Najugaqarnermut uppernarsaat suli aasinnaanngilat. Aamma meeqqavit ulluunerani paaqqinnittarfimmi paaritittalernissaanut, paaritittarunnaarnissaanut utaqqisut allattorsimaffiannulluunniit allatsissinnaanngikkallarpat.  Imminut sullississutit taakku kommunit pigivaat. Taamaattumik taakku pillugit apeqqutissaqaruit, kommunerisannut saaffiginnissaatit.

e-Boks imatut atussavat

Matumani atuarsinnaavatit e-Boksimut atuisartunngornissamut ilitsersuutit, qanorlu e-Boksip atorsinnaanera pillugu paasissutissat.

Digitalimik allagarsiatit atuarsinnaassagukkit e-Boksimi atuisartuussaatit. Atuisartuuneq akeqanngilaq, NemID-eqarnissallu taamaallaat pisariaqartissavat.

Nittartagaq una iserfigissavat: www.e-Boks.dk toqqassavallu: Log på privat.

Siullermeerlutit e-Boksimut isileruit toqqassavat Ny bruger kingornatigullu Log på privat toorlugu. Tassanngaanniit uunga ingerlateqqinneqassaatit: nemadgang.dk, tassanilu isernissannut NemID-it atussavat.

Meeqqat e-Boksiannut iserfissamik pilersitsineq
Meeqqatit 15-it inorlugit ukioqarunik, aatsaat e-Boksimut attaveqarsinnaapput atorfigisamik ilaattut e-Boksimi aningaasarsianut allagartanik nassitsittarunik, imaluunniit aningaaserivimmit kontomik aningaasanut atukkanut takussutissanik nassitsittarunik. Taamaattoqassappat angajoqqaat namminneq e-Boksiminnit meerarisamik e-Boksianut isersinnaalernissaat pillugu e-Boks ikiuisinnaavoq.

Malugiuk
e-Boksimik nutaamik e-Boks pilersitsisanngilaq. Iserfissaq taamaallaat atuisartooreersunut pilersinneqartarpoq. Meeqqatit privatimit allagarsisareersimappata, iserfissannik e-Boks pilersitsisinnaanngilaq.

Meeqqavit e-Boksianut illit iserfissannik pilersitsiniaruit, ataani linkimiittoq immersugassaq immersussavat, uppernarsaatillu attuumassutillit kakkiullugit:

Inuusuttuaqqanut 15-it inorlugit ukiulinnut e-Boksimut iserfissamik pilersitsineq

Nittartagaq una iserfigissavat: www.e-Boks.dk:

1. Tooruk Log på privat.

2. NemID-nnut Bruger-id-it allaguk, taavalu Adgangskode-i allallugu, kingornatigullu toortagaq Næste toorlugu:

Asseq1

3. Tassani qinnuigineqassaatit nøglekortinnit ’nøgle’-mik allassasutit. Iserfissatut quppernermi allassimasoq nøglekortimituulli sisamanik kisitsisitalimmi allassimasut assigi nassaarissavatit. Nøglekortimi talerpiata tungaani arfinilinnik kisitsisitalik allassavat:

Asseq2 Asseq3

4. Log på toorukku allagarsiaqarfissat iserfigissavat:

Asseq4

NemID pillugu ilitsersuut uani aamma takuuk

NemID-it atorlugu isereeruit, oqaatsit atorneqartut kalaallisuumut nuutsissinnavatit.

Imaasiussaatit:

1. Nittartakkap naqqa takusinnaanngikkukku, qupperneq ammukartissavat naqqata takusinnaalernissaata tungaanut.

eboks billede 1

2. e-Boksip ilisarnaataata talerpiata tungaani oqaatsinik toqqaanissamut periarfissaqarpoq. Muusivit skærmimi inissisimaffia kipparissup iluanukartissavat toorlugulu, toorukku toqqagassat nuissapput.3. Muusip skærmimi inissisimaffia kipparissup talerpiata tungaanukartissavat oqaaserlu toqqarusutat nuisinniarlugu muusimik qupperneq ammukartillugu. Toqqagassani Kalaallisut naqqarliuvoq.

Nassiussisumit allagarsinissamik ilannguffigisimanngisannit allagarsiguit, soorlu aningaasarsiavit allagartaanik, tamanna sulisitsisup allakkat digitalimik nassiuttarnissaannik toqqaasimaneranik pissuteqarpoq, tamannalu ilinnut allatut isumaqatigiissuteqarnikkut pisimavoq. Isumaqatigiissut atuutsinneqalersimasinnaavoq atorfinitsitaanermut isumaqatigiissutivit ilaattut, netbankikkut isumaqatigiissutivit ilaattut, allatulluunniit assigusumik aallaaveqartumik pilersinneqarsimasinnaalluni. Tassunga tunngasumik apeqqutissaqassaguit nassiusoq attavigisinnaavat.

