Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Ansøg erhvervslåne- og støtteordninger

Er du etableret erhvervsdrivende eller en spirende iværksætter inden for det landbaserede, har du mulighed for at ansøge Naalakkersuisuts erhvervslåne- og støtteordninger. Det er de følgende puljer, du kan søge:

 • Produktudviklingsstøtte til erhvervsfremmeinitiativer
 • Klippekort til professionel konsulenthjælp
 • Mikrolån til fortrinsvist virksomheder i ydredistrikter
 • Sektorspecifik ordning


Du kan ansøge om erhvervslåne- og støtteordninger gennem en selvbetjeningsløsning på innovation.gl.

Dit virksomhedsvirke skal betegnes som landbaserede erhverv, for at være berettiget til at ansøge. Landbaserede erhverv omfatter blandt andet virksomheder og aktiviteter inden for:

 • Service
 • Turisme
 • Industri
 • Handel
 • Hotel
 • IT
 • Oplevelseserhverv
 • Kunstindustrien


Din virksomhed skal have privat erhvervsmæssig karakter. Det vil sige din virksomhed må ikke have en offentlig kommunal eller Selvstyreejet andel på mere end 49 %. Greenland Venture og lignende organisationers ejerskab forstås ikke som offentligt ejerskab.

Din virksomhed skal være registreret i CVR-registeret.

Du skal være fuld skattepligtig i Grønland.

Når din ansøgning er blevet sagsbehandlet, har du ret til at få maksimalt de nedenstående andele i de forskellige puljer:

 • Produktudviklingsstøtte til erhvervsfremmeinitiativer:
  • Du kan maksimalt få 300.000 kr. og maksimalt 50 % af de dokumenterede udgifter i henhold til projektbeskrivelsen

 • Klippekort til professionel konsulenthjælp
  • Du kan maksimalt få 25.000 kr. og maksimalt 80 % af de dokumenterede udgifter i henhold til udgiften til konsulenthjælp

 • Mikrolån til fortrinsvist virksomheder i ydredistrikter
  • Du kan maksimalt låne i mellem 20.000 kr. og 100.000 kr.
  • Udviklingsomkostninger dækkes med op til 75 %, eller 25 % i kombination med produktudviklingsstøtte, driftsomkostninger dækkes med op til 50 %.

 • Sektorspecifik ordning
  • Særlige vilkår gælder for hvert enkel sektorspecifik ordning
  • Du kan maksimalt få 300.000 kr.

Vil du ansøge om erhvervslåne- og støtteordninger, skal du oprette din virksomhed i Innovation Greenlands ansøgningsportal ”Qinnuteqarfik” / ”Mine ansøgninger”.

Klik her for at tilgå ansøgningsportalen

Din ansøgning bliver modtaget af Innovation Greenland, der er den ansvarlige myndighed for sagsbehandlingen.

Du skal forvente, at der typisk er en måneds sagsbehandlingstid for ansøgninger vedrørende projekter af større omfang.

Sagsbehandlingstiden skal medregnes den tid, det vil tage Innovation Greenland at indhente eventuelle supplerende oplysninger og dokumentation fra dig. Såfremt Innovation Greenland ikke har modtaget tilstrækkelig dokumentation og information vil du blive kontaktet.

Du vil i forlængelse af sagsbehandlingens afslutning modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning.
Innovation Greenland vil kontakte dig skriftligt med en afgørelse på din ansøgning.
I afgørelsen vedrørende din ansøgning vil det fremgå, hvad du bliver tildelt i støtte fra den pulje du har ansøgt.

Bor du i et yderdistrikt kan du få tilsendt en ’offline’ udgave af ansøgningsskemaet i papirform. I dette tilfælde vil Innovation Greenland være behjælpelige med at oprette dig som bruger, og oprette din ansøgning i systemet.

Hvis der sker ændringer vedrørende din ansøgning, skal du gøre opmærksom på dette i ansøgningsportalen.

Der er for følgende puljer ingen frister:

 • Produktudviklingsstøtte til erhvervsfremmeinitiativer
 • Klippekort til professionel konsulenthjælp
 • Mikrolån til fortrinsvist virksomheder i ydredistrikter

Når finanslovsbevillingen til ovenstående puljer er brugt op i nærværende år lukkes disse indtil næste kalenderår.

Der vil være frister for følgende puljer, der vil blive offentliggjort når specifikke ordninger introduceres:
 • Sektorspecifik ordning

Du kan klage over afgørelser vedrørende din ansøgning.

Din klage skal indeholde dit afslag og begrundelse for klagen. Du skal sende dem, enten:

 • pr. postbrev:
  Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima
  Postboks 1340
  3900 Nuuk

 • eller e-mail til:
  isiin@nanoq.gl

Skrevet af: Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima
Postbox 1340
3900 Nuuk

Telefon: 34 50 00
Email: isiin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.