Ansøg om licens til forsøgsfiskeri

Ansøg her

Forsøgsfiskeri bruges til at indsamle mere viden om det grønlandske farvand og undersøge potentialet for at opstarte nye kommercielle fiskerier. Dette gøres ved at udforske helt nye områder, at udforske kendte arter i områder de ikke allerede fiskes i, at udforske ikke kvoterede arter og ved at undersøge brugen af nye fiskeriredskaber eller fiskerimetoder til et kendt fiskeri. Det er vigtigt at det grønlandske fiskeri hele tiden undersøges for nye fiskerimuligheder for at skabe fremdrift for det grønlandske samfund i form af flere fiskerimuligheder, flere arbejdspladser samt økonomisk vækst.

Forsøgsfiskeri kan være kystnært såvel som havgående, men det skal have til formål at udføre mindst en af følgende:

 • Udforske arter, som er ukendte og der ikke er kvoterede
 • Udforske områder, som er ukendte eller ukendte for en specifik art
 • Udforske fiskeri med nye metoder eller redskaber

Naalakkersuisut opretter hvert år en række forsøgsfiskerier der har til formål at udvikle det grønlandske fiskeri. Disse forsøgsfiskerier offentliggøres i en pressemeddelelse hvor det fremgår hvornår der er frist for ansøgninger samt hvilke kriterier er gældende for de forskellige forsøgsfiskerier. Har du et forslag til et forsøgsfiskeri, kan du henvende dig til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Derudover er det tilladt at ansøge om oprettelse af forsøgsfiskerier efter eget ønske hele året. Her skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af det ønskede forsøgsfiskeri, en tidsramme og samt fartøjsinformationer.

 

Hvis du vil have fiskerilicens til forsøgsfiskeri, skal du opfylde følgende betingelser for at kunne søge om tilladelse til forsøgsfiskeri:

 • Du skal være erhvervsfisker, eller have andel i et grønlandsk partrederi eller være et grønlandsk selskab
 • Selskabet skal enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi
 • Mindst 2/3 af selskabets kapital ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som
     o  skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund,
     o  skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de 2 forudgående år,
     o  og skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de 2 forudgående år.

Krav om rapportering
Der er rapporterings- og evalueringskrav, når du udfører forsøgsfiskeri. Modtager du en licens til et forsøgsfiskeri, er det derfor vigtigt at rapportere som beskrevet, samt at udfylde det evalueringsskema der bliver tilsendt i slutningen af fiskeriperioden.
Der kan også være et krav om prøvetagning for Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut). Dette vil fremgå af licensen.

Krav til dit fiskeudstyr:

 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinien, skal du desuden melde det til kommunen.

 

Vil du søge om licens til forsøgsfiskeri, kan du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vælg ”udfyld og indsend”, for at udfylde og sende blanketten online (kræver ikke NemID).

Vil du søge om licens til et af de forsøgsfiskerier oprettet af Naalakkersuisut, skal du udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte følgende bilag:

 • Ejerbog
 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner
 • Digitalt farvefoto af fartøjet
 • Charteraftale (hvis fartøjet ikke ejes af dig)

Vil du søge om at oprette et nyt forsøgsfiskeri efter eget ønske, skal du vedlægge følgende informationer som en bemærkning i din ansøgning eller i et bilag:

 • En fiskeriplan der beskriver hvordan du planlægger at udføre fiskeriet
 • Hvorfor du gerne vil lave forsøgsfiskeri og hvorfor du ser et behov for fiskeriet
 • Et budgetoverslag og om du ansøger om støtte

Indsættes enten under punkt 4, særlige bemærkninger eller i punkt 5 som bilag.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte KNAPK eller din kommune.

 

Vil du søge om licens til forsøgsfiskeri, kan du søge via den gule knap til ”Ansøg her” øverst på denne side.
Vælg ”udfyld og udskriv” for at udfylde skemaet i Sullissivik og printe den (kræver ikke NemID)

Ansøgningen og de relevante bilag sendes via e-mail til Departementet for Fiskeri og Fangst eller afleveres hos din kommune.