Nassiussisartunik ilanngussineq
Nassiussisartut nutaat ilanngussinnaavatit, nassiussisartutulluunniit ilanngutereersimasavit nassiuttagaasa suussusai apeqqutaatillugit ilanngussinnaavatit. Allakkanik digitaliusunik allagarsisarnissannut atatillugu nassitsisunut akuersissutiginnissimanissat pingaaruteqarluinnarpoq, tamannalu pisinnaavoq pisortatigut oqartussaasunit allagarsisalernissamut automatiskimik ilanngunnikkut, suliffeqarfinnut niuerfigisartakkannut toqqaannanngitsumik ilanngunnikkut, namminerluunniit nassitsivigineqartarnissannut nalunaarnikkut.

Imatut nassitsivigineqartarnissannut nalunaarsinnaavutit:

 • Nalunaarfigisat tooruk
 • Tassani nassiussisartoq ujaruk, ataatsimulluunniit isiginniffimmi toqqagassani immikkoortortaq toqqaruk
 • Nassiussisussaq ilanngukkusutat ujariarlugu toqqaruk
 • Taamaasereeruit nassiussisartoq nassiuttagaasaluunniit suussusii takusinnaalissavatit
 • Atuisunngorit tooruk

Nassiussisartumit pineqartumit digitalimik allakkanik maanna pisartagaqalernissanut ilanngupputit. Nassiussisartut allagarsiffigerusutatit tamaasa taamaasiukkit.

Nalunaarfigisimasanut ataatsimut isiginniffik
Toqqagassaq Nalunaarfigisat iserfigigukku, Nalunaarfigisimasakka tuussavat, nassiussisartut sorliit ilanngussimasatitdigitalimillu allagarsiffigisartakkatit tamaasa takuniarukkit.

Malugiuk
Nassiussisartoqarsinnaavoq e-Boksip nittartagaa aqqutiginagu nittartakkalli taakkua aqqutigalugit aatsaat nalunaarfigineqarsinnaasunik. Nassiussisartumut ilanngunniarninni tamanna pillugu ilisimatinneqarumaarputit. Tamatuma kingornatigut nassiussisartoq attavigissavat, qanoq ilillutit ilanngunnissat paasiniarlugu.

Nassiussisartunik peersineq
Nassiussisartumit allagarsisarneq unitsissinnaavat – nassiussisartumit allakkat tamaasa nassiunneqartarunnaarsillugit, allagarsiarluunniit aalajangersimasoq ataaseq amerlanerusulluunniit. Maluginiaruk allagarsiat ilai, soorlu aningaasarsiat allagartaat, allagarsiarisinnaanissaat pisussaaffigigakku taakku peersinnaanngnnakkit.
 • Nalunaarfigisat tooruk
 • Digitalimik allagarsiffiginissaanik kissaatigiunnaakkat nassiussisartup eqqaani Atuisuujunnaarit tooruk
 • Digitalimik allagarsiarerusunngisatit tamaasa, imaluunniit sorliuneri nalunaarsukkit

Nutaanik allagarsiassaqaruit allagarsiavit atuartarnissaat qulakkeerniarlugu e-mailikkut ilisimatitsissummik nassiussisarpugut. Allagarsiat nutaat pillugit ilisimatitsissut Periarfissat ataanni Profil-imi e-mailinut nalunaarsorneqarnikunut nassiunneqartarpoq. E-mailisisarfiit marluk nalunaarsorneqarsinnaapput.

Nassiussaqartartunit aalajangersimasunit ilisimatitsissutisinissaq kissaatiginngikkukku imaasiussaatit:

 1. Periarfissat iserfiuk, toqqarlugulu Allagarsiat nutaat pillugit nalunaarut
 2. Nassiussisartoq ilisimatitsissummik nassitsiffigerusunngisat nassaariuk
 3. Nalunaaqutsersuut sinaaniittoq peeruk


Nutaanik allagarsiassaqaleraangat e-Boks SMS-imik aamma nassiussisinnaavoq. Piffissamili matumani periarfissaq taanna Kalaallit Nunaanni atorneqarsinnaanngilaq.

Allagarsiatit amerlavallaalerpata mappinut immikkoortitersinnaavatit.

1. Saamiata tungaaniippoq Mappe pilersiguk

2. Mappe taaguutileruk, toorlugulu OK

Mappe1

Maannakkut allagarsiatit mappimut nuussinnaalerpatit:

1. Allagarsiat saamiata tungaani nalunaaqutsersuummik nalunaaqutsissavat

2. Allagaatit qulaani toqqaavissami Nuuguk tooruk, mappilu toqqarlugu

Mappe2

Allagaq qanoq ammassaviuk
Allagarsisarfiit e-Boksimiittoq ammareerukku allagarsiavit inissisimaffigisaa muusimik tuussavat. Allagaq nammineerluni ammassaaq.

