NemID kan ikke længere bruges til at logge på. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit MitID.

Til myndigheder

Myndigheder er både afsendere og ejere af deres oplysninger på sullissivik.gl og deres digitale selvbetjeningsløsninger.

sullissivik.gl er en fælles offentlig portal for borgerne og erhvervsvirksomheder i Grønland.
Det betyder, at alle offentlige instanser som kommuner, Selvstyret samt offentligt ejede virksomheder kan have indhold og digitale selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl som er målrettet til borgerne og virksomhederne i Grønland.

Der er en række ting du (som offentlig instans) skal være opmærksom på,  før du begynder med dit indholdsproduktion på sullissivik.gl

På venstre menu, finder du alt hvad du skal bruge til dit indholdsarbejde.

 

Om sullissivik.gl
sullissivik.gl er en fælles offentlig portal for borgerne og erhvervsvirksomheder i Grønland.
Det betyder, at alle offentlige instanser som kommuner, Selvstyret samt offentligt ejede virksomheder kan have indhold og digitale selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl som er målrettet til borgerne og virksomhederne i Grønland.

Portalen sullissivik.gl bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen som også er de tekniske ansvarlige. Myndighederne er både afsendere og ejere af deres oplysninger på sullissivik.gl og deres digitale selvbetjeningsløsninger. sullissivik.gl kan sammenlignes med et højhus der indeholder ”lejligheder”
som myndighederne lejer sig ind i, for at formidle deres indhold til borgere og virksomheder på en sikker og lettilgængelig måde.

sullissivik.gl's 2 hovedelementer
sullissivik.gl indeholder 2 hovedelementer som er:

  • De skriftlige indhold der beskriver en proces fra start til slut i forbindelse med en ansøgning/anmodning/indberetning m.m., forklaret med borgervenligt sprog
  • De digitale selvbetjeningsløsninger

Værdien for borgerne og virksomhederne der bruger sullissivik.gl
Indhold:
Myndighederne giver borgerne og virksomhederne i Grønland de informationer de har behov for. Informationer omkring deres pligter og rettigheder som de kan læse alle tider af døgnet; om de er i en bygd eller by i Grønland.

Selvbetjeningsløsninger:
På sullissivik.gl har borgerne og virksomhederne adgang til en lang række selvbetjeningsløsninger, som hjælper med at klare ærinder med det offentlige alle tider af døgnet, om de befinder sig i en bygd eller by i Grønland.

 

Værdien for myndighederne der har indhold og selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl
Ved at have indhold på sullissivik.gl der følger sullissivik.gl’s skriveregler og indholdsskabelonerne, sikrer myndighederne sig at beskrive borgerne og virksomhedernes pligter og rettigheder letforståeligt fra start til slut. På den måde sikrer myndigheden, at borgerne og virksomhederne får de oplysninger de skal have, uden at stå med flere spørgsmål.

Ved at have selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl sikrer myndigheden, at kunne give en digital service til borgerne eller virksomhederne alle tider af døgnet. For myndighederne betyder det, at betjening til borgere eller virksomheder bliver delvist eller helt automatiseret. Dette kan mindske fysiske henvendelser, jo flere borgere og virksomheder betjener sig selv online.

Fællesnævneren for et godt skriftligt indhold og en god digital selvbetjeningsløsning på sullissivik.gl er, at der vil være færre fysiske henvendelser til myndigheden og medarbejderne får mere tid til mere tidskrævende sagsbehandling og andre opgaver.

 

Myndighedernes egne hjemmeside
Nogle myndigheder har indhold og selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl, udover deres egen hjemmeside. Myndighedens egen hjemmeside kan for eksempel blive brugt til nyheder, til en kampagne om et emne, eller engelsksproget indhold til deres målgruppe udenfor Grønland.

 

Før du går i gang med at skrive et indhold til sullissivik.gl, skal du læse dette afsnit.

Som den ansvarlige for indhold på sullissivik.gl, er det er din opgave at formidle oplysninger - til jeres målgruppe- på vegne af en myndighed.

