Digital Post for juridiske enheder

Ansøg om fritagelse her

Juridiske enheder er i 2021 forpligtet til at tjekke sin digitale postkasse på e-Boks. Den digitale postkasse kan tilgås ved at logge ind på www.e-Boks.dk.

På e-Boks vil den juridiske enhed modtage vigtig digital post fra offentlige myndigheder. e-Boks opbevarer den digitale post samlet ét sikkert sted, og det er nemt at tilgå fra sin computer, mobiltelefon eller tablet.

Juridiske enheder omfatter alle med et CVR nummer. Det vil sige CVR-registrerede virksomheder, myndigheder samt privatpersoner, som har erhvervsmæssige aktiviteter.

 

Inatsisartut vedtog i juni 2017 loven om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at modtage digital post fra offentlige myndigheder.

For, at du kan få e-Boks, skal du:

  • have en medarbejder NemID
  • være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret)

 

Det bliver obligatorisk at modtage digital post fra offentlige myndigheder fra 1. marts 2021.

 

I helt særlige tilfælde kan du søge om fritagelse fra Digital Post for din virksomhed/den juridiske enhed.

En juridisk enhed kan fritages hvis:

  • Der ikke længere er forretningssted i Grønland eller væsentlig tilknytning til Grønland
  • De har indsendt en begrundet ansøgning

Hvis en juridisk enhed ønsker at søge om fritagelse, skal der udfyldes en ansøgning på sullissivik.gl eller sendes et fysisk brev til Digitaliseringsstyrelsen. Vurderingen af ansøgningen sker på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens forhold, herunder om ansøgeren er afskåret fra at have en internetforbindelse.

 

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen
Postboks 1078
3900 Nuuk

Tlf. (+299) 34 50 00
E-mail: digitalisering@nanoq.gl
Website: digitalimik.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.