Førtidspension i Grønland

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Førtidspension er en ydelse, du kan søge om, når din arbejdsevne er varigt nedsat.
Den 1. juli 2016 er den nye førtidspensionslov trådt i kraft.

Hvis du allerede får førtidspension, vil du blive berørt af de nye regler. De nye regler handler blandt andet om nye krav for at få bevilliget førtidspension og nye pensionssatser.

Derudover er der fra 1. januar 2018 indført ændrede regler for aftrapning af højeste førtidspension.

Om Førtidspension (pdf-fil)
Har du fået tilkendt førtidspension, og er du under 60 år, skal du inden for en 5årig periode (1. periode fra 1. juli 2016) have vurderet din arbejdsevne igen (revurdering), for at få en vurdering af, om du fortsat kan få førtidspension. Du kan ikke få frataget din førtidspension, før din arbejdsevne er blevet revurderet.

Den nye vurdering af din arbejdsevne, bestemmer om du fortsat er berettiget til førtidspension, og hvilken pensionssats du får.

Arbejdsevne
Arbejdsevne betyder, at det vurderes hvor meget du kan arbejde. Det betyder, at jo højere arbejdsevne du har, jo lavere førtidspension får du. Fordi du vil kunne arbejde mere.

Hvis din arbejdsevne vurderes til at være lav, får du enten højeste eller mellemste førtidspensionssats – se nedenstående.

Hvis din arbejdsevne vurderes til at være høj, tilkendes du enten ingen førtidspension eller laveste førtidspensionssats – se nedenstående.

Arbejdsevnen omregnes til procent (100 % = fuld arbejdsevne).
Hvis arbejdsevnen i procent vurderes at være:
• 0-25 % tilkendes højeste førtidspension
• 26-50 % tilkendes mellemste førtidspension
• 51-75 % tilkendes laveste førtidspension
• 76-100 % tilkendes borgeren ikke førtidspension

Arbejdsevnen vil blive fastsat i et afklaringsforløb og eventuelt et revalideringsforløb. Førtidspension administreres og udbetales af din kommune.

For at du kan få førtidspension skal du:
• Have en varigt nedsat arbejdsevne af fysiske eller psykiske årsager
• Være mellem 18 og 65 år (66 år fra den 1. januar 2017)
• Have haft fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne i 3 år
• Have fast bopæl i Grønland, i et af de andre nordiske lande, eller i et land som er med i EØS – Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde aftalen

Derudover skal du enten:
• have dansk indfødsret
• være omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring
• eller have fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgning om pension

Du skal desuden have vurderet din arbejdsevne.
Pensionens størrelse
Der er 3 forskellige satser for førtidspension (pr. 1. januar 2018 for enlige og gifte/samlevende førtidspensionister):
• Højeste sats er årligt op til kr. 113.068
• Mellemste sats er årligt op til kr. 75.379
• Laveste sats er årligt op til kr. 56.534

Det er vurderingen af din arbejdsevne, der afgør, om du får højeste, mellemste eller laveste sats.

Der er derudover en række tillæg, du eventuelt kan tilkendes. Du kan kontakte din kommune for at få mere information om tillæg, og om du er berettiget til at modtage dem.

Førtidspension nedsættes, hvis din og din eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger et vist beløb.

Bemærk, at fra 1. januar 2018 er reglerne for højeste førtidspension ændret således, at en del af pensionsbeløbet gøres uafhængig af partners aktuelle indkomst.

Få mere at vide om aktuel indkomst klik her

Fradragsgrænserne er forskellige, afhængig af, om man modtager højeste, mellemste eller laveste førtidspension.
Du skal kontakte din kommune, hvis du ønsker at ansøge om førtidspension.
Du kan klage over kommunens afgørelse til Det Sociale Ankenævn.

Sådan klager du til Det Sociale Ankenævn

Klag til Førtidspensionsklagenævnet

Hvis du vil klage over kommunens vurdering af din arbejdsevne (arbejdsevneprocenten), kan du klage til Førtidspensionsklagenævnet.
  • Kommuneqarfik Sermersooq

  • Har du spørgsmål til din pension? Eller vil du sende din ansøgning digitalt? Så skriv til pension@sermersooq.gl.

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.