Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu

Immikkoortortami matumani oqartussaqarfiit imarisanik sullissivik.gl-imiittuutillit pineqarput, piginnittullu allanngorneranik nalunaarutiginnittussaanerat pillugu allataalluni.

Suliassaqarfinnik allannguineq

Namminersorlutik Oqartussani suliassaqarfinnik allannguisoqarnerani, imaattoqartarpoq:

 • Oqartussaqarfik/immikkoortortaqarfik nutaaq pilersinneqartarpoq
 • Oqartussaqarfik/immikkoortortaqarfik suliassaqarfimmut allamut nuunneqartarpoq
 • Immikkoortortaqarfik matuneqartarpoq

Taamaasilluni suliassaqarfinnik allannguisoqannginnerani naalakkersuisoqarfiunikut naalakkersusisoqarfiujunnaarnikut sullissivik.gl-imi allaqqalertarput. Oqartussaqarfinni suliassaqarfinnik allannguinermi pineqartuni pisortat Digitalikkut Kiffartuussinermik Immikoortortaqarfik attaveqarfigereersimanngippassuk, imarisanillu piginnittut allanngornerat attaveqarfissallu nutaat nalunaarutigereerlugit.

Oqartussaqarfiit sullissivik.gl-imi imarisaatillit suliassaqarfinnik allannguisoqarnerani attuumassuteqarpata, kingornalu nutaajusumi oqartussaqarfimmiilerlutik imaluunniit oqartussaqarfimmut allamut nuunneqarlutik, taava sullissivik.gl-imi imarisanik piginnittut allanngussapput, ukuulerlutillu:

 • Oqartussaqarfik imarisanik tunniussisussaq, imaluunniit
 • Oqartussaqarfik imarisanik tigusisussaq

Oqartussaqarfik imarisanik tunniussisussaq
Oqartussaqarfik sullissivik.gl-imi sammisamik aalajangersimasumik tunniussisussanngortarpoq, suliassaqarfinnik allannguisoqarnerata kingorna sammisami pineqartumi suliassaqarfik isumagiunnaaraangamiuk. Tamanna ima isumaqarpoq oqartussaqarfik sullissivik.gl-imi imarisanik akisussaajunnaarlutik oqartussaqarfimmut allamut tunniuttussanngussagaat. Taamaattumik oqartussaqarfiup akisussaaffik oqartussaqarfimmut tigusisussamut tunniutissavaa, oqartussaqarfillu tigusisoq imarisanik akisussaasunngussaaq.

Malugiuk, oqartussaqarfik tunniussisussaq -ilaannikkut – imarisanut allanut suli isumagisassaminik piginnittuusinnaasarpoq.

Oqartussaqarfik imarisanik tigusisussaq
Oqartussaqarfik alla sullissivik.gl-imi sammisamik tigusisussanngortarpoq, suliassaqarfinnik allannguisoqarnerata kingorna sammisami pineqartumi suliassaqarfik isumagisussanngoraangamiuk. Tamanna ima isumaqarpoq oqartussaqarfik sullissivik.gl-imi imarisanik isumagisassaminnik tigusisunngussasut. Taamaasillutik oqartussaqarfiup tunniussisup akisussaaffiginikuusaa akisussaaffigilissavaat.

Malugiuk, oqartussaqarfik tigusisussaq -ilaannikkut- imarisat nuunneqarnikut tigoqqamisamik saniatigut imarisanik allanik pigeriikkaminnik suli isumagisassaqartarput.

Suliassaqarfinnik allannguisoqaraangat sullissivik.gl-imi uku allanngortarput:

 • Attaveqarfissat karsimi tungujortumiittut (Naalakkersuisoqarfiup nutaap taaguutaa, ilaannikkullu email/oqarasuaat/adresse nutaaq)
 • Imarisamik natsitsisoq ”Uannga allanneqarpoq” ataani allassimasoq (Naalakkersuisoqarfik nutaaq imaluunniit immikkoortortaqarfik nutaaq)

Attaveqarfissat allattorlu

Imarisartaviani paasissutissat (assersuutigalugu qinnuteqarniaraani piumasaqaatit, suliamut ingerlatseriaaseq, maalaaruteqarneq) piffissap ingerlanerani tulleriaarlugit aaqqissorneqartarput, imarisanik piginnittut imarisani nutartertitassanik nassiussuineri malillugit, imarisat tamarmik immikkut nutarternerini saniatigut suliaq ingerlanneqartarami -taakkunani allanik ilitsersuuteqarami malittarisassaqarlunilu.

Imarisami sullissivik.gl-imiittumi attaveqarfissat imarisamillu natsitsisup allanngortinnissaanut Digitalikkut Kiffartuussinermik Immikkoortortaqarfiup paasissutissat pisortamit mailikkut pissarsiareqqaassavai. Taamaasilluni Digitalikkut Kiffartuussinermik Immikkoortortaqarfiup suliassaminik isumaginnissinnaanissaa qulakkeerneqassaaq, sullissivik.gl-imut nutartingassat ikkussinnaalissagamikkit.

Oqartussaqarfimmi tunniussisussami pisortaq mailisissaaq
Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu, Digitalikkut Kiffartuussinermik Immikkoortortaqarfik pisortanut sullissivik.gl-imik imarisaatilinnut tamanut mailernermi allattagaq aalajangersimasoq atorlugu nassiussisarpoq. Maili ukunannga imaqartapoq:

 • Excel-ark kakkiussaq (Imarisanik allattorsimaffik oqartussaqarfiit akornanni atorneqartartoq)
 • Immersugassamut linki (Imarisanik piginnittut allattorsimaffiat oqartussaqarfiit akornanni atorneqartartoq aamma attaveqarfissat sullissivik.gl-imut ikkussassat nalunaarutigineri)

Pisortap ”Oqartussaqarfimmut tunniussisussamut ilitsersuut” malissavaa.

