Nakorsartinnermut naammagittaalliuut nassiuguk

Nakorsartinneq pillugu maalaarummik nassitsigit

Naammagittaalliuutinik assigiinngitsunik marlunnik nassiussisinnaavutit:

1. Peqqinnissaqarfimmisullinneqarneq pillugu naammagittaalliuutinut ilaapput peqqinnissaqarfimmi pisortat ingerlataanni tamatumalu avataani peqqinnissakkut sullissisunit ilaatigut makkununnga atatillugu sullinneqarneq:

 • Misissuinerit
 • Nappaatinik suussusersiniaaneq nakorsaanerlu
 • Ernisussiorneq
 • Paaqqutarinninneq
 • Napparsimasunik ataasiakkaanik peqqinnerulersitsiniarneq nappaatinillu pitsaaliuneq 
 • Nakorsartinnissaq pillugu paasissutissiineq nakorsartinnissamullu akuersissuteqarneq
 • Allattugaatinut nalunaarsuineq
 • Peqqinnissakkut sullissisut nipangiussisussaatitaanerat
 • Nakorsat uppernarsaasiaat

2. Peqqinnissaqarfimmi pisortanit ingerlanneqartumi kiffartuussineq pillugu naammagittaalliuutini pineqartut ilaatigut tassaapput:

 • Sulisut pissusilersornerat 
 • Ammasarfiit 
 • Utaqqineq
 • Najukkami atugassarititaasunut tunngasut

Ilinniagaqassuseq aallaavigalugu peqqinnissakkut sullissisunit nakorsarneqarnerit naammagittaalliuutigigukku, assersuutigalugu nakorsat, kigutilerisut imaluunniit peqqissaasut, naammagittaalliuutivit isornartorsiorneqarnerannik kinguneqarsinnaavoq.

Peqqinnissaqarfimmi pisortat ingerlataanni kiffartuussineq naammagittaalliuutigigukku Peqqinnissaqarfimmi qullersat naammagittaalliuutit suliarissavaat. Naammagittaalliuutip suliarinerata kingunerisaanik naammagittaalliuummi pineqartut oqaaseqaateqarfigineqassapput.

Maluginiagassat:
Pisimasoq imaluunniit nakorsartinneq pillugu misigisannik sulisut oqaluunniarlugit apeqqutissatillu akissutissarsiviginiarlugit pisoqarfiusumut imaluunniit nakorsartiffiusumut tamatigut attaveqaqqaartariaqarputit. Saaffiginninninni oqaloqatigiinnerup qanoq ingerlanissaanik kiallu oqaloqatiginissaanik ilisimatinneqassaatit.

Naammagittaalliuutiginiakkat pillugu oqaloqateqarsinnaajumallutit kiisalu periarfissatit pisinnaatitaaffitillu pillugit annertunerusunik paasissutissinneqarnissat siunertaralugu, Peqqinnissaqarfiup siunnersuisarfia ulluinnarni oqarasuaatikkut nal. 13-15 akornanni attavigisinnaavat.
Tamatuma kingorna naammagittaalliuummik nassitsiniarnerlutit aalajangersinnaavat.

 


Sulianik ingerlatsisunik attaveqateqarneq
Naammagittaalliuutit suliarisinnaassagutsigu suliami paasissutissat pillugit saaffiginnissutit, naammagittaalliuutigineqartut uppernarsarneqarnerat ilaalu ilanngullugit, Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmi Peqqinnissaqarfiullu qullersaqarfiani sulianik ingerlatsisunit, naammagittaalliuutivit suliarineqarnerani ilinnut nassiunneqartut akissuteqarfigissavatit. Saaffiginnissutit akissuteqarfiginngikkukkit suliaq naammattumik tunngaveqarani ingerlanneqassaaq. Taanna naammagittaalliutivit akuerineqanngitsoorsinnaanerata annertunerulerneranik suliamillu ingerlatsinerup sivitsorneranik kinguneqarsinnaavoq.

