Brevstemning ved valg til Inatsisartut og kommunalbestyrelsesvalg

Under normale omstændigheder skal afstemning ske ved personligt fremmøde. Kan du imidlertid ikke - eller kun med stor vanskelighed - indfinde dig på afstemningsstedet på valgdagen, har du mulighed for at brevstemme. Det betyder, at du kan henvende dig til ét af nedenstående stemmesteder inden valgdagen for at afgive din stemme, som herefter sendes til din kommune.

Du har også mulighed for at brevstemme til de fælles bygdebestyrelser samt til menighedsrepræsentationsvalg.

Bemærk
Brevstemmen skal være modtaget af det afstemningssted, hvor vælger er opført på valglisten inden valghandlingen slutter, dvs. kl. 20.00 på valgdagen for valg til Inatsisartut og den første tirsdag i april kl. 20.00 for kommunalbestyrelsesvalget. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid. Det er dit eget ansvar at sørge for, at din brevstemme er afleveret til afstemningsstedet i god tid inden valghandlingen slutter.

Stemmesteder
Hvor du kan afgive din stemme afhænger af, hvor du befinder dig:
• Er du indlagt på sygehus eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner, kan du afgive din stemme på sygehuset eller institutionen
• Er du indsat i institutioner under kriminalforsorgen i Grønland, kan du afgive stemme på institutionen
• Har du bopæl på et afsides beliggende sted, der ikke er et selvstændigt afstemningssted, kan du afgive din stemme hos en person, der er udpeget af valgbestyrelsen
• Opholder du dig på en flyveplads, en vejrstation eller lignende uden for den kommunale inddeling, kan du afgive din stemme hos en person, der er bemyndiget af Valgnævnet
• Opholder du dig i den øvrige del af riget (Danmark eller Færøerne), kan du afgive din stemme på et folkeregister eller hos en person, der er bemyndiget af Valgnævnet
• Opholder du dig uden for riget (Grønland, Danmark og Færøerne), kan du afgive din stemme på en dansk ambassade eller konsulat
• Opholder du dig om bord på et skib, der er hjemmehørende i Grønland, kan du afgive din stemme hos skibsføreren eller hos en person, der er udpeget af skibsføreren

Afstemning
Når du henvender dig til stemmemodtageren på ét af ovenstående afstemningssteder, får du udleveret:
• en stemmeseddel
• en konvolut
• et følgebrev
• og et omslag

På stemmesedlen skal du skrive navnet på den kandidat eller det parti, du ønsker valgt ind i Inatsisartut eller kommunalbestyrelsen.

Så snart du har stemt, skal du udfylde følgebrevet. Det skal indeholde:
• En erklæring om, at du frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og lukket denne. Du skal også afgive en erklæring på tro og love om, at du ikke eller kun med stor vanskelighed vil kunne indfinde dig på afstemningsstedet på valgdagen. Du skal underskrive følgebrevet i overværelse af stemmemodtageren. På følgebrevet skal du også skrive datoen for underskriften samt dit fulde navn, fødselsdato, stilling og bopæl
• En attest udstedt af stemmemodtageren

Konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet lægges i omslaget, som lukkes og adresseres til den kommune, hvor du er opført på valglisten. På omslagets bagside skrives dit navn og bopæl. Stemmemodtageren indsender det hele til din kommune, som skal have modtaget brevet, inden valghandlingen slutter på valgdagen.

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.