NemKonto

Aggustip 12-iat 2023 aallarnerfigalugu pisortaqarfinnit aningaasanik nuussineq NemKonto atorlugu ingerlanneqartalissaaq. NemKonto pisortaqarfiit akiliinerminni atugarivaat. Kalaallit Nunaanni innuttaasut tamarmik kontominnik NemKontotut atugassaminnik nalunaarsuissapput, taamaaliussappullu pisortaqarfinnit aningaasanik pissarsisinnaajumallutik.

Pisortaqarfinnit aningaasat tunniunneqartussat NemKontukkoortalissapput, soorlu:

 • Akileraarutinit utertoorutit
 • Pisortaqarfinni sulisut akissarsiassaat soraarnermusiassallu
 • Isumaginninnikkut tapiissutit - pisortaqarfinnit soraarnermusiassat ilanngullugit
 • Ineqarnermut tapiissutit
 • Ilinniarnermusiat

NemKonto suua?
NemKonto-systemii kontu nalunaarsugassat aningaaserivimmi kontorivat nalinginnaasoq. Konto atortakkat NemKontutut atulissavat, tassungalu aningaasat nakkartassapput.

NemKonto qanoq aaqqissuussaava?
Inuup normui malillugit NemKonto aaqqissuussaavoq. Taamaaliornikkut aningaasanik tunniussiffissaq eqqortuunersoq qulakkeerniarneqartarpoq.
Uani pingaaruteqarpoq naqissusissallugu NemKonto aqqutigalugu pisortaqarfiit aningaaserivimmi kontunnut isersinnaanngimmata. NemKontunnullu aningaasanik nuussisinnaapput. Kontunnit aningaasanik tigusisinnaanngillat, aningaasaatitillu qanoq atorsimaneritit takuneqarsinnaanani.

Sooruna NemKontoqartariaqartutit?

Pisortaqarfinni tamani NemKonto-systemi atorneqalissaaq. Pisortaqarfinnit aningaasanik pissarsisarniaruit NemKontumik nalunaarsuisimasariaqarputit.
NemKonto-systemip pisortaqarfinnit aningaasanik pissarsinissat pisariinnerulersinniarpaa, tassami kontunnut normu nalunaarutigisariaarutissavat. Pisortaqarfiit aningaasanik ilinnut nuussiniaruit inuttut normut kisiat pisariaqartilissavaat.

Malugiuk, innuttaasut namminneerlutik akisussaaffigivaat qulakkiissallugu konto sorleq NemKonto-systemitut atorneqassanersoq.

EQQAAMALLUGU, NemKontussannik toqqaaguit, aningaaserivimmi ullut ammaffiusut tallimat qaangiukkaangata aatsaat systemimi paasissutissat takuneqarsinnaalertartut. Taamaattumik aningaasanik pinissat qulakkeerniarukku, pissarsinissat sioqqutingaatsiarlugu NemKontussannik toqqaanissat pingaaruteqarpoq.

Ataani allassimasut ilinnut attuumassuteqarpata NemKontoqartariaqarputit:

 • Kalaallit Nunaanni najugaqaruit
 • Pisortaqarfinnit aningaasanik pissarsisaruit – pisortaqarfinnit akissarsiat soraarnermusiallu ilanngullugit
 • 18-it sinnerlugit ukioqaruit
 • 18-it ataallugit ukioqaraluarlutit pisortaqarfinnit ikiorsiissutinik pisaruit

Kontunnik NemKontutut nalunaarsuisimanerlutit nalornissuteqaruit, misissuinissamut periarfissatit arlaqarput:

 1. Netbankimut iseriarlutit NemKontussannik nalunaarsuisimanerlutit takusinnaavat – Maluginiaruk misissuinissannut webbrowseri atortariaqarakku. Taamaattumik netbankimut appi atorneqarsinnaanngilaq.
 2. nemkonto.dk iserfigalugu NemKontussannik nalunaarsuisimanerlutit takusinnaavat – Maluginiaruk MitID atorlugu isertariaqaravit
 3. Aningaaserivinnut sianerlutit siunnersortit aperisinnaavat
EQQAAMALLUGU, NemKontussannik toqqaaguit, aningaaserivimmi ullut ammaffiusut tallimat qaangiukkaangata aatsaat systemimi paasissutissat takuneqarsinnaalertartut. Taamaattumik aningaasanik pinissat qulakkeerniarukku, pissarsinissat sioqqutingaatsiarlugu NemKontussannik toqqaanissat pingaaruteqarpoq.