Allagaq qanoq nassiuteqqissaviuk
Allagarsiat e-Boksimiit tigusat e-Boksimut allamut imaluunniit e-mailimut nalinginnaasumut nassiuteqqissinnaavat.

 1. Allagaq ammareerukku allagaatip qulaani toqqaasarfimmi Ingerlateqqiguk tuussavat.

  Dokument1

 2. Taava e-Boksimi atuisup aqqa aamma/imaluunniit e-mailia allassavat, allakkusutat allassavat, taamaaseriarlutillu Nassiuguk toorlugu.

  Dokument2

Allagaatit qanoq toqqussaviuk
Allagarsiavit nammineq toqqortalernissaannut malittarisassat pilersikkit. Nutaanik allagarsiguit mappimut aalajangersimasumut nammineq nuuttalernissaat aaqqissinnaavat, allakkat allagarsiaqarfimmit nassiussisoq apeqqutaatillugu, imaluunniit allagarsiat suussusaat apeqqutaatillugit.

Malittarisassaq nalinginnaasoq pilersiguk:
 1. Qulaani Periarfissat tooruk, tullianilu taassuma toqqagassartaani Allagaataasivimmut inissiinermut malittarisassat toorlugu.
 2. Nalinginnaasumik malittarisassaq pilersiguk tooruk.
 3. Allagarsianut mappi nuussivigerusutat Allakkat mappenut nuukkit-imi toqqaruk.
 4. Allagarsiat toqqaannartumik nuuttassanersut namminerluunniit illit nuuttassanerlugit Allakkat nuukkit ataani toqqaruk.
  Nalinginnaasumik allagarsiat toqqaannartumik nassiunneqartarput.
 5. Toqqoruk tooruk.

Tamaasilluni malittarisassaq pilersinneqarpoq.

Nassiussisoq tunngavigalugu malittarisassamik pilersitsigit:
 1. Qulaani Periarfissat tooruk, taamaaseriarlutillu Allagaataasivimmut inissiinermut malittarisassat toorlugu
 2. Nassiussisoq tunngavigalugu malittarisassamik pilersitsigit tooruk
 3. Nassiussisartoq malittarisassanik pilersitsiffiginiakkat ujaruk toqqarlugulu
 4. Pineqartoq-p ataani allakkat sorliit malittarisassamik pilersitsiffiginiakkatit toqqakkit
 5. Allakkat mappenut nuukkit-ip ataani mappi allagarsianik nuussiffiginiakkat toqqaruk
 6. Allagarsiat toqqaannartumik nuuttassanersut namminerluunniit illit nuuttassanerlugit Allakkat nuukkit ataani toqqaruk
  Nalinginnaasumik allagarsiat toqqaannartumik nassiunneqartarput.
 7. Toqqoruk tooruk.

Taamaasilluni malittarisassaq pilersinneqarpoq.

Nammineq allagaatitit qanoq ikkussuutissavigit
Nammineq pigisattut allagaatitit e-Boksimiitinnissaannut periarfissaqarputit. Tassaasinnaapput kuisinnermut allagartaq, katissimanermut uppernarsaat, ilinniagaqarnermut pappialaatitit allalluunniit. Imasiussaatit:
 1. Qullerpaami talerpiata tungaani Periarfissat iserfigiuk, toqqarlugulu Allakkiaq iliguk
 2. Qarasaasianni allagaatit e-Boksimut toqqorusutat Browse toorlugu ujaruk

  Dokument3

 3. Fiili ilannguguk… tooruk
 4. Ilioraagit tooruk


Taamaasiornikkut allagaatit allagarsiassaqarfinniilerpoq. Taanna mappimut toqqornissaa kissaatigigukku Mappit atorlugit ataatsimut takunnissinnaalerit-imi ilitsersuut malittarissavat.

Allagarsiatit qanoq allanit atuarneqarsinnaalersissavigit
e-Boksimi allagarsiatit allanit pisinnaatitsinikkut atuarneqarsinnaanerinut isertaasiisinnaavutit. Qanorluunniit pisinnaatitsisuuguit imaluunniit pisinnaatinneqarsimaguit inuttut normoqassaatit imaluunniit CVR-normoqassaatit isertaammik tunniussiniarlutit imaluunniit pissarsiniarlutit.

Inuk/suliffeqarfik pisinnaatitsisoq e-Boksimini allagarsianut isertaammik tunniussisuuvoq.

Inuk/suliffeqarfik pisinnaatitaasoq e-Boksimi allap allagarsiaanik isertaammik pissarsisuuvoq.

