Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Digital Post

Digital post er breve, du modtager i din digitale postkasse.

Digital Post-løsningen giver dig mulighed for, at du har sikker digital kommunikation med offentlige myndigheder og virksomheder.

e-Boks er en internetbaseret digital postkasse, som du bruger til at modtage din digitale post.

Du vil modtage vigtig digital post fra offentlige myndigheder, via e-Boks, som opbevarer din post samlet ét sikkert sted. Du kan tilgå e-Boks fra din computer, tablet og smartphone.

Du kan læse din digitale post i e-Boks.dk.

Den 1. januar 2021 bliver det lovpligtigt for dig, der er fyldt 15 år at modtage digital post fra det offentlige.

Inatsisartut vedtog i juni 2017 loven om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at modtage digital post fra offentlige myndigheder.

For, at du kan få e-Boks, skal du:

  • have et NemID
  • have bopæl i Grønland
  • være fyldt 15 år

 

Digital Post er en løsning, hvor du kan modtage digital post fra offentlige myndigheder. Løsningen leveres af e-Boks A/S og er tæt integreret med e-Boks. Det betyder, at borgere og virksomheder kan se deres digitale post fra offentlige myndigheder på e-Boks.dk.

Det er gratis for dig at bruge e-Boks, og der er ingen begrænsning på hvor meget post der må være i din e-Boks.

 

Offentlige myndigheder som institutioner og virksomheder under kommunerne og Grønlands Selvstyre kan sende digitale breve til borgere.

Brevene kan for eksempel være årsopgørelser fra Skattestyrelsen og oplysningsbreve fra kommunen.

Du kan også modtage digital post fra private virksomheder. Det forudsætter dog, at den private virksomhed er tilmeldt e-Boks, ligesom at du også skal være tilmeldt.
Du skal være opmærksom på, at du kun kan modtage post fra private virksomheder, hvis virksomheden har tilmeldt sig e-Boks.

 

Du kan give andre adgang til den post du modtager i e-Boks. Du skal her vælge en person du stoler på.

Det er ikke muligt at have et fælles arkiv til modtagelse af post.

Du skal i stedet give andre adgang, som giver dig og eksempelvis din ægtefælle mulighed for at varetage posten for hinanden. Ved at give hinanden adgang, kan du nøjes med at logge ind én gang for at se din egen og din ægtefælles indbakke. Det eneste krav er, at I begge skal være oprettet som brugere af e-Boks.

Er dine børn under 15 år, kan de kun blive tilmeldt e-Boks, hvis de modtager lønsedler i e-Boks som del af et ansættelsesforhold, eller kontoudtog som del af en aftale med banken.
Hvis dette er tilfældet, kan e-Boks hjælpe med at etablere en læseadgang til barnets e-Boks fra forældres egen e-Boks.

Bemærk
Adgangen til e-Boks etableres kun for allerede eksisterende brugere. Hvis dine børn ikke allerede modtager post fra en privat afsender, så kan der ikke oprettes adgang.

 

Det bliver obligatorisk at modtage post fra de offentlige myndigheder den 1. januar 2021.

Har du spørgsmål eller kommentar om Offentlig Digital Post, kan du skrive til Digitaliseringsstyrelsen på digitalpost@nanoq.gl

 

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Kontaktoplysninger
Skriv til digitalpost@nanoq.gl, hvis du skulle have spørgsmål.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.