Det er derfor dit ansvar at sætte dig ind i sullissivik.gl’s retningslinjer.
Der er en række ting du skal være opmærksom på, før du begynder med indholdsproduktion til sullissivik.gl.

For at vejlede dig bedst muligt, er der lavet nedenstående dokumenter med billeder og forklaringer, så du får en forståelse for retningslinjerne for sullissivik.gl.

Klik her for at åbne "Strukturen på sullissivik.gl"

Klik her for at åbne "Grundprincipper for et indhold"

Klik her for at åbne "Indholdets længde"

Klik her for at åbne "Anbefaling til profil (Indholdsredaktør og tovholder)"

På sullissivik.gl skal alt indhold være validerede, opdateret og gældende, så målgruppen ikke bliver fejlinformeret.

Det er grundlaget for, at de har tillid til oplysningerne er korrekte, både fra myndigheden og fra det offentlige.

Derfor skal du bruge følge redaktionelle retningslinjer, bruge indholdsskabeloner og skriveregler.

Et ensartet design for annoncer om indhold på sullissivik.gl skaber genkendelighed og sammenhæng mellem dét indhold der står på sullissivik.gl og dets annoncekampagne.

Derfor skal du bruge sullissivik.gl's annonceskabeloner, så målgruppen får set og læst annoncekampagner med sullissivik.gl's udseende på forskellige medier.

 

På sullissivik.gl har borgerne og virksomhederne adgang til en lang række selvbetjeningsløsninger, som hjælper med at klare ærinder med det offentlige alle tider af døgnet, om de befinder sig i en bygd eller by i Grønland.

Ved at have selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl sikrer myndigheden, at kunne give en digital service til borgerne eller virksomhederne alle tider af døgnet.

Der er 2 typer af selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl:

  • Digitale blanketter og
  • Integrerede selvbetjeningsløsninger

 

Bemærk:
Afdelingen Digital Kommunikation (DIA KOM) fra Digitaliseringsstyrelsen drifter sullissivik.gl som stilles til rådighed for myndigheder i Grønland.

Medarbejderne i afdelingen DIA KOM er webansvarlige for sullissivik.gl og besvarer ikke personlige henvendelser fra borgerne på vegne af en myndighed.
Medarbejderne i afdelingen DIA KOM sagsbehandler derfor ikke personsager, da afdelingen kun arbejder med indholdet på hjemmesiden.

Derfor bedes borgere at kontakte deres lokale borgerservice eller den sagsbehandlende myndighed, hvis de har spørgsmål vedrørende deres ansøgninger som de har sendt fra sullissivik.gl

 

Til myndigheder
En myndighed skriver til sullissivik@sullissivik.gl vedrørende:

  • Indholdsproduktion til sullissivik.gl
  • Markedsføring af indhold på sullissivik.gl
  • Facebookannoncer på sullissivik.gl’s Facebookside
  • Udvikling & rettelse af digitale blanketter til sullissivik.gl
  • Når digitale løsninger er nede på sullissivik.gl
Formålet med området ”unikke brugere” er at overvåge antallet af brugere på sullissivik.gl, hvor de kommer fra og hvilket sprog de anvender. Formålet med området ”emner” er at overvåge hvilke emner brugerne anvender.

Statistik for Selvbetjeningsløsninger

Statistikken viser Totale events og Unikke events. Dvs. at hvis man i samme session klikker på en selvbetjeningsløsning 2 gange, så tæller det for 2 totalt event, men kun 1 unik event.

Statistik på onlineforms og selvbetjeningsløsninger blev først sat op d. 22 januar 2014.

Unikke brugere

En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Emner
Brugernes anvendelse af de enkelte emner på sullissivik.gl måles i Hits. Et emne tildeles et hit hver gang en artikel under det respektive emne åbnes. Emnerne er opdelt efter strukturen på sullissivik.gl og stemmer derfor ikke fuldstændig overens med ressortområderne i Selvstyret og i kommunerne.

 

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.