Digital Post virksomheder og myndigheder

Det er lovpligtigt for alle virksomheder og offentlige myndigheder at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder i Grønland.

Virksomheder og offentlige myndigheder er ved lov forpligtet til at holde sig orienteret om den digitale post, de modtager. Det er derfor vigtigt jævnligt at tjekke om, der er modtaget digitale post.

Ved at undlade at tjekke den offentlige post i e-Boks, risikere virksomheden ikke at overholde en svar- eller klagefrist i forbindelse med en afgørelse fra det offentlige.
Når posten er afsendt digitalt fra en offentlig myndighed, anses posten for at være kommet frem til virksomheden. I praksis, når den er tilgængelig i virksomhedens digitale postkasse i e-Boks.

Virksomhed skal sørge for, at der er nogen i virksomheden, som kan tilgå virksomhedens digitale postkasse i e-Boks og sikre at posten bliver behandlet af virksomheden. Adgangen til virksomhedens digitale postkasse er enten med et MitID erhverv eller et privat MitID.

Virksomheder og offentlige myndigheder kan på www.mitid-erhverv.dk få yderligere oplysninger om, hvordan virksomheden eller den offentlige myndighed får adgang til at udstede eller ændre MitID Erhverv til medarbejdere eller tillade, at medarbejderne bruger deres egen private MitID til at dokumentere, at de repræsenterer virksomheden eller den offentlige myndighed.

 

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du har spørgsmål til Offentlig Digital Post, kan du skrive til Digitaliseringsstyrelsen på digitalpost@nanoq.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.