Ansøg om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post

Ansøg om fritagelse her

Fra den 1. januar 2021 bliver det lovpligtigt for alle borgere, 15 år og derover, at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder i Grønland.

Borgere, der ønsker at søge om fritagelse, skal gøre dette inden for en række aldersbetingede ansøgningsfrister. Læs mere under frister.

 

Du skal opfylde ét af følgende kriterier, for at blive fritaget:

 • Født før 1. januar 1950
 • Have en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse
 • Ikke have adgang til en computer eller andet elektronisk udstyr med internetforbindelse
 • Ikke længere har fast bopæl i Grønland
 • Har sprogbarriere
 • Ikke kan skaffe NemID eksempelvis pga. ophold i udlandet
 • Har bopæl i et område, hvor der ikke er adgang til internetforbindelse

 

Du kan søge om fritagelse, ved at udfylde en blanket for ansøgning om fritagelse.

Ved ansøgning om fritagelse findes der 3 muligheder.

 • Den første er, at du kan udskrive blanketten, udfylde den hjemmefra og indlevere den på borgerservice.
 • Den anden mulighed er, at du kan udfylde fritagelsesblanketten nede på det lokale borgerservice kontor og indlevere den ved skranken.
 • Den tredje mulighed er, at du ved hjælp af en pårørende, kan ansøge om fritagelse online på sullissivik.gl

Klik her for at ansøge om fritagelse

 

Når du som borger har indsendt ansøgningen om fritagelse, får du svar på ansøgningen kort tid efter indlevering af blanketten. Hvis du bliver fritaget, vil sagsbehandleren registrere fritagelsen i et system. Herefter vil du blive registreret til, ikke at modtage digital post men post på papir.

Får du afslag på din ansøgning, modtager du en skriftlig tilkendegivelse af afslaget fra kommunen.

 

Du har ret til at klage over kommunens afgørelse. Hvis du mener at afgørelsen for din ansøgning om fritagelse, er i strid med gældende lovgivning.

Du klager ved at indsende en klage til Digitaliseringsstyrelsen.

I din klage skal du medtage følgende:

 • en beskrivelse af, hvad du har ansøgt om
 • en beskrivelse for, hvorfor du har fået afslag af kommunen
 • en beskrivelse for, hvorfor du ikke er tilfreds med afgørelsen

Digitaliseringsstyrelsen tager alene stilling til, om kommunens beslutning er truffet efter gældende regler.

Du skal indsende din klage til digitalisering@nanoq.gl.

Klagefristen er 8 uger fra du har modtaget afgørelsen.

 

De aldersbetingede ansøgningsfrister for unge under 30 år, er den 31. oktober 2020.

De aldersbetingede ansøgningsfrister for voksne under 50 år, er den 30. november 2020.

De aldersbetingede ansøgningsfrister for ældre over 50 år, er den 31. december 2021.

 

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.