airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udgiv artikler på sullissivik.gl

Indholdet på sullissivik.gl beskriver i et borgervenligt sprog regler og procedurer inden for de ressortområder, der har relevans for borgere.

Hvis du som myndighed ønsker at udgive artikler på sullissivik.gl er der en fast procedure som du skal følge, og inden du igangsætter arbejdet skal begge parter indgå en samarbejdsaftale som skal sikre vedligeholdelse af artiklerne.

For at kunne udgive artikler på sullissivik.gl bruges nedenstående som guideline:

Procedure for nye og opdatering
Ved indgåelse af samarbejdsaftalen forpligtes myndighederne til følgende for så vidt angår de artikler, som myndigheden har ansvaret for og i det omfang, myndigheden er ansvarlig herfor.

Kontaktperson
  1. At udpege en kontaktperson, som har ansvaret for, at opdateringerne finder sted og for at videreformidle disse til SULLISSIVIK.GL.
  • SULLISSIVIK.GL skal hurtigst muligt have besked om ressortændringer eller udskiftning af kontaktperson.

Ved årsskifte
  1. At opdatere samtlige artikler, som myndigheden har ansvaret for, jf. bilag 1:
  • Myndigheden gennemgår de artikler, myndigheden har ansvaret for på sullissivik.gl og validerer disse på ny for lovmæssige, proceduremæssige eller andre relevante ændringer. Ændringerne sendes til SULLISSIVIK.GL, som hurtigst muligt opdaterer artiklerne på sullissivik.gl.

Løbende
  1. At de artikler på sullissivik.gl, som myndigheden har ansvaret for, jf. bilag 1, løbende opdateres og følger lov- og procedureændringer efterhånden som de træder i kraft.
  • Myndigheden har ansvar for at ajourføre SULLISSIVIK.GL ved enhver relevant ændring, som måtte komme i løbet af året.

SULLISSIVIK.GLs rolle
SULLISSIVIK.GL er garant for brugervenligheden og ensartetheden på tværs af alle artikler på tværs af de involverede myndigheder. Samtidig er SULLISSIVIK.GL webansvarlige, hvilket betyder, at de som de eneste kan publicere ændringer på sullissivik.gl. Yderligere er SULLISSIVIK.GL tovholder for den samlede opdateringsproces og har som opgave at minde de respektive myndigheder om deres ansvar. Derfor skal alle ændringer gå via SULLISSIVIK.GL.