Vil du søge om licens til et af de forsøgsfiskerier oprettet af Naalakkersuisut skal du medbringe følgende bilag sammen med din ansøgning:

 • Ejerbog
 • Nationalitetsbevis, der beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig
 • Målebrev, der beviser fartøjets dimensioner
 • Digitalt farvefoto af fartøjet
 • Charteraftale (hvis fartøjet ikke ejes af dig)

Vil du søge om at oprette et nyt forsøgsfiskeri efter eget ønske, skal du medbringe følgende informationer i din ansøgning:

 • En fiskeriplan der beskriver hvordan du planlægger at udføre fiskeriet
 • Hvorfor du gerne vil lave forsøgsfiskeri og hvorfor du ser et behov for fiskeriet
 • Et budgetoverslag og om du ansøger om støtte

Indsættes enten under punkt 4, særlige bemærkninger eller i punkt 5 som bilag.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte KNAPK eller din kommune.

 

Når du har indsendt din ansøgning, vil processen med at få udstedt en fiskerilicens gå i gang.

Har du sendt din ansøgning via Sullissivik.gl (udfyld og indsend), vil din ansøgning blive sendt direkte til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning. Du modtager en bekræftelse på mail omkring modtagelsen af din ansøgning.

Har du udfyldt skemaet via sullissivik.gl og derefter udskrevet ansøgningsskemaet (udfyld og udskriv), er du selv ansvarlig for at ansøgningen bliver sendt til Departementet for Fiskeri og Fangst via e-mail, eller afleveret hos din kommune. Derefter vil Departementet for Fiskeri og Fangst behandle din ansøgning.

I begge tilfælde vil ansøgningen blive uddelt til den relevante sagsbehandler i Fiskeriafdelingen.

Har Departementet brug for flere oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning, vil du blive kontaktet.

Særligt for forsøgsfiskerier oprettet af Naalakkersuisut

 • Ansøgningerne behandles først efter ansøgningsfristen er udløbet
 • Departementet behandler alle ansøgninger som er modtaget inden for ansøgningsfristen.
 • Du vil typisk modtage et svar på din ansøgning 4 uger efter ansøgningsfristen er udløbet.

Særligt for nye forsøgsfiskerier

 • Forslaget skal vurderes af Departementet og Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) som minimum.
 • Ansøgningen skal i høring hos relevante parter
 • Forsøgsfiskeriet vil blive vurderet om det opfylder de grundlæggende krav for et forsøgsfiskeri. Det vil også blive vurderet om det potentielt har en negativ påvirkning på det marine miljø eller udnyttelsen af andre marine resurser.
 • Det er Naalakkersuisut der endeligt afgør, om forsøgsfiskeriet kan godkendes
 • Du vil typisk modtage et svar på din ansøgning 6 uger efter ansøgningen er modtaget.

Du får et svar til den mail du har sendt din ansøgning fra/den mail du har angivet i din ansøgning, om du har fået godkendt din ansøgning, eller om den er blevet afslået.

 

Du har pligt til at oplyse Departementet for Fiskeri og Fangst, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er i din nuværende fiskerilicens. Det kan f.eks. være ændringer om dit selskab eller dit fartøj.

Når ændringerne er modtaget, vil du få udstedt en ny licens, der indeholder de nye oplysninger.

Det er dit ansvar som erhvervsfisker at have en gyldig licens med korrekte oplysninger til det fiskeri, du udfører.

 

Forsøgsfiskerier oprettet af Naalakkersuisut offentliggøres på Naalakkersuisut.gl hvor det samtidig fremgår hvornår der er ansøgningsfrist. Dette vil typisk være i starten af året.

Det er muligt at søge om oprettelse af nye forsøgsfiskerier hele året.

 

Det er ikke muligt at klage over afgørelser afsagt af Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.