Der kan i øjeblikket ikke laves studielån pga. systemnedbrud, USF arbejder på at løse problemet.

Generelt om boligfinansieringsloven

Hvis du ønsker ét af de førnævnte lån, f.eks. lån til opførelse af et nyt hus, skal din ansøgning sendes til kommunen.

 

Hvis der sker ejeskifte, er du som ejer forpligtet til at betale hele lånet tilbage på én gang. Dette gælder dog ikke hvis:

1. Du sælger boligen til din ægtefælle (ejerskifte mellem ægtefæller)
2. Ejerskifte i forbindelse med separation
3. Skilsmisse
4. Hvis kommunen bestemmer andet

 

Hvis du ikke overholder følgende krav forfalder lånet til betaling. Det betyder, at du skal betale hele den resterende del af lånet på én gang.

Lånet forfalder til betaling, hvis:
1. Du som låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, hvor kommunen konstaterer, at pantsikkerheden dermed forringes
2. At du undlader at holde boligen forsikret mod brand- og bygningsskade som låntager
3. At du udlejer boligen på vilkår, der er i strid med reglerne om lejefastsættelse i landstingsforordning om leje af boliger, fx ved højere leje end hvad der lovligt kan opkræves eller hvis boligen udlejes til en virksomhed

4. At du indretter erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget
5. At du ikke selv bor i boligen som låntager

 

Med den nye boligfinanasieringslov er der nu mulighed for førtidig indfrielse af lån til nyopførte boliger. Du kan indfri dit lån til nutidsværdi allerede 5 år efter lånets udbetaling.
Restgælden tilbagediskonteres med en rente på 3 % med et tillæg af nationalbankens diskonto. Yderligere oplysninger om hvad det betyder for din situation, kan du se i bemærkninger til loven Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering, eller du kan få vejledning i din kommune.

 

Kontakt din kommune, hvis du ønsker at ansøge om lån.

 

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Servicecenter Atammik
Atammik B-800
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 81 85 44
Fax: (+299) 81 85 96
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Itilleq Servicecenter
Itilleq
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 96 77
Fax: (+299) 86 96 97
E-mail: itilleq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangerlussuaq Servicecenter
Servicecenter
Postbox 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon: (+299) 84 12 77
Fax: (+299) 84 13 77
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangaamiut Servicecenter
Kangaamiut Kommunip Allaffia
Postboks 9
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 94 20
Fax: (+299) 81 94 19
E-mail: kangko@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Maniitsoq Servicecenter
Kuuttartoq B1077
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: maniitsoq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Napasoq Servicecenter
Napasoq Kommunip Allaffia
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 86 44
Fax: (+299) 81 86 43
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sarfannguit Servicecenter
Sarfannguit kommune kontor
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 95 15
Fax: (+299) 86 95 43
E-mail: sarfannguit@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sisimiut Borgerservice
Makkorsip Aqq. 2
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: sisimiut@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.