt på den motiverede ansøgning - og der vil kunne indkaldes til individuelle samtaler.

Den motiverede ansøgning må fylde maksimalt 1 side og kan være på grønlandsk, dansk eller engelsk. I den motiverede ansøgning ønsker vi især at høre:

 • Hvem er du - fortæl os om noget, der er vigtigt for dig.
 • Hvorfor søger du ind på SILA bachelor i biologi?
 • Hvad drømmer du om at arbejde med en dag?

 

Vil du søge uddannelse eller uddannelsesstøtte skal du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit personlige MitID.

Du skal bruge:

 • MitID
 • Uddannelsespapirer (gælder ikke karakterbevis fra folkeskolen, hvis du er gået ud af folkeskolen efter 2007)
 • Hvis du er i gang med folkeskolen, skal du bruge udskrift af dine seneste standpunktskarakterer.

Du skal ikke bruge:

 • dåbsattest
 • bopælsattest
 • Karakterbevis fra folkeskolen i Grønland (der ligger karakterer i den offentlige database fra omkring 2006 til i dag).

Bemærk
Mangler du et par karakterer, eller bestod du ikke folkeskolens afgangsprøve, da du gik i folkeskolen, tilbyder alle Majoriaq opkvalificeringsforløb.

Du kan få hjælp til din ansøgning ved dit lokale Majoriaq Center, de kan også hjælpe dig hvis du har brug for anden vejledning.

Du skal være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis bliver tildelt et kollegieværelse. Hvis du ikke automatisk modtager et kollegieværelse, skal du søge på en særskilt ansøgning ved Majoriaq.

I særlige tilfælde kan du få udleveret en papirsansøgning hos dit lokale Majoriaq center. Kontakt dit lokale Majoriaq center, hvis du ikke kan søge online.
Din ansøgning om optagelse bliver behandlet af Ilisimatusarfik, og din ansøgning om studiestøtte behandles af Uddannelsesstøtteforvaltningen, men begge administreres af Ilisimatusarfik.

Du får besked om du har fået afslag eller er optaget.

Husk at bekræfte din studieplads.

Hvis ikke du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse kan du blive optaget med den betingelse, at du opnår et bestemt resultat i din afsluttende eksamen.
Husk at indsende det endelige eksamensbevis senest den 29. juni.

Senest den 15. januar modtager du nærmere oplysninger fra Ilisimatusarfik om studiestart, uddannelsesstøtte, m.m.

Uddannelsesstart
Uddannelsen starter 1 februar

Udbyder
Ilisimatusarfik

Økonomi
Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under hele uddannelsen gennem Sullissivik.

Praktikforhold
Du skal som udgangspunkt ikke i praktik.

Kvalifikationsniveau
Uddannelsen er placeret på niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder/jobs
Som dimittend fra SILA bachelor i biologi kan du søge forskellige karrierer:
• Administration / forvaltning
• Industrien
• Programkoordinator
• Entreprenørskab
• Konsulent, f.eks. forskningskonsulent
• Økoturisme
• Jagt og fiskeri
• NGO (Nonprofit organisationer)
• Videreuddannelse via kandidat og ph.d.

 

Uddannelsesplan

Du har ret til at klage over universitetets afgørelse om optagelse, hvis du mener, den er i strid med gældende regler.

Klagen sendes skriftligt til studieadministrationen på: studieadm@uni.gl

Din klage skal begrundes, og være indleveret senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Ilisimatusarfik
Manutooq 1
Postboks 1061
3905 Nuussuaq
Telefon: +299 38 56 00
Mail: mail@uni.gl
Hjemmeside: www.uni.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.