MitID-qaruit netbankit aqqutigalugu kontuvit ilaat NemKontutut nalunaarsortissinnaavat. Computerikkut assigisaatigulluunniit internetbrowser atorlugu isertariaqarputit. Netbankimut appit atorlugit aaqqissinnaanngilat.

GrønlandsBANKENimi netbank aqqutigalugu NemKontumik nalunaarsuinissamut ilitsersuut uani aaneqarsinnaavoq

BankNordikimi netbank aqqutigalugu NemKontumik nalunaarsuinissamut ilitsersuut uani aaneqarsinnaavoq

EQQAAMALLUGU, NemKontussannik toqqaaguit, aningaaserivimmi ullut ammaffiusut tallimat qaangiukkaangata aatsaat systemimi paasissutissat takuneqarsinnaalertartut. Taamaattumik aningaasanik pinissat qulakkeerniarukku, pissarsinissat sioqqutingaatsiarlugu NemKontussannik toqqaanissat pingaaruteqarpoq.

MitID-qaruit NemKontumi imminut sullinnissamut periarfissanut iseriarlutit NemKontorerusutannut konto allassinnaavat.

Maluginiaruk
Aaqqiissut una malissagukku allakkatigut atuutilersitsinissamut allagaq utaqqeqqaartariaqarakku. Allagaq allakkatut nalinginnaasutut nassiunneqassaaq, taannalu pitinnagu NemKontoriniakkat atuutilersissinnaanngilat.

Imaaliussaatit:

 1. https://www.nemkonto.dk/da -mut iserit (qallunaatuinnaq atorneqarsinnaavoq)
 2. Talerpiata tungaani innuttaasutut isersinnaavutit:
   NemKonto
 3. MitID atorlugu isissaatit.
 4. Taava quppernermut NemKontoriniakkavit kontuanut allattuiffissamut isissaatit. Kontu atorniakkat allagut ”Gem”-ilu toorlugu.
  Allatappit toqqunnginnerani allassimasat ajunnginnersoq qulakkiissallugu pingaaruteqarpoq.
  NemKonto-systemip misissorsinnaanngilaa konto allanneqarsimasoq atorneqarsinnaanersoq.

  NemKontumik nalunaarsuereersimaguit uani allassimassaaq, tassanilu piumaguit NemKontoriniakkannik allamik nalunaarsuisinnaavutit.
 5. Naammassiguit anillannissat eqqaamassavat.
 6. Atuutilersitsinissamut kodissannik allakkatigut nassinneqarumaarputit.
  Allagaq Danmarkimit najukkannut nassiunneqassaaq, taamaattumik allakkap tiguniaaluusaarsinnaanissaa eqqumaffigissavat.
 7. NemKontut atuutilersinniarlugu oqarasuaammut 34 50 20-mut sianissaatit allakkamilu kodi allassimasoq allallugu. Ulloq unnuarlu atuutilersitsisarfimmut sianersinnaavutit. NemKontorisat aatsaat NemKontutut nalunaarsussaaq atuutilersitsinermut kodi atorlugu atuutilersitsereeruit.

