Ansøg videregående uddannelse

Ansøg her

Du skal søge online, det er ikke længere muligt at hente en pdf til papiransøgning.

Du skal bruge

  • MitID
  • Uddannelsespapirer (gælder ikke karakterbevis fra folkeskolen)


Du skal ikke bruge

  • dåbsattest
  • bopælsattest
  • Karakterbevis fra folkeskolen i Grønland (der ligger karakterer i den offentlige database fra 2006 til i dag)


Se i videoen hvordan du søger til Ilisimatusarfik


De videregående uddannelser er en betegnelse for de uddannelser, man kan søge efter en studieforberedende uddannelse. De videregående uddannelser opdeles i kortere videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser.

Kortere videregående uddannelser er eksempelvis Akademiuddannelsen (NI2) på Handelsskolen hvor der er forskellige specialer. Uddannelserne her varer 2 til max. 3 år.

Mellemlange videregående uddannelser:
Professionsbachelor uddannelser varer 3½-4½ år og giver efter endt uddannelse ret til at kalde sig professionsbachelor. Flere af uddannelserne har et praktikforløb på ½-1½ år, og koblingen mellem teori og praksis er væsentlig for mange af uddannelserne.

En lang videregående uddannelse varer normalt 5-6 år og er delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. Et fællestræk er, at det hovedsageligt er teoretiske uddannelser hvor man går videnskabeligt og analytisk til værks. Uddannelserne giver på én gang stor faglig bredde og en dyb specialiseret indsigt.

For at komme ind på en videregående uddannelser skal du have gennemført og bestået en studieforberedende uddannelse.

Herudover skal du som regel have et bestemt gennemsnit på din adgangsgivende eksamen og nogle bestemte fag.

Fag- og gennemsnitskravene varierer fra uddannelse til uddannelse. De forskellige adgangskrav kan findes på uddannelsesstedernes f.eks. på Ilisimatusarfiks hjemmeside. Du kan også finde dem på www.sunngu.gl.

Der er også mulighed for at kontakte studievejlederen på den videregående uddannelse, for at få fag- og gennemsnitskravene at vide.

Vil du søge uddannelse eller uddannelsesstøtte skal du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit MitID.

Husk
at det er vigtigt at gemme kvitteringen for ansøgningen som dokumentation.

Kvitteringen får du på din mail, når du har indtastet din mail i ansøgningen.

Bemærk
Kollegium søges særskilt på www.kaf.gl og for ansøgere fra Nuuk søges kollegium hos Majoriaq i Nuuk.

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Ilisimatusarfik
Manutooq 1
Postboks 1061
3905 Nuussuaq
Telefon: +299 38 56 00
Mail: mail@uni.gl
Hjemmeside: www.uni.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.