Ansøg om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post for virksomheder og myndigheder

Ansøg om fritagelse her

Det er lovpligtigt for alle virksomheder og offentlige myndigheder at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder i Grønland.

En virksomhed kan ansøge om fritagelse fra Digital Post. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for fritagelsen.

En underskrevet skriftlig begrundelse skal godtgøre, at der foreligger ganske særlige omstændigheder jf. Inatsisartutlov om Offentlige Digital Post § 4, stk. 8.

Er den ganske særlige omstændighed, at virksomheden ikke har en internetforbindelse. Skal der desuden indsendes dokumentation for, at det er umuligt for virksomheden at få en internetforbindelse.

Udtrykket ”ganske særlige omstændigheder” skal forstås som et meget snævert område for fritagelse af virksomheder. Det forventes, at virksomheder har internetopkobling alene i kraft af deres behov for kommunikation med deres forretningspartnere.

Dette udelukker dog ikke, at enkelte virksomheder sagtens kan fungere uden internetopkobling i et lokalt område. Disse virksomheder skal fortsat have mulighed for fritagelse. I så fald skal dette fremgå at begrundelsen.

Hvis du er myndighedens eller virksomhedens tegningsberettigede person kan du indsende den begrunde ansøgning om fritagelse fra tilslutning til offentlig digital post for din virksomhed eller myndighed digitalt.

For at undgå svindel skal den tegningsberettiget være registret i CVR-registeret og bruge sit private MitID for at dokumentere den tegningsberettiges identitet.

Klik her for at ansøge om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post for din virksomhed eller myndighed.

Hvis du er myndighedens eller virksomhedens tegningsberettigede person kan du indsende den begrunde ansøgning om fritagelse fra tilslutning til offentlig digital post for din virksomhed eller myndighed med fysisk post.

Ansøgningen om fritagelse af virksomheder eller myndigheder skal indeholde:

  1. En begrundet ansøgning om fritagelsen
  2. Den begrundede ansøgning skal være underskrevet af en person, som har tegningsret i forhold til virksomheden.

Den begrundede ansøgning kan også sendes som fysisk brev til:
Digitaliseringsstyrelsen
Imaneq 1
3900 Nuuk

Du får svar på din ansøgning om fritagelse fra tilslutning til Digital Post snarest muligt efter, at Digitaliseringsstyrelsen har modtaget ansøgningen.

Hvis virksomheden bliver fritaget. Bliver virksomheden registreret til ikke længere at modtage digital post fra det offentlige, men derimod fysiske brev.

Virksomheden skal i den sammenhæng selv sikre, at virksomheden kan modtage fysisk post. Virksomheden bør undersøge om, der er pligt til omdeling af fysisk post på dets adresse eller den fysiske post skal modtages på anden måde.

Hvis du får afslag på din ansøgning, modtager du en skriftlig meddelelse af afslaget fra Digitaliseringsstyrelsen.
Svarfrist på ansøgning om fritagelse
Du vil få svar på din ansøgning snarest muligt efter modtagelsen af din ansøgning.

Varighed af fritagelsen
Får virksomheden eller myndigheden en fritagelse fra Digital Post er den tidsbegrænset.
Fritagelse udløber den 1. november året efter.

Er fritagelsesgrunden, at virksomheden ikke længere har forretningssted i Grønland, er fritagelsen varig.

En virksomhed kan til enhver tid meddele Digitaliseringsstyrelsen, at fritagelsen skal ophøre.
Digitaliseringsstyrelsens afgørelse er endelig. Det er ikke muligt at klage over afgørelsen jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 34 af 23. september 2020 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. § § 5, stk. 5.

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du har spørgsmål til Offentlig Digital Post, kan du skrive til Digitaliseringsstyrelsen på digitalpost@nanoq.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.