NemKontuvit atuutilersinnissaanut ilitsersuut ugguuna aaguk

NemKontomik nalunaarsuinissannik pisariaqartitsiguit imaluunniit MitID-qanngikkuit, taava kommunini innuttaasunut Sullissivinnut ornigullutit ikiorneqarsinnaavutit. Ornigunninni aningaaserivinnut uppernarsaammik immersuisinneqassaatit imaluunniit MitID-taarnissannik ikiorneqassallutit. Taamaalioreeruit NemKontomik nalunaarsuinissannut nittartakkatigut periarfissaqalissaatit.

Malugiuk nunaqarfinni kommunimit sullissisoq aamma attavigisinnaagakku.

Eqqaamallugu kinaassutsimik uppernarsaammik atuuttumik nassataqarnissat.

Kinaassutsimut uppernarsaammik assitalimmik immaqaluunniit kinaassutsimut uppernarsaatinik assitaqanngitsunik marlunnik takutitaqassaatit

Innuttaasunik kiffartuussivimmut ornigunninni kinaassutsimut uppernarsaatitut atorsinnaasatit assitallit tassaasinnaapput:

 • Kalaallit Nunaanni immaqaluunniit Danmarkimi biilersinnaanermut allagartaq
 • Pas-i inuup normuanik allassimasoqartoq Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi Savalimmiuniluunniit tunniunneqarsimasoq
 • Najugaqarsinnaanermut uppernarsaat assitalik aamma inummut normutalik Danmarkimi tunniunneqarsimasoq
 • Udenrigsministeeriaqarfimmut ID-kort-i Danmarkimi tunniunneqarsimasoq

Kinaassutsimut uppernarsaatinik assitalinnik peqanngikkuit, kinaassutsimut uppernarsaatit assitaqanngitsut ataani allassimasut uppernarsaatigisinnaavatit:

 • Kinaassutsimut uppernarsaat Kalaallit Nunaannit Danmarkimiilluunniit tunniunneqarsimasoq
 • Kuisinnermut allagartaq inunngorsimanermulluunniit uppernarsaat Kalaallit Nunaannit Danmarkimiilluunniit tunniunneqarsimasoq
 • Najugaqarnermut uppernarsaat Kalaallit Nunaannit Danmarkimiilluunniit tunniunneqarsimasoq
 • Najugaqarsinnaanermut uppernarsaat assitalik Danmarkimi tunniunneqarsimasoq
 • Kinaassutsimut uppernarsaat Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit kommuninit tunniunneqarsimasoq
 • Najugaqarnermut uppernarsaat Savalimmiunit tunniunneqarsimasoq
 • Kuisinnermut allagartaq inunngorsimanermulluunniit uppernarsaat Savalimmiunit tunniunneqarsimasoq
 • Inunngornermut atertaarnermulluunniit uppernarsaat Savalimmiunit tunniunneqarsimasoq
 • Inuup normuanik tunineqarsimanermut uppernarsaat Savalimmiunit tunniunneqarsimasoq

Uppernarsaatit ataani allassimasut akuleriisillugit atorneqarsinnaanngillat, qulaanili allassimasut arlaat ilanngullugit atorneqarsinnaallutik:

 • Ukiumut akileraarsimanermut nalunaarut immaqaluunniit ukiumut akileraarfissamut siumoortumik nalunaarsuiffik
 • Oqartussaqarfinnit ikiorsiissutinik pissarsisimanermut uppernarsaat, sivisunerpaamik qaammatinik pingasunik pisoqaassuseqassaaq

Kinaassutsimut uppernarsaatiginiagaq inuup normuanik allassimasoqanngippat, taava inuup normunnut uppernarsaatinnik nassartariaqarputit.

Malugiuk:
Kinaassutsimut uppernarsaat atuuttuussaaq. Assersuutigalugu pas-it biilersinnaanermulluunniit uppernarsaatit qaangiussimassanngillat.

 

Uannga allanneqarpoq: Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik

NemKontumut kiffartuussivik
Oqarasuaat: 34 50 20
Ammasarfii: ataasinngorneq – tallimanngorneq nal. 10.00-14.00

Maluginiaruk sianerneq akeqanngimmat.

Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.