Oqartussaqarfimmi tigusisussami pisortaq mailisissaaq
Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu oqartussaqarfimmi tunniussisussami pisortap Digitalikkut Kiffartuussinermik Immikkoortortaqarfimmit mailersiartik akisarpaat, oqartussaqarfimmilu tigusisussami pisortaq CC’erlugu.
Oqartussaqarfimmi tigusisussami pisortaq akinngippat, Digitalikkut Kiffartuussinermik Immikkoortortaqarfiup akissuteqaqqusillutik mailernerminni allattagaq aalajangersimasoq atorlugu attavigisarpaat.

Pisortap ”Oqartussaqarfimmut tigusisussamut ilitsersuut” malissavaa.

Malugiuk: Pisortap suliassaqarfinnik allannguisoqarneranik attuumassuteqartumik oqartussaqarfimmeersup Digitalikkut Kiffartuussiviup tutsaqarnissaa utaqqeqqaanngikkaluarlugu, nammineerluni attaviginnissinnaavoq.

Mailip akinissaanut ilitsersuut
Iliuuseq 1: Oqartussaqarfimmi pisortap excel-arkitalimmik mailersiani sullissivik@sullissivik.gl-imut nassiutissavaa, mailillu akinerani kakkiussa ilanngullugit nassiullugit, pisortap excel-arki kakkiussaq qalipaatinik nalunaaqutsersortussaagamiuk:

Kakkiussat ilanngullugit

Excel-arkimi qalipaatinik nalunaaqutsersuinissamut ilitsersuut
Digitalikkut Kiffartuussiviup excel-arki oqartussaqarfimmi (tunniussisussaq) pisortamut nassiukkaangagu qalipaasersoqqaneq ajorpoq.

Iliuuseq 2: Oqartussaqarfimmi tunniussisussami pisortap imarisanik piginnittuuneq qalipaasersuinikkut uppernarsarsassavaa:

 • orangemik nalunaaqutserlugit, imarisat pigiunnaarsimagunikkit
 • tungujortumik nalunaaqutserlugit, imarisat suli pigigunikkit

Immersugassap immersornissaanut ilitsersuut
Iliuuseq 3: Oqartussaqarfimmi tunniussisussami pisortap ”Immersugassaq” aariarlugu immersussavaa:

 • Immersugassani krydsilersugassat krydsilersorlugit
 • Attaveqarfissat nutaanut paasissutissat allallugit

Taamaasiornikkut imarisanik piginnittuusut uppernarsassavaat, attaveqarfissallu eqqortut nalunaarutigalugit, taakku sullissivik.gl-imut ikkunneqarsinnaanerussammata oqartussaqarfinnullu eqqortunut inersuussineq qulakkeerlugu.

Una toorlugu ”Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu immersugassaq” aajuk

Iliuuseq 4: Mailip nassiutiginnerani pisortap eqqaamassavaa:

 • excel-arkimi imarisat eqqortunik qalipaasersornissai
 • ”Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu immersugassaq” immersornikoq kakkiullugu 
 • oqartussaqarfimmi tigusisussami akisussaasuusut CC’erlugit

Mailip akinissaanut ilitsersuut
Iliuuseq 1: Oqartussaqarfimmi pisortap excel-arkitalimmik mailersiani sullissivik@sullissivik.gl-imut nassiutissavaa, mailillu akinerani kakkiussa ilanngullugit nassiullugit, pisortap excel-arki kakkiussaq qalipaatinik nalunaaqutsersortussaagamiuk:

Kakkiussat ilanngullugit

Excel-arkimi qalipaatinik nalunaaqutsersuinissamut ilitsersuut
Excel-arki oqartussaqarfimmi (tigusisussaq) pisortamut nassiunneqaraangat, orangemik tungujortumilluunniit imarisat nalunaaqutsersoqqasarput.

Iliuuseq 2: Oqartussaqarfimmi tigusisussami pisortap imarisat orangemik nalunaaqutsersukkat aallaavigalugit imarisanik piginnittuuneq qalipaasersuinikkut upparnarsassavaa:

 • qorsummik nalunaaqutserlugit, imarisat piginnittuulernertik uppernarsarlugu 
 • aappaluttumik nalunaaqutserlugit, imarisat piginagit nalunaarutigalugu

Immersugassap immersornissaanut ilitsersuut
Iliuuseq 3: Oqartussaqarfimmi tigusisussami pisortap ”Immersugassaq” aariarlugu immersussavaa:

 • Immersugassani krydsilersugassat krydsilersorlugit
 • Attaveqarfissat nutaanut paasissutissat allallugit

Taamaasiornikkut imarisanik piginnittuusut uppernarsassavaat, attaveqarfissallu eqqortut nalunaarutigalugit, taakku sullissivik.gl-imut ikkunneqarsinnaanerussammata oqartussaqarfinnullu eqqortunut inersuussineq qulakkeerlugu.

Una toorlugu ”Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu immersugassaq” aajuk

Iliuuseq 4: Mailip nassiutiginnerani pisortap eqqaamassavaa:

 • excel-arkimi imarisat eqqortunik qalipaasersornissai 
 • ”Suliassaqarfinnik allannguisoqartillugu immersugassaq” immersornikoq kakkiullugu
 • Akisussaasuusut eqqortut CC’ erlugit (namminneq oqartussaqarfimmi tigusisussaasuunngikkunik)
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.