Du skal stadig bruge dit NemID for at logge på selvbetjeningsløsningerne.

Om selvbetjening

Under selvbetjening er de forskellige selvbetjeningsmuligheder på sullissivik.gl samlet under ét.

Finder du en selvbetjeningsmulighed uden at være logget ind, vil du blive bedt om at logge ind med NemID, når du klikker på løsningen.

Log ind
Du kan logge ind på to forskellige måder:
  1. Ved at finde den løsning du vil benytte under selvbetjening og klikke på den.
  2. Du skal nu bruge dit NemID til at logge ind. Sådan logger du ind med NemID

    eller

  3. Tryk på log ind. Du finder knappen til højre i bjælken på toppen af sullissivik.gl.
  4. Du skal nu bruge dit NemID til at logge ind. Sådan logger du ind med NemID

Bruger du log ind behøver du kun at logge ind én gang for at bruge flere løsninger som f.eks. at bestille et jagtbevis, registrere din fangst, melde flytning og søge om alderspension.

Husk at logge ud igen.

Selvbetjeningsmuligheder
Der er 2 slags selvbetjeningsmuligheder under selvbetjening:
  1. Selvbetjeningsløsninger
  2. Online blanketter

Selvbetjeningsløsninger
Når du betjener dig selv via selvbetjeningsløsninger, skal du kun forholde dig til lige netop de valgmuligheder, der er nødvendige for de enkelte skridt i processen. Det gør processen mere overskuelig og nemmere for dig.

Du kan kun få adgang til og anvende selvbetjeningsløsningerne, hvis du er logget ind med NemID.

Online blanketter
Online blanketter er ganske almindelige blanketter, som du kan udfylde online. Du kan anvende online blanketter med og uden NemID. Du opnår 2 fordele ved at logge ind med NemID:
  1. Navn, adresse og cpr. nr. er automatisk udfyldt
  2. Du kan sende blanketten online til den relevante myndighed

Hvis du ikke er logget ind med NemID, kan du ikke sende blanketten online. Derimod skal du udskrive og underskrive blanketten, som du herefter skal aflevere eller sende til den rette myndighed.

Log ud
Når du er færdig med at anvende selvbetjening, skal du huske at logge ud igen. Det er vigtigt for at undgå at andre misbruger dit NemID.

Du logger ud ved at klikke på Log ud til højre i den øverste bjælke. suli.gl CV
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.