Allat isertaasersinnaavatit e-Boksinnut iserlutit imatut iliornikkut:

 1. Periarfissat tooruk
 2. ”Suliffeqarfinnit allagarsiassat”-ni Isersinnaanerit tooruk (“Iluarsiissutissat”-ni takuneqarsinnaavoq)
 3. Isersinnaaneq tunniuguk tooruk

Tassani allassinnaavat:
Inuk attaveqartussap aqqa cpr.normualu, taassumalu isertaatissaa illit nammineq aalajangikkat.
Isertaasiinerup qulakkiissavaa inuup isertussaanngitsup isersinnaannginnissaa, soorlu cpr.normu kukkusumik allanneqassagaluarpat.

Inuk attaveqalersoq maanna isissaaq, iserninilu imatut iliorluni atuutilissallugu:

 1. Periarfissaq tooruk
 2. ”Suliffeqarfinnit allagarsiassat”-ni Isersinnaanerit tooruk (“Iluarsiissutissat”-ni takuneqarsinnaavoq)
 3. Akueriuk tooruk

Pilersinnerani allanneqartoq isertaat allanneqassaaq, taamaasillunilu iserneq atuutsinneqalerluni. Allagarsiat Takussutisaatikka-p toorneratigut takuneqarsinnaapput.

Allat allagarsiannik takunnissinnaanerat qanoq piissaviuk
Allagarsiannik allat atuarsinnaanerat atorunnaarsikkusukkukku imaasiussaatit:

 • www.e-boks.dk iserfigiuk
 • Periarfissat tooruk
 • ”Suliffeqarfinnit allagarsiassat”-ni Isersinnaanerit tooruk (”Iluarsiissutissat”-ni takuneqarsinnaavoq)
 • Inuk allagarsiannut attaveqarunnaartikkusutat peeruk Nungutiguk toorlugu
 • Attaveqarnerata peerneqarnissaa uppernarsarniarlugu OK tooruk

e-Boksikkut allagarsisarunnaarusukkuit e-Boks atorunnaarsinnaavat. Taamaattorli atorunnaarsitsisinnaanermut atatillugu aalajangersimasunik killilersuuteqartoqarpoq.

e-Boksimik atuiunnaarneq
e-Boksimik atuiunnaarniaruit, taamaasillutillu aningaaserivinnit, sillimmasiisarfinnit il.il. allagarsiaqartarunnaarniarlutit Periarfissat iserfigalugu isumagisinnaavat.

 • Qullerpaami talerpiata tungaata teqeqquani Periarfissat toqqaruk, taamaaseriarlutillu Iluarsiissutissat tooruk
 • e-Boksimit atuisuujunnaarit toqqaruk
 • e-Boksimit atuisuujunnaarit tooruk


e-Boksimi allagarsiatit tamaasa aatsaat piiareersimagukkit aatsaat atorunnaarsitsisoqarsinnaavoq. Allakkat nungutitat aamma piiarnissaat eqqaamajuk.

Malugiuk aningaaseriviit nassiussisartullu allat e-Bokseqarnissannik piumasaqaateqarnerat, nassitsisartullu akunnissinni isumaqatigiissutigisassi ilarisaattut. Tamanna pillugu nassiussisartumut pineqartumut saaffiginnissaatit.

Allakkanik digitaliusunik allagarsisarunnaarneq
Pisortanit Digitalimik Allakkanik nalinginnaasumik pisussaajunnaartoqarsinnaavoq. Ikiorneqaraluarlutit ilitsersuunneqaraluarlutillu digitalimik allakkanik atuisinnaanngikkuit, piussaajunnaarsinneqarsinnaautit kommunimi najugaqarfigisanni innuttaasunut sullissivimmut nunaqarfimmiluunniit kommunip allaffianut ornigullutit saaffiginnikkuit.

Pisussaajunnaarnissamut piumasaqaatinik najoqqutarineqartunik naapertuutitsisinnaaguit pisussaajunnaarnissamillu kissaateqarlutit, innuttaasunut sullissivimmut nalunaaruteqassaatit. Innuttaasunut sullissivimmut oqaloqatiginnikkiartorniarlutit ornigussinnaanngikkuit, inummut allamut, soorlu qanigisamik illit sinnerlutit ornigussinnaasumik nalunaaruteqartitsisinnaanissaq periarfissaavoq.

Ilinnut ikiuisarnitsinnut pitsaanerulersinniarluta ikiortigut. Apeqqutissaqaruit ilitsersuunneqarnissarluunniit pisariaqartikkukku Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut e-mailimik allagaqarsinnaavutit, ugguuna:

digitalpost@nanoq.gl

Sammisamut allattuiffissami “e-Boks” allassavat.

Uannga allanneqarpoq: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik

Attaveqarnissamut paasissutissat
Apeqqutissaqaruit uunga allagaqarsinnaavutitl digitalpost@nanoq.gl.
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.