Bil – registrering, omregistrering og afmelding

Registrering
En bil er registreringspligtig.

Elbiler er også registreringspligtige.

For at registrere din bil skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
Bilen - ved registreringen vurderer politiet, om bilen er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj
Forsikringsbevis
Kvittering for at motorafgiften er betalt
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset.

 

For at registrere din elbil skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
Bilen - ved registreringen vurderer politiet, om bilen er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj
Forsikringsbevis
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset.
• Samt typegodkendelse hvor oplysninger om egenvægt + totalvægten af elbilen fremgår


Registreringsblanket

Bemærk
Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du bor i en by uden politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din bil og får nummerplader til den.


Afmelding
Det er lovpligtigt at afmelde en bil.
Du skal afmelde din bil ved et ejerskifte.
Når den nye ejer har registreret bilen i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at bilen ikke længere er registreret i dit navn.

Sælger du din bil, skal du være opmærksom på, at du hæfter for motorafgift og forsikring
• indtil den nye ejer har registreret bilen i sit eget navn
• eller du har afmeldt den ved at aflevere nummerpladerne til politiet


Afmelder politiet din bil på grund af, at der skyldes motorafgift eller forsikring, skal bilen registreres på ny og de almindelige betingelser ved registrering gælder.

Herudover skal al tidligere gæld til forsikring og motorafgift være betalt, inden bilen kan registreres igen.

Registreringsattest
Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.
Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet. Politiet vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.
Sker der et ejerskifte har ejeren - ved ejerskifte den nye ejer - snarest muligt - og senest 3 uger efter ejerskiftet - pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.


Motorafgift
Det er lovpligtigt at betale motorafgift. Afgiften betales til Grønlands Selvstyre – Skattestyrelsen og ikke Grønlands Politi.

Har du spørgsmål til motorafgift og refusion af denne, skal de rettes til Skattestyrelsen.
Bekendtgørelse nr. 573 om registrering af køretøjer i Grønland af 31. maj 2013.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.