 

Pisinnaatitsissut – alla sinnerlugu taarsiiffigitinnissamik qinnuteqaruit
Meeqqamut angajoqqaatut imaluunniit angajoqqaatut akisussaatitaasutut meeraq 18-iliisimanngitsoq sinnerlugu naammagittaalliuuteqarsinnaavutit.

Inuk inersimasoq sinnerlugu naammagittaalliuuteqaruit, naammagittaalliuut Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmut nassiunneqartinnagu naammagittaalliuutivit akuersissummik tunisimassavaatit. Tamanna aamma atuuppoq qanigisannut tunngappat assersuutigalugu angajoqqaaq, qitornaq inersimasoq aapparisarluunniit pineqarpat.

Akuersissut pisariaqarpoq, peqqinnissakkut sullissisut sulianillu ingerlatsisut, suliamut attuumasutillip akuersineratigut, taamaallaat inunnut ataasiakkaanut tunngasunik allanut isertuussanik ingerlatitseqqiisinnaanerat pissutigalugu.

Una toorlugu akuersissut immersugassaq aajuk

 

Nakorsartinneq pillugu naammagittaalliuutit makku arlaat aqqutigalugu nassiussinnaavat:

 1. Sullissivik.gl aqqutigalugu ”Nakorsartinnermut naammagittaalliuut” NemID-it atorlugu iseriarlutit, immersugassaq immersoriarlugu nassiullugu, imaluunniit
 2. Naammagittaalliornermi immersugassaq, immersoreerukku anillatseriarlugu e-mailikkut nassiullugu uunga: nun@nanoq.gl, imaluunniit allakkatigut nassiullugu uunga: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik, Postboks 120, 3900 Nuuk

Naammagittaalliuummik nassitsinissamut ikiortariaqaruit, ikiuussinnaasut tassaapput:

 • Kommunimi najukkanni innuttaasunut sullissivik (teknikkikkut ikiorsiineq) imaluunniit
 • Nunatsinni Nakorsaaneqarfik mailikkut: nun@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaatikkut: 34 51 92 attavigalugu.

Maluginiagassaq:
Inuk alla sinnerlugu naammagittaalliuummik nassiussissaguit akuersissummik pissarsisimassaatit.
Akuersissummik tunniussisussap immersugassaq tamatumunnga atugassiaq immersussavaa atsioriarlugulu e-mailikkut: nun@nanoq.gl nassiullugu.

 

Naammagittaalliuutivit Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit tiguneqarneranut uppernarsaammik nassinneqassaatit.

Suliassaq Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit naliliivigineqareerpat, suliap ingerlateqqinnissaanut qanorlu sivisutigisumik ingerlanneqarnissaanut paasissutissanik pissarsissaatit.

Suliaq ilinnut tunngasoq, suliap suunera apeqqutaalluni, pisortaqarfinnit sulianillu ingerlatsisunit assigiinngitsunit suliarineqartussaq Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup ingerlateqqissavaa:

 • Peqqinnissaqarfimmi kiffartuusineq pillugu naammagittaalliuutit Peqqinnissaqarfiup qullersaqarfiani suliassanngorlugit ingerlateqqinneqartarput.
 • Nakorsartinnermut tunngasunik naammagittaalliuutit Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmi Danmarkimilu Napparsimasut Maalaarutaannut Aqutsisoqarfimmi Napparsimasullu Maalaarutaannik Aalajangiisartuni suliarineqartarput.
 • Naammagittaalliuutit, taarsiiffigitinnissamut qinnuteqaammut patsisaasut akuerineqarpata, taarsiiffigitinnissamut noqqaassutit Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi suliassanngorlugit Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit ingerlateqqinneqartarput.

Suliap ilinnut tunngasup suliarineqarnerani Danmarkimiissaaq sulianik ingerlatsisunit assigiinngitsunit attavigineqarneq misigisinnaassavat.

