Ilinniagaqarnersiuteqartitsivik
Uddannelsesstøtteforvaltning

Box 1022, 3900 Nuuk
Telefon: (+299) 34 50 00

Najugaqarallartariaqarnermi aningaasartuutinik utertitsinissamut qinnnuteqarneq

Kommune toqqarneqanngilaq, immersueqqaartinnak toqqaasariaqarputit.

Kommune toqqaruk