 

Peqqinnissaqarfimmi pisortat ingerlataanni kiffartuussineq pillugu naammagittaalliuutit suliarineqartarnerat
Kiffartuussinermut tunngasunik assersuutigalugu sulisut pissusilersornerannik, utaqqinermik, nakorsartinnissamut periarfissaqannginnermik assigisaannilluunniit naammaginninnginnerit pillugu naammagittaalliuuteqaruit, Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup naammagittaalliuut Peqqinnissaqarfiup qullersaqarfianut suliassanngorlugu ingerlateqqissavaa.

Peqqinnissaqarfimmi qullersat naammagittaalliuut tigusartik tunngavigalugu qanoq pisoqarsimanera misissussavaat. Peqqinnissaqarfimmi qullersat ilaatigut peqqinnissakkut sullissisunit immikkoortortamiilluunniit naammagittaalliutinnit paasissutissanik pissarsiniassapput.

Kiffartuussineq pillugu naammagittaalliuutivit Peqqinnissaqarfiup qullersaqarfiani suliarineqarnerata qaammatit sisamat pallillugit sivisussuseqarsinnaanissaa naatsorsuutigisinnaavat.

Peqqinnissaqarfik pillugu naammagittaalliuutinik suliaqartarneq

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik naammagittaalliuutinik saqqummiissaaq (naammagittaalliuutigisap qanoq paasineqarnera) oqaaseqarfigisassanngorlugulu ilinnut nassiullugu.
Tamatumani suliamik ingerlatsisup paasissutissanik annertunerusunik nassitseqqusinnaavaatit.
Taamaattoqassappat piffissap aalajangersimasup iluani akissuteqaqquneqassaatit.

Naammagittaalliuummi pineqartut paasiniarnissaannut Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmi suliamik ingerlatsisut paasissutissanik pissarsiniartarput.

Naammagittaalliuutivit suliarinissaanut paasissutissanik annertunerusunik pissarsiniarnissaq pisariaqartarpoq, taakkulu tassaasinnaapput:

 • Allattugaatini paasissutissat
 • Peqqinnissakkut sullissisunit naammagittaalliuutinit oqaaseqaatit

Tamatuma kingorna Nunatsinni Nakorsaaneqarfik makku ilanngullugit naammagittaalliuutinnik eqikkaassaaq:

 • Naammagittaalliutaasut
 • Pisimasoq pillugu nassuiaat
 • Peqqinnissakkut sullissisut kikkut nakorsaanerisa Napparsimasut Maalaarutaannut Aqutsisoqarfimmit /Napparsimasut Maalaarutaannik Aalajangiisartunit naliliivigineqarnissaat
 • Nunatsinni Nakorsaanerup naliliinera innersuussutaalu
 • Ilanngussat naammagittaalliuutivit eqikkarneqarnerani tunngavigineqartut

Taakku tamarmik ataatsikkut Danmarkimi Napparsimasut Maalaarutaannut Aqutsisoqarfimmut tamatuma kingorna suliamik Napparsimasut Maalaarutaannik Aalajangiisartunut nangitassanngorlugu naliliisussamut nassiunneqassapput.

Tamatuma kingorna Napparsimasut Maalaarutaannut Aqutsisoqarfik suliami illuattungeriinnut tamanut - aamma ilinnut -aalajangiinissamut siunnersuusiussaaq. Suliamik ingerlatsinermi illuatungeriit tamarmik pisinnaatitaaffiisa qulakkeerneqarnissaat Napparsimasut Maalaarutaannut Aqutsisoqarfiup akisussaaffigaa. Taamaammat suliamut tunngatillugu paasissutissat aalajangiinissamullu siunnersuut ilinnut naammagittaalliortumut kiisalu naammagittaalliuutigineqartumut/nut nassiunneqassapput. Taamaaliornikkut suliami illuatungeriit tamarmik naammagittaalliorneq aalajangiivigineqavitsinnagu oqaaseqaateqarnissamut periarfissinneqarsimanissaat qulakkeerneqassaaq.

Naammagittaalliuutini illuatungeriit tamarmik tusarniaavigineqareerpata Napparsimasut Maalaarutaannik Aalajangiisartut aalajangiisuusarput.

Aalajangiinerup makku kingunerisinnaavai:

 • Peqqinnissakkut sullissisumik isornartorsiuinnginneq. Tamatuma naammagittaalliortumut peqqinnissakkullu sulisunut naammagittaalliuutigineqartunut allakkatigut nalunaarutigineqarnera.
 • Peqqinnissakkut sullissisup isornartorsiorneqarnera. Tamanna naammagittaalliortumut peqqinnissakkullu sullissisunut naammagittaalliuutigineqartunut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.
 • Peqqinnissakkut sullissisumik annertuumik isornartorsiuineq (erseqqissaaneq) politiinullu unnerluutiginnissinnaaneq.
 • Peqqinnissakkut sullissisut naammagittaalliuutigineqartut annertuumik isornartorsiorneqarpata imal. arlaleriarlutik Aalajnagiisartunit isornartorsiorneqarsimappata, aalajangiineq Napparsimasut Maalaarutaannut Aqutsisoqarfiup nittartagaani tamanut saqummiunneqassaaq.

Ilinniagaqassuseq tunngavigalugu nakorsartinnerit pillugu naammagittaalliutivit suliarineqarnissaata ukiup aappaa affaa pallillugu –sinnerluguluunniit sivissuseqarnissaa naatsorsuutigisinnaavat.

 

Paasissutissanik annertunerusunik naammagittaalliutivit nassiutereernerani suliamik ingerlatsinermi atugassanik nassitsinissannut periarfissaqarputit.

 

Naammagittaalliutivit sapinngisamik sukumiinerpaamik kinguneqarluartumillu suliarineqarnissaa anguniarlugu, pisimasup kingorna sapinngisamik piaarnerpaamik naammagittaalliornissat pingaaruteqarpoq.
Naammagittaalliornissavit tungaanut piffissaq sivisuallaaq ingerlappat peqqinnissakkut sullissisut suliami annikitsualuit eqqaamajuminnaatsissinnaavaat imaluunniit allamik suliffeqalersimasinnaallutik. Tamakku suliamik ingerlatsinissaq ajornakusuulersissinnaavaat.

Peqqinnissaqarfimmi nakorsarneqarneq naammagittaalliuutiginiarukku kingusinnerpaamik piffissap naammagittaalliuutiginiakkavit paasineraniit ukiut marluk qaangiutsinnagit tamanna pissaaq. Nakorsartinneq pillugu naammagittaalliuuteqarneq nakorsartereernermi kingusinnerpaamik ukiut tallimat qaangiutsinnagit pissaaq.

 

Peqqinnissaqarfimmi nakorsarneqarneq pillugu naammagittaalliuuteqarneq
Peqqinnissakkut ilinniagalimmit nakorsarneqarneq pillugu naammagittaalliutivit aalajangiivigineqarnera allaffissornikkut pisortaqarfimmut allamut naammagittaalliuutigisinnaanngilat.

Kiffartuussineq pillugu naammagittaalliuutit
Peqqinnissaqarfimmi pisortanit ingerlanneqartumi kiffartuussineq pillugu naammagittaalliuutinnut oqaaseqaat naammaginngikkukku, naammagittaalliuutit Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmut saqqummiussinnaavat.

 

Uannga allanneqarpoq: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik

Nunatta nakorsaaneqarfia
Intaleeqqap Aqq. 2
Postbox 120
3900 Nuuk
nun@nanoq.gl
Oqa. +299 34 51 92
Peqqinnissaqarfiup qullersaqarfia
Postboks 1001
3900 Nuuk
Sundhedsledelsen@peqqik.gl
Oqa. +299 34 43 00
Peqqinnissaqarfimmi siunnersorti

E-mail: siunnersorti@peqqik.gl
Oqa: 344050

Ataasinngornermiit tallimanngornermut: 13.00 – 15.00

Nittartagaq: www